Citaten

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
Espańol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

aangevuld 12.12.2010

Uitspraken en citaten uit Joodse bronnen

 

Zomaar ergens gelezen uitspraken of citaten die aansprekend zijn. Ze zijn bedoeld om de Joodse manier van denken in te kleuren.

 

 

 

 G'd is daar waar je Hem binnenlaat

(Rabbijn Israel ben Ellieser de Ba'al ShemTov 1699-1760)

 

---

 

Spreek met God, zoals je spreekt met je vriend

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Iemand met geloof leeft echt en zijn dagen zijn altijd gevuld met het goede. Als dingen goed gaan is het zeker goed. Maar als zoiemand moeilijkheden heeft is het ook goed want zoiemand weet dat God hem genadig zal zijn en de uitkomst goed zal maken. Daar alles van God komt  zijn de omstandigheden zeker ten goede. Met geloof is het leven goed en fijn

(Rabbi Nachman)

 

---

 

God roept ieder mens overeenkomstig zijn aard.

Sommigen roept Hij fluisterend, en anderen schreeuwt Hij toe.

Het hangt er allemaal van af hoever ieder verwijderd is van zijn Schepper.
(Rabbi Nachman)

 

---

 

Je moet voor alles bidden, als je kleding kapot is en je hebt nieuwe nodig, bid God voor een nieuwe. Doe dit voor alles.

Maak er een gewoonte van voor alles wat je nodig hebt te bidden, voor kleine dingen en grote dingen

(Rabbi Nachman)

 

---

 

 

‘Alles wat G’d doet is voor ons bestwil.’

Zo’n 1900 jaar geleden leefde Rabbijn Akiva (ten tijde van Bar Kochba (135 na de gewone jaartelling)). Eens was hij op reis. Toen hij bij een stad aankwam kreegen hij er geen plaats om te slapen. Rabbi Akiva zei: ‘Alles wat G’d doet is voor ons bestwil’.  Hij had geen keus en moest in het veld slapen. Hij maakten een kampvuur voor licht en warmte. Toen kwam er een leeuw en doodde zijn ezel. Later kwam er een wilde kat die zijn haan, die hij bij zich had, doodde. Rabbijn Akiva klaagde niet maar zei ‘Alles wat G’d doet is voor ons bestwil’. Toen stak er een krachtige wind op en werd ook nog eens het vuur uitgeblazen. Ook nu klaagde Rabbijn Akiva niet maar zei ‘Alles wat G’d doet is voor ons bestwil’. Toen hij de volgende morgen opstond en naar de stad ging waar hij wilde slapen, ontdekten hij dat de stad die nacht door de Romeinen was verwoest en al zijn inwoners gedood. Toen realiseerde hij ook dat als zijn ezel was blijven leven, de Romeinen deze gehoord zouden hebben. Dat als zijn haan was blijven leven, de Romeinen zeker de haan gehoord zouden hebben en hem zouden hebben gevonden. En dat als het vuur niet uitgewaaid was, de Romeinen hem zeker ontdekt zouden hebben. Dan zou hij zeker ook zijn gedood. ‘Zie je wel’ zei Rabbijn Akiva ‘Alles wat G’d doet is voor ons bestwil.’

 

---

 

Het is goed geheel op G’d te vertrouwen. Als de dag begint plaats ik mijzelf elke beweging in G’ds handen, vragend alleen Zijn wil te doen. Dit is erg goed en ik heb geen zorgen. Of nu dingen goed gaan of niet, ik ben geheel afhankelijk van G’d. Als Hij iets anders verlangt, heb ik al gevraagd dat ik alleen Zijn wil, wil doen. Voor elke Shabbat of feest plaats ik het onderhouden ervan door mij in G’ds handen, en vraag ik Hem dat het allemaal zal gebeuren volgens Zijn wil. Ik kan het dan vieren zonder dat ik mij zorgen hoef te maken dat ik iets fout doe. Ik ben geheel afhankelijk van G’d en alles wat ik doe is in Zijn handen.

