EzechiŽl

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
Omhoog
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

Naar de Bijbelstudies

 

De profeet EzechiŽl profeteert tussen de jaren 590-570 voor de Gewone Jaartelling als hij in ballingschap is in Babel (Bavel) (zie het historisch overzicht van de tijd waarin de profeten leefden).

EzechiŽl is zoon van een priester genaamd Buzi. In 597 vGJ is hij weggevoerd door Nebukadnezar samen met Jojachin. Daar woont hij in Tel-Aviv aan de rivier de Kebar (een groot kanaal, dat bij Babel de Eufraat verlaat en boven Nippur bij Uruk weer in een rivier stroomt). Daar krijgt hij het bericht van de ondergang van Jeruzalem. Waarschijnlijk is hij rond 623 geboren. Hij is getrouwd, maar verliest zijn vrouw in 586, het jaar van de val van Jeruzalem. Hij heeft tenminste 20 jaar in Babel geprofeteerd. Hij is dus een jongere tijdgenoot van de in Jeruzalem profeterende Jeremia. 

 

De lijn van het boek EzechiŽl:

De boodschap van EzechiŽl is (evenals van Jeremia) dat Gíd Zijn oordelen, voorzegt in Deuteronomium 27 en 28 uit gaat voeren als het volk zich niet bekeert naar Gíd zoals Gíd dat bedoelt heeft. Dat is leven in overeenstemming met de Thora. Deut. 6:1-9 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de Eeuwige, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land, waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen, opdat gij de Eeuwige, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt.  Hoor dan, IsraŽl, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wel ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Eeuwige, de Gíd uwer vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig. Hoor, IsraŽl: de Eeuwige is onze Gíd; de Eeuwige  is ťťn! Gij zult de Eeuwige, uw Gíd, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

Omdat het volk zich weigert te bekeren zal er een totale ballingschap volgen. Als eerste verdwijnt, door de zonden van het volk Gíds aanwezigheid uit de tempel. In feite blijft er dan een lege huls over waar Gíd niet is. EzechiŽl voorzegt de verwoesting van de tempel en ook van de 2e tempel die in het jaar 70 na de Gewone Jaartelling is verwoest. De mensen kunnen de profetieŽn voor waar houden omdat ze al tijdens het profeteren beginnen uit te komen.

Vervolgens profeteert EzechiŽl ook weer het herstel van het volk, het land en de tempel (Ezech 43-46) waarin Gíd met Zijn Shechina weer tussen de mensen zal wonen. De tempeldienst zal weer functioneren als in de dagen van weleer. Ook de tempelinstructies die in de Thora  beschreven staan gelden voor eeuwig. Psalmen 119:152 Van oudsher weet ik uit uw getuigenissen, dat Gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. Psalmen 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

Keerpunt is het moment dat het volk IsraŽl zich weer tot Gíd bekeert, naar Hem gaat roepen en weer volgens de Thora van Gíd gaat leven. Gíd zal de situatie zo sturen dat het volk zich tot Hem bekeert. Gíd zal maken dat het volk IsraŽl zijn wil zal doen. Het herstel zal zichtbaar zijn als het volk IsraŽl, Zijn volk, weer in het land IsraŽl zal wonen, handelend in overeenstemming met de Thora, de Tempel weer herbouwd op de berg Zion, waar Gíd als in vroeger dagen zal wonen.

Gíds Naam zal worden geheiligd (dat is waar het allemaal om draait) als het volk IsraŽl Gíd totaal dient volgens de Thora (Ezech. 36:20-38). De Eeuwige heeft Zijn Naam verbonden aan het herstel van IsraŽl. De Messias (Ezech. 37:25) zal het volk daadwerkelijk terugleiden in de wegen van de Thora en zal de vijanden van Gíd en van Zijn instellingen onderwerpen en/of vernietigen. Hij is een instrument in het totaalplan van de Eeuwige, de Gíd van IsraŽl

We leven in een bijzondere tijd. We zien dat het volk IsraŽl weer terug komt zoals dat o.a. in EzechiŽl voorzegt wordt en in de Thora beschreven staat. Ook de rest zal op dezelfde manier in vervulling gaan.

Veel zegen met de studie.

 

Bijbelstudies

EzechiŽl hoofdstuk   1 - 3

EzechiŽl hoofdstuk   4 - 6

EzechiŽl hoofdstuk   7 - 9

EzechiŽl hoofdstuk 10 - 11

EzechiŽl hoofdstuk 12 - 13

EzechiŽl hoofdstuk 14 - 15

EzechiŽl hoofdstuk 16 - 17

EzechiŽl hoofdstuk 18 - 20

EzechiŽl hoofdstuk  21 - 22

EzechiŽl hoofdstuk  23 - 24

EzechiŽl hoofdstuk  25 - 26

EzechiŽl hoofdstuk  27 - 28

EzechiŽl hoofdstuk  29 - 30

EzechiŽl hoofdstuk  31 - 32

EzechiŽl hoofdstuk  33 - 34

EzechiŽl hoofdstuk  35 - 36

EzechiŽl hoofdstuk  37 - 38

EzechiŽl hoofdstuk  39 - 40

EzechiŽl hoofdstuk  41 - 42

EzechiŽl hoofdstuk  43 - 44

EzechiŽl hoofdstuk  45 - 46

EzechiŽl hoofdstuk  47 - 48

EzechiŽl Conclusie

 

 

 

 

 

 

Start ] Omhoog ] EzechiŽl 1-3 ] EzechiŽl 14-15 ] EzechiŽl 25-26 ] EzechiŽl 35-36 ] EzechiŽl 45-46 ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021