Aliyah

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

aangevuld 24 juli 2011 / 22 Tammuz 5771

 

Deut 11:31b en 32 "en gij zult het in bezit nemen en daarin wonen; dan zult gij naarstig onderhouden al de inzettingen en de verordeningen, die ik u heden voorhoud"

 

Wat te doen bij Aliyah maken?

Informatie Jewish Agency

Checklist bij Aliyah

Adressen organisaties van/voor immigranten uit Nederland

Links naar webstites over Aliyah

Ya'akovs dream

 

 

 

To Jewish People Come On Home

 

An Anthem for Aliyah


 

 

Het land IsraŽl wacht totdat het door zijn zonen wordt bevrijd, totdat het weer bewerkt wordt door zijn eigenlijke bewoners. Dan wordt de Naam van HaShem geheiligd.

 

Ezech 36:19-38  "19  Ik verstrooide hen onder de volken, zodat zij over de landen verspreid raakten; naar hun handel en wandel richtte Ik hen. 20  En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam, doordat men van hen zeide: Dezen zijn het volk van de Eeuwige, maar toch moesten zij weg uit zijn land. 21  Dit deed Mij leed om mijn heilige naam, die het huis IsraŽls ontheiligd had onder de volken in wier gebied zij gekomen waren. 22  Daarom, zeg tot het huis IsraŽls: Zo zegt van de Eeuwige: niet om uwentwil doe Ik het, o huis IsraŽls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. 23  Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Eeuwige ben, luidt het woord van van de Eeuwige, wanneer Ik voor hun ogen door jullie geheiligd wordt. 24  Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; 25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26  een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27  Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. 28  Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. 29  Ik zal u van al uw onreinheden verlossen, Ik zal het koren roepen en het vermeerderen, en geen hongersnood over u brengen. 30  Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken. 31  Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. 32  Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van van de Eeuwige; weet dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw wandel, huis IsraŽls. 33  Zo spreekt van de Eeuwige: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; 34  het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. 35  En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. 36  Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de Eeuwige, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Eeuwige, heb het gesproken en Ik zal het doen. 37  Zo zegt van de Eeuwige: Ook dit zal Ik Mij door het huis IsraŽls laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen; 38  zo vol als met een kudde offerschapen, als met de kudde schapen op Jeruzalems feesten, zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensenkudden. En zij zullen weten, dat Ik de Eeuwige ben.

 

Ieder stuk land dat bewoond en bewerkt gaat worden door zijn eigenlijke (Thora getrouwe) Joodse bewoners wordt op dat moment bevrijd en is een onderdeel van het proces van de uiteindelijke verlossing waar we reikhalzend naar uitkijken.

 

 

Het volk IsraŽl hoort thuis in IsraŽl. Daar is hun bestemming en dat is de bestemming van het land. De ĎAdmore van Ostrovtzaí leert: ďElke Jood hoort te zeggen, als men vraagt waar hij of zij vandaan komt: Ik kom van Eretz IsraŽlĒ want elke Jood behoort met alles in zich aan Eretz IsraŽl toe. Yoseph zei, toen hij als slaaf in Egypte was: Ik ben gestolen van het land van de HebreeŽrs. Hij gaf aan dat hij in Eretz IsraŽl thuishoorde. Daarom werd hij in IsraŽl begraven. Toen men over Mozes zeiĒ Een Egyptische man heeft ons geredĒ ontkende het niet. Daarom werd hij niet in Eretz IsraŽl begraven. Door de belofte van God kan iedere Jood zeggen dat hij/zij van Eretz IsraŽl komt. Iedere Jood zo, vertelt de Admore verder die door Rabbijn Samson wordt aangehaald, behoort in zijn diepste wezen thuis in Eretz IsraŽl. Het is dan ook logisch dat ook veel seculiere Joden zijn die een verlangen hebben om in Eretz IsraŽl te wonen. Veel seculiere Joden die eens in IsraŽl op bezoek zijn geweest ervaren er van binnenuit hun thuis te ontdekken.