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Het belangrijkste wat er is, is eenvoudig vertrouwen. Daarmee kan iemand een deel hebben in deze wereld en een deel in de toekomstige wereld

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Wees er van bewust dat G’d er is

En vergeet Hem geen moment

(Rabbi Nachman)

 

---

 

De essentie van geloof ligt in de kracht van de verbeelding.
Want dat wat de geest kan bevatten kan niet langer meer het onderwerp van geloof zijn.
(Rabbi Nachman)

 

---

 

Er kunnen vele leugens zijn maar er is slecht één waarheid

(Rabbi Nachman)

 

---

 

LET OP! Wanhoop nooit! Er is geen reden om te wanhopen

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Je mag de hoop nooit opgeven. Het is verboden te wanhopen

Nog eens: Geef niet op.

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Wees nooit wanhopig! Er is altijd hoop ! Wanhoop bestaat niet!

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Een persoon die altijd blij is, is succesvol

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Spreek met God, zoals je spreekt met je vriend

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Eens viel een stokoude ezel in een ongebruikte opgedroogde waterput. De put was erg diep en de ezel kon de put met geen mogelijkheid meer uit. De ezel begon te balken tot zijn baas de boer er aan kwam om te zien wat het geluid was. Hij keek naar beneden en schudde zijn hoofd. De put was veel te diep om hem er uit te halen en de ezel was ook al oud. Hij riep een aantal van zijn vrienden om met hem met een sjofel met vuilnis de put dicht te gooien om zo een eind te maken aan de ellendige toestand van de ezel, hem zo te begraven en direct op deze manier de gevaarlijke put dicht te gooien.
De ezel begon harder te balken, maar op een gegeven moment werd het stil. Na een tijdje verder bezig te zijn en de boer even in de put keek was hij geschokt de ezel er springleven in te zien staan op het afval. Iedere keer als het afval over hem kwam schudde hij het van zich af en ging er met zijn poten op staan. Zo kwam hij steeds een klein stukje hoger tot hij bovenaan kwam en zijn vrijheid in sprong.

De les hierin is om je niet om te wentelen in zelf medelijden en te gaan schreeuwen als er ‘afval’ naar je wordt gegooid of als er negatieve dingen op je af komen. Schut de negativiteit van je af. Trap het naar beneden en ga zo verder tot je hogere grond bereikt.

(oud Joods verhaal)

 

---

 

Echt leven is een leven geheel volgens de Thora in Eretz Israël, het is de brug tussen deze wereld en de toekomstige wereld.

(Rabbijn A.Y. HaCohen Kook)

 

---

 

Als wij, de hemel verhoedde het, ons zelf afsnijden van drieduizend jaar Jodendom als we ons afsnijden van de gedachte dat we de verwezenlijking zijn van tweeduizend jaar joodse hoop – “volgend jaar in Jeruzalem”- dan zullen we ons recht op ons (Joodse) bestaan verliezen.

Nathan Sharansky
 

---

 

Om een realist in Israel te zijn, moet je in wonderen geloven

David Ben Gurion
 

---

 

 

Het enige wat mij inspireert is het feit dat het mij vergund is in het Heilige Land (Eretz Israël) te zijn geweest.

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Weet en geloof dat alles wat je doormaakt

vele grote rechtvaardigen ook hebben doorgemaakt

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Als men gelooft in de liefdevolle goedgunstigheid van de Schepper – dan zijn er geen vragen.
En als men niet gelooft – dan zijn er geen antwoorden.
(Rabbi Ya’akov van Radzimin)

 

---

 

De Schaapherder (naar het verhaal door Yitzchak Buxman)

De Baal Shem Tov (de hele bekende Rabbijn Yisrael Baal Shem Tov uit Ukraine (1698-1760)) werd vanuit de hemel verteld dat een zekere eenvoudige man, Moshe de schaapherder genaamd, de Eeuwige, geprezen zij Zijn Naam, beter diende dan hij. Hij verlangde naar een ontmoeting met deze man dus liet hij zijn paarden voor zijn wagen spannen en ging hij met een paar van zijn leerlingen op weg naar de plaats waarvan hem verteld was dat de schaapherder zou leven.