God heeft het land IsraŽl passend geschapen voor het volk IsraŽl. De atmosfeer is passend voor het volk IsraŽl. Het is goed voor hun gezondheid. Het volk IsraŽl hoort bij het land IsraŽl. IsraŽl is als volk en als land uitgekozen door de Eeuwige (Ps 132:13, 135:4). Het land is de woonplaats van de Eeuwige.

De Eeuwige komt weer in Zijn tempel wonen, temidden van Zijn volk, als voorheen: Zach. 2:10-12 ďJubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord van de Eeuwige, en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Eeuwige en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten, dat de Eeuwige der heerscharen mij tot u gezonden heeft. En de Eeuwige zal Yehuda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Yerushalayim nog verkiezen.Ē
 

 

Zie ook pagina Zionisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat te doen als u Aliyah maakt?

 

 

Neem contact op met de Jewish Agency om informatie op te vragen en of uw verzoek tot Aliyah in te dienen:

 

 

In Nederland:

 

Bel naar telefoonnummer 0800 022 1498. Uw wordt automatisch (zonder kosten) doorverbonden naar het Global Center van het Jewish Agency in Jeruzalem. Verder kunt u voor informatie ook contactopnemen met de Nederlandse immigaranten organisatie Irgoen Olei Holland in Tel Aviv, tel. 00 972 3 5625611, e-mail ioh@netvision.net.il

 

 

In BelgiŽ

 

Neem contact op met the Jewish Agency in Brussel, tel. (0032) 2 5384841. De sliach daar is Ms Caroline (ze spreekt Ivriet, Frans en Engels), email: zie de site: http://www.orgsion.be/contact.asp

 

 

 

Informatie Jewish Agency:

The Global Center 
Your direct channel to Israel

The Jewish Agency Global Center offers people from around the world the most comprehensive information service on a wide range of Israel-related topics.
This one-stop-service includes:

opsommingsteken Information about programs, academic options, work experience, employment, housing, Israel living and moreÖÖÖ..
opsommingsteken Registration for Israel experience programs or Jewish activities abroad.
opsommingsteken Personal assistance in aliyah and integration.

Operating 24 hours- a- day, six- days a week, (excluding the Sabbath) GC representatives will answer questions in English, French, Spanish, Russian,  Portuguese, as well as other languages.

We are waiting to hear from you!!
Call toll-free
U.S.A.: 1-866 835 0430; 
Canada:
1-866 421 8912; 
Britain:
0-800 404 8984
Australia: 1-800 445 781;  
South Africa:
0-800 996 886;

Holland: 0-800 022 1498; 
Denmark:
00-800 5394 7424

Finland: 990-800 5394 7424; 
Norway
00- 800 5394 7424

Sweden: 00-800 5394 7424; 
Israel: 1-800 228 055

email: gci-en@jafi.org    www.jewishagency.org

 

 

 

 

Als de aanvraag rond is. Welke praktische zaken moet u regelen als de aanvraag voor Aliyah is goedgekeurd? Een checklist voor te regelen zaken. (zie ook de website van Irgoen Olei Holland http://www.ioh.co.il )

 

 

In Nederland/BelgiŽ                                                                                                                             

Bellen met Joods Agentschap / Jewish Agency en doornemen verzoek immigratie (4 pasfoto's meenemen), regelen van de vlucht

 

Belangrijk: Er dient ook een Verklaring van Goed gedrag (van Justitie) (VOG, verklaring ontrent gedrag) overlegd te worden bij emigratie naar Israel. In Nederland is dat aan te vragen bij het plaatselijke Stadskantoor of Gemeentehuis. Het Israelische Ministerie van Binnenlandse zaken wil dat deze voorzien is van een 'Apostille', een legalisatie stempel. Dit moet gevraagd worden aan een plaatselijke of regionale rechtbank. Daarnaast moet nu ook het geboortebewijs en (indienvan toepassing) het trouwcertificaat voorzien zijn van zo'n 'Apostille'. Dit moet allemaal gedaan zijn voor vertrek naar Israel. In BelgiŽ is zo'n verklaring + apostille op te vragen via het betreffende districtshuis of stadskantoor. Let op. Het duurt een aantal weken voordat zo'n verklaring is vestrekt.

 

Dan naar Ambassade voor stempel Visa in paspoort                                                                                                      

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Naar IsraŽl. Max. 60 kg bagage meenemen in vliegtuig.                                                                                                  

Op vliegveld bij aankomst melden bij Ministerie van Immigratie en Absorptie (Ministry of Immigration and Absorption/Misrad HaKlita). Noormaal gesproken haalt een medewerker van het Ministerie van Immigratie en Absorptie je op bij de vliegtuigdeur. Mocht dat niet het geval zijn dan doorlopen richting douane. Voor de doorgang naar douane loketten hangt er links in de gang een telefoon. Daarmee moet je bellen naar het kantoor. Je wordt dan opgehaald. Als je de telefoon niet kan vinden, vraag het dan even aan een van de douane employers waar deze bevindt.                  

                                                                                                                                   

Meebrengen/bij de hand houden:                                                                                                                       

opsommingsteken

Paspoort                                                                                                         

opsommingsteken

Immigratie visum                                                                                                          

opsommingsteken

Brief Jewish Agency aan Ministerie van Immigratie en Absorptie op vliegveld met melding dat je er aan komt         

opsommingsteken

Pasfoto's                                                                                                         

opsommingsteken

Geboortebewijs                                                                                                

opsommingsteken

Bewijs Jood zijn (of van een van je ouders). Je mag geen lid zijn van een andere religie dan de Joodse. Voor je een Teudat Zeut

          krijgt, moet je daar een verklaring voor ondertekenen.                                                                                                          

                                                                                                                                   

Je krijgt:                                                                                                                      

 1. Te'udat Oleh (Immigratie Certificaat) (blauw boekje)                                                                                

 2. Sefach Rishum Uchlisin (Tijdelijke Identiteitskaart) (A4 formaat)                                                  

 3. Coupon (brief) die je recht geeft op 6 maanden gratis ziektekosten verzekering                                        

 4. Coupon (brief) voor gratis vervoer naar plaats van bestemming                                                                 

 5. Formulier waarop (na openen bankrekening) het bankrekeningnummer door de bank wordt ingevuld voor het Ministerie van Immigratie en Absorptie                                                                                    

 6. Tegemoetkoming absorptie (Absorption Basket); een bedrag contant ILS 1.250,-- (voor 1 volwassen persoon) + 'cheque' voor bedrag wat na openen rekening op rekening gestort wordt.  

                                                                                                     

 

Daarna tezamen met Immigratiebegeleider naar koffers en daarna via douane naar uitgang (en evt. naar taxi)   

 

 

                                                                                                                 

Te doen de eerste dagen;                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 1. Naar postkantoor om je te laten registreren bij een ziekenfonds. (Register at Kupat Holim) (de postkantoren zijn tot 15.00u open)                                                                                                                

 

 1. Naar Ministerie van Binnenlandse Zaken (Misrad HaPanim) om een formulier aan te vragen (indien van toepassing) om naam te wijzigen (change of name) in Hebreeuwse naam en formulier om Te'udat Zehut (Identiteitskaart) aan te vragen. Om thuis alvast in te vullen. (Is in Hebreeuws)                                        

 

 1. Naar Ministerie van Binnenlandse Zaken (Misrad HaPanim) (na 5 dagen) (vroeg, anders lange wachttijd) om naam te laten wijzigen en Te'udat Zehut (Identiteitskaart) aan te vragen en evt direct mee te nemen. (wordt anders opgestuurd)    

                                                                                                        