Ze stopten bij een veld aan de voet van een heuvel en op de heuvelrug zagen ze een schaapherder die op zijn hoorn blies om zijn kudde bijeen te krijgen. Nadat hij zijn schapen bijeengebracht had bij de drinkbak en ze aan het drinken waren keek hij op naar de hemel en begon luid te spreken “Meester van de wereld, U bent zo groot! U hebt de hemel en aarde gemaakt en ook alle andere dingen! Ik ben een eenvoudige man, onwetend en ongeleerd en ik weet niet hoe ik U moet dienen of U moet prijzen. Als kind werd ik wees en groeide op tussen niet-joden en heb dus nooit Thora geleerd. Maar ik kan met al mijn kracht blazen op mijn schaapherders hoorn als op een shofar en uitroepen ‘De Eeuwige is G-d’ “. Hij begon met alle macht op zijn hoorn te blazen tot hij uitgeput in elkaar stortte. Zonder nog energie over te hebben lag hij daar bewegingloos tot hij weer op krachten kwam.

Toen stond hij weer op en zei: “Meester van de wereld, Ik ben maar een eenvoudige herder, ik weet niets van de Thora en ik weet niet hoe te bidden. Wat kan ik voor U doen? Het enige wat ik kan is herdersliederen zingen” Toen begon hij luid en gedreven te zingen met al zijn kracht tot hij ook nu weer uitgeput op de grond viel zonder ook nog maar wat energie te hebben.

Nadat hij weer bijgekomen was stond hij weer op en zei: “Meester van de wereld, Wat is het voor U waard dat ik op mijn hoorn blaas en liederen voor U zing want U bent zo ontzettend groot. Wat kan ik nog meer doen om U te dienen? Hij pauzeerde voor een moment en zei toen “Er is nog iets wat ik kan en ik zal het doen voor uw eer en glorie!” Hij ging vervolgens op zijn handen staan en begon met zijn benen door de lucht te zwaaien. Daarna maakte hij achter elkaar salto’s tot hij weer uitgeput op de grond viel. De Baal Shem Tov en zijn leerlingen aanschouwden het op een afstand met verbazing.

De herder lag stil op de grond tot hij weer op krachten was gekomen. En weer begon hij te spreken: “Meester van de wereld, Ik heb gedaan wat ik kon, maar ik ben er van overtuigd dat het niet genoeg is!. Wat kan ik nog meer doen om U te dienen? Nadat hij even aan het nadenken was geweest zei hij “Gisteren gaf de edelman, de eigenaar van de kudde een feest voor zijn werknemers en toen het afgelopen was kregen we allemaal een zilverstuk. Ik geef dit zilverstuk aan U als gift, O G’d, want U heeft alles geschapen en U geeft ieder schepsel voedsel inclusief mij, Mozes de kleine schaapherder” Toen hij dit gezegd had gooide hij het muntstuk omhoog.

Op dat moment zag de Baal Shem Tov een hand die uit de hemel kwam om de munt in ontvangst te nemen. Hij zei tot zijn leerlingen. “Deze herder heeft me geleerd hoe ik het volgende vers in de praktijk moet toepassen: ‘De 6:5 Je zult de Eeuwige, uw G’d, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.’”
 

 

---

 

De enige manier om G'd te kennen is door geloof

Hos. 2:22 "Ik zal je aan Mij verbinden door geloof; en je zal de Eeuwige kennen".

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Bid. Bid. Bid.

Wat je ook nodig hebt......

Bidden is de beste manier om het te ontvangen

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Bid met vreugde, en zie dat je vragen dan direct omhoog stijgen tot G'ds heilige domein

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Als ik ergens heen ga, dan ga ik naar Eretz Israël.

(Rabbi Nachman)

 

---

Alleen in Eretz Israël kan een Jood tegemoet komen aan zijn creatieve en intelectuele capaciteiten.

(Rabbijn A.Y. HaCohen Kook)

 

---

 

De atmosfeer in Eretz Israël veroorzaakt wijsheid.

(Rabbijn A.Y. HaCohen Kook)

 

---

 

Wie een leven doodt, vernietigt een wereld, wie een leven redt, redt een wereld

(Talmud, Sanhedrin 37a)

 

---

 

Taal is de ganzeveer waarmee je in het hart schrijft,
het lied is de ganzeveer waarmee je in de ziel schrijft.
(Rabbijn Shneur Zalman of Liadi)


 

---

 

Aardse rijkdom is als een hazelnoot. Velen hebben hun tanden gebroken om het bemachtigen en het heeft nog nooit een maag gevuld

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Zelfs als de Messias komt zal de kwade neiging nog steeds bestaan en een vrije wil er nog steeds zijn.

Als dat niet zo was zou het onmogelijk zijn de wereld te herstellen omdat zonder een kwade neiging of vrije wil is iemand als een dode die de wereld al heeft verlaten en op een plaats is waar geen bekering meer kan zijn.

(Rabbi Nachman)

 

---

 

Er is geen grens aan heilige verlangens omdat het op ieder niveau bij ieder mens in de wereld helpt. Het helpt zelfs iemand op een heel laag geestelijk niveau omdat door goede verlangens alles op een hoger niveau kan komen.

(Rabbi Nachman)

 

---

 

 "Waarheid is het 'licht' om je weg uit de duisternis te vinden. Doe dat aan'

Rabbi Nachman of Breslov

 

---

 

Ieder die rouwt over de verwoesting van de tempel in Jeruzalem zal delen in de vreugde om de tempel.

(Rabbijn A.Y. HaCohen Kook)

 

---

 

Te leven in Eretz Israël is een mitzwe op zich. Daarom heeft het gewone leven te leven er al een 'heilige' status

(Rabbijn A.Y. HaCohen Kook)

 

---

 

Een persoon komt pas tot complete heelheid wanneer hij in het land Israël komt

(Gaon van Vilna)

 

---

 

Zionisme is niet zomaar een politiek vraagstuk of een oplossing voor het 'Joodse probleem'. Zionisme is een fundament voor de hele Thora

(Rabbijn T.Y. HaCohen Kook)

 

---

 

Groter is hij die doet wat hem geboden is dan hij die doet wat hem niet geboden is

(Kiddushin 31a)

 

---

 

 Een moeder verstaat wat een kind niet zegt

(Joodse gezegde)

 

---

 

Als een Jood geen Kiddush maakt (zich apart zet door het onderhouden van degelijke Joodse levensstijl) zal de niet-Jood Havdalah voor hem maken (door de Jood te laten realizeren dat hij echt anders is)

(Rabbijn Chaim van Volozhin)

 

---

 

 Het hele doel van ons bestaan is dat we onze negatieve neigingen overwinnen

(De Vilna Gaon)

 

---

 

 De dood is meer een verhuizing van het ene naar het andere huis. Een wijs man zal er de meeste tijd aan besteden om zijn toekomstige huis het mooiste te laten zijn

(Rabbijn Menachem Mendel Morgenstern van Tomashov (de Kotzker Rebbe))

 

---

 

De wereld zegt dat tijd geld is, maar ik zeg dat geld tijd is. Om genoeg ervan te verdienen om al je behoeften te bevredigen vraagt een opoffering van een enorme hoeveelheid tijd. Dat is voor mij een te grote opoffering

(Chofetz Chaim)

 

---

 

Als je gelooft dat je kapot kunt maken, geloof dan ook dat je kan herstellen

(Rabbijn Nachman van Breslow)

 

---

 

Een korreltje graan aan intelligentie kan de hele wereld overwinnen met al haar verleidingen

(Rabbijn Nachman van Breslow)

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Talmud,

Rabbi Nachman’s wishdom

Lights on Orot

The Garden of Emuna by Rabbi Shalom Arush www.myemuna.com

www.chabad.org

www.breslovworld.com

Sjabbat Sjalom, Sjabbat Weekblad voor Nederland oor Zwi Goldberg, www.joodsleven.nl

 

 

Start ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021