        Meenemen (van alles de originelen meenemen):

  opsommingsteken

  Te'udat Oleh (Immigratie cert.)                                                                          

  opsommingsteken

  Paspoort (met immigratie visum)                                                                                   

  opsommingsteken

  Sefach Rishum Uchlisin (Tijdelijke Identiteitskaart)                                             

  opsommingsteken

  Geboortecertificaat (de Engelse uitvoering !!!!) en (indien van toepassing) trouwcertificaat (ook in Engels). Dezen

   moeten voorzien zijn van een Apostille (legalisatiestempel) van een plaatselijke of regionale rechtbank.

                                                                                            

  opsommingsteken

  Brieven Rabbijnen (Joodverklaring)                                                                    

  opsommingsteken

  Pasfoto's                                                                                             

  opsommingsteken

  Ingevuld formulier om naam te wijzigen                                                              

  opsommingsteken

  Formulier om Te'udat Zehut aan te vragen

  opsommingsteken

  VOG, Verklaring ontrent gedrag (verklaring van goed gedrag) uitgegeven door het Ministerie van Justitie. Aan te vragen

                      via gemeentehuis, stadskantoor o.i.d. Deze VOG moet voorzien zijn van een Apostille (legalisatiestempel) van een

                      plaatselijke of regionale rechtbank.

                                                                                            

                 

                                                                                                                 

 1. Openen van een bankrekening bij een commerciŽle bank (bijv. Bank Leumi of First International Bank of Israel (heeft Engelstalig Internetbankieren, Bank Leumi ook, zij het wat beperkter). Op de bank niet vergeten het formulier laten invullen voor Ministerie van Immigratie en Absorptie                                                                                                                  

   Meenemen:      

opsommingsteken

Te'udat Oleh (Immigratie cert.)                                                                          

opsommingsteken

Paspoort                                                                                             

opsommingsteken

Te'udat Zehut (Identiteitskaart) (of de tijdelijke)                                                   

opsommingsteken

Het formulier wat je op het vliegveld heb gekregen                                                                                              

                                                                                                                                   

 1. Na openen bankrekening naar Ministerie van Immigratie en Absorptie (Misrad HaKlita) voor afspraak met de toegewezen immigratie begeleider.

 

 

Een uitgebreide lijst kunt u vinden op: http://www.ioh.co.il/Content/organisatie.php?id=1&section=1

 

 

 

Verdere praktische tips:

 

Belastingvrije producten:

 

De eerste 3 jaar na Aliyah mag je (elektronische) producten belastngvrij aanschaffen. Let op: Dit geldt alleen voor in Israel geproduceerde artikelen. Andere artikelen mogen wel belastingvrij ingevoerd worden. Als je er voor kiest om huisraad etc met een container naar Israel te verschepen is het aan te raden om artikelen zoals wasmachine, computer in Nederland aan te schaffen (zelfs zonder belasting teruggave kan dat een stuk voordeliger zijn). Let op: Laat de nota dan adresseren op uw Israelische adres na aankomst. De verschepingsmaatschappij kan dan waarschijnlijk ook een formulier aan maken waarmee u het belastingbedrag terug kunt krijgen.

 

Let op dat u bij het aanschaffen van een elektronisch product eerst aan de winkel een Proforma Nota vraagt (u betaalt dus nog niets). Met dat formulier gaat u naar de Tax Department. Neem u Teodat Oleh en uw Teudat Zeut mee. Daar krijgt u een roze formulier. Met dat formulier gaat u terug naar de winkel en betaalt u het aankoopbedrag exclusief belasting.

LET OP: Als men (in de winkel) zegt dat u toch de belasting moet betalen en dat u het later terug kunt vragen bij het Tax department moet u daar niet op ingaan. U betaalt het product exclusief belasting en anders niet !!! De praktijk leert dat veel winkels niet van de juiste procedure op de hoogte zijn en latere terugvragen van het betaalde belasting bedrag is een langdurige klus (als het nog lukt).

 

 

 

Omzetten Rijbewijs:

 

Voor het aanvragen van een IsraŽlisch rijbewijs (als u reeds een rijbewijs hebt) moet je als eerste naar Opticien Markovitz gaan (in de meeste grote plaatsen aanwezig. Daar wordt dan een formulier aangemaakt met pasfoto (die ter plaatse gemaakt wordt). Deze foto zal gebruikt gaan worden voor het rijbewijs. Te plaatse worden dan ook uw ogen getest (kosten zijn +/- ILS 50,-). Met dat ingevulde formulier gaat u naar een kliniek van u (door u uitgekozen) ziekenfonds (Kupat Cholim zie punt 1).  De arts zal dan ge gezondheidsverklaring invullen.

Vervolgens gaat u met dat formulier, uw Teudat Zeut, paspoort, Teudat Oleh(immigratiecertificaat), evt. naamswijzigingdocument (indien van toepassing) en rijbewijs (het is raadzaam ook kopieŽn ervan mee te nemen) naar het licentiebureau van Misrad HaRisui (Ministerie van verkeer en transport). In verband met grote drukte aldaar is het raadzaam om er een uur voor openstelling (meestal 08.00u) er al te zijn om een wachttijd van uren te voorkomen.

Daar wordt het betreffende (aanvraag)formulier verder ingevuld en voorzien van stempels. Met dit formulier kunt u bij een willekeurige rijschool een aanvraag  voor een controle test aanvragen. Zo'n controletest is geen gewoon rijexamen maar een verkorte versie van zo'n 10 minuten waarin wordt gekeken of u de auto onder controle hebt zonder dat u een gevaar op de weg bent. Om de plaats waar u de test doet een beetje te leren kennen en om aan de auto te wennen is het raadzaam om 1 a 2 rijlessen te nemen. Let op: Veel rijscholen zullen u er van proberen te overtuigen dat het belangrijk is meerdere lessen te nemen (dat zijn hun inkomsten) maar eigenlijk is dat zelden nodig. Van de rijschool krijgt u een formulier waarmee u het examen op een postkantoor kunt betalen (rond de ILS 100,-). De verdere kosten die nog betaald moeten worden zijn de kosten van het gebruik van de auto voor het examen (+/- ILS 300,-) en de kosten van de rijlessen (+/- ILS 100,- per rijles). Na het afrijden  (en slagen van de test) krijgt u het tijdelijke rijbewijs (of het wordt binnen enkele dagen opgestuurd). Let op dat bij het afrijden achter het aanvraagformulier de bovengenoemde kopieŽn vast geniet zijn (anders krijgt u geen tijdelijk rijbewijs toegestuurd). Aan dit tijdelijke rijbewijs zit ook weer een nota die bij het postkantoor betaald dient te worden. Dit zijn de kosten van het aanmaken van het vaste rijbewijs. Als dat betaald is wordt het rijbewijs na +/- 2 weken opgestuurd.

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie in de Nederlandse taal kan je terecht op: http://www.ioh.co.il/Content/organisatie.php?id=1

                                                                                                             

          

 

Adressen van de organisaties van/voor Nederlandse Immigranten:

 

Holland Immigrants Organization
Irgoen Olei Holland
Sderot Yehudit 10, Tel-Aviv
Tel: 03-562-5611
Fax: 03-562-5575
Web Site: http://www.ioh.co.il
Email: info@ioh.co.il  

 

Dutch Forum
Forum en informatiesite voor Hollandse Immigranten in IsaŽl.

Met diverse informatie zoals banen aanbod
http://www.dutch-forum.com/ 
         

 

 

An Aliyah Journal

 

 

 

Aliyah Right Under Your Nose

 

 

Linken naar andere pagina's over het maken van Aliyah

Ministerie van Immigratie

Overheidssite van het Ministerie van Immigratie en absorptie met informatie over emigratie naar IsraŽl

http://www.moia.gov.il

Tehilla, The Movement for Religious Aliya

Orthodox-Joodse organisatie in Amerika die zich intensief bezig houdt met het promoten en begeleiden van het maken van Aliyah.

http://www.tehilla.com/

 

 

Kumah

Arise and let us return to our people. Site van organisatie die zich inzet voor het maken van aliyah van met name Amerikaanse Joden.

http://www.kumah.org

 

Aliyah.org

Tak van de Jewish Agency for Israel die zich inzet om Aliyah te bevorderen..

http://www.aliyah.org/

 

Aliyah Revolution

Indrukwekkende oproep tot het maken van Aliyah. O.a. Flash filmpje

http://www.aliyahrevolution.com

 

Birthright Israel

Organisatie die zich inzet om Joodse jongeren met IsraŽl kennis te laten maken in de hoop dat ze wellicht een keer Aliya zullen maken..

http://www.birthrightisrael.com

 

The Jewish Agency for Israel

Informatie over IsraŽl en het maken van Aliyah.

http://www.jafi.org.il/aliyah1/

Nefesh B'Nefesh

Organisatie in Amerika die zich intensief bezig houdt met het promoten en uitvoeren van het maken van Aliyah.

http://www.nbn.org.il/

 

Jacob Richman's Aliyah Pages

Doorkliksite naar sites m.b.t. Aliyah

http://www.jr.co.il:80/aliyah/

 

Ministerie van Buitenlandse zaken

Overheidssite met historische informatie over Aliyah

http://www.mfa.gov.il/

Dutch Forum
Forum en informatie site voor Hollandse Immigranten in IsaŽl. Met diverse informatie zoals banen aanbod.

http://www.dutch-forum.com/

Irgoen Olei Holland
Site van de Hollandse Immigranten Organisatie

http://www.ioh.co.il

 

Association of Americans and Canadians in Israel (AACI)
The Association of Americans and Canadians in Israel (AACI) is a voluntary, Zionist organization serving approximately 120,000 North Americans living in Israel. We are dedicated to the successful absorption of these North American Israelis into Israeli society.

http://www.aaci.org.il/

Shippingconsolidators.com

Site met veel praktische informatie over het maken van Aliyah. Sit with a lot of practical information about Aliyah

http://www.shippingconsolidators.com/

 

 

 

 

 

The Ladder, Yaakovís Dream Parashat Vayetze (Gen 28:10-32:3)  bron: www.yeshiva.org.il

Rabbi Yerachmiel Roness

 

Many years ago, I heard Elie Wiesel give an interesting interpretation of Yaacov's dream. Mr. Wiesel said at the time that he had heard it in his youth from a chasidic rebbe. When you walk down the street and see a ladder leaning against the front of a house, you assume that the house is being painted or repaired or perhaps some building is going on. When weeks or months go by, and the ladder is still there, the neighbors get upset. The ladder is an eyesore. They urge the owner of the house to get rid of it.

 

Yaacov was leaving Eretz Yisrael. He was going into Galut. Before leaving Israel, he was shown a ladder to symbolize the fate of the Jew in the Diaspora. Throughout the history of our Galut, Jews were welcomed into societies when they needed our talents. When an economy needed building up, when trade and commerce were faltering, the Jew was invited to come and build or repair. However, once the job was done, like the ladder, the Jew was an eyesore to be removed from view.

 

The angels ascending and descending represent the status of the Jew, initially ascending but, ultimately descending. Yaacov was being cautioned that Galut is always temporary and precarious. Only in our own land can we stop being a ladder to be used and then cast away. Only here can we build for ourselves and our future.

 

Rabbi Yosef Wolicki made Aliya in 1986 after twenty-five years in the rabbinate in North America. He recently retired after fourteen years as the rabbi of The New Synagogue of Netanya. He lives in Bet Shemesh and lectures at the Israel Center.

 

 

 

 

Start ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021