Zmirot

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
Español
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

Looft de Eeuwige, want Hij is goed,

ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Ps 118:1

 

 

'Zimrot' betekend liederen. Op deze pagina vindt je een aantal Joodse, hebreeuwse liederen foenetisch geschreven. Zodoende kan je deze liederen, zonder dat je nog de Hebreeuwse letters kent, lezen. Natuurlijk is het beste om de hebreeuwse letters te gaan leren lezen. Bij de meeste liederen staan nu ook videofragmenten.

 

 

1. Mizmor L'David (Psalm 23)

21. T'filah l'ani chi ja'atof
2. Ana HaShem 22. Rachem
3. Ani b’chasdecha batachti   23. Ja’aseh shalom
4. A-ta takoem 24. Ha Tikva
5. David Melech Israel 25. Betseet Jisrael
6. Eliahu Hanivi 26. Sjier Hamaalot
7. Gam ki elech 27. Esjet Chaijil
8. Im eshkachech 28. Leshanah haba
9. Iv’doe et HaShem BeSimcha 29. Etz Chajiem
10. Yerushalayim iercha 30. Een Aroch
11. Jibane hamikdash 31. Yachad Yachad
12. Kabalat Shabbat: Lechu nerananah laShem 32. Nachamoe, nachamoe Ami
13. Kabalat Shabbat: Lecha dodi 33. Mie ha-iesj hechafetz chayim
14. Lema-an hachai ve-ré-ai 34. Am Israel Chai / Eze tov HaShem
15. Lo amoet  ki echjeh 35. Tov L'hodot HaShem (Ps 92)
16. Mah ashiv laShem

36. Ki hirbeta tovot elai, tovot elai

17. Od yishama 37. Birkat Cohanim
18. Ovao haovdim
19. Simcha LeArtzecha
20. Yisro’el, betach baShem

 

 

opsommingsteken

Andere interssante clips van Zmirot gezongen door o.a. Yosef Karduner, Sinai Tor, Guy Tzvi Mintz, Binni Landau en Kissufim Trio  (klik aan)

 

opsommingsteken

Verder muziek (met teksten) van Udi Davidi  en MBD (klik aan).

 

 

 

 

1. Mizmor L'David (Psalm 23)


Mizmor le David. HaShem roi, lo echsar.

Bin-ot deshe yarbitseni
Al may m-nuchot yahanaleni.

Nafshi yeshovev  yancheni

vemagle tsedek lema-an shmo

Gam ki elech b'gee tsalmavet

lo ira rah ki ata imadi,

Shivtcha umish-antecha,

hema yamchamoeni,

Ta-aroch le-fanai shoelchan, neged tros-ray

dishanta vashemen roshi, koshi re-vayah.

Ach tov vachesed yirdefuni kol yamei chayai,

veshavti beveit HaShem le orecha yamim

 

HaShem is mijn herder; ik kom niet tekort.

In grasgroene weiden laat Hij mij liggen, langs rustig water leidt Hij mij.

Mijn ziel brengt Hij tot rust, Hij voert mij in het spoor der gerechtigheid terwille van Zijn Naam.

Zelfs al ga ik door dood-donker dal, ben ik niet bang voor onheil, want U bent bij me;

Uw stok en herdersstaf geven mij een rustig gevoel.

U schikt de tafel voor mij in het gezicht van mijn vijanden.

Rijkelijk verzacht U mijn hooft met olie.

Mijn beker loopt over, geluk en liefde volgen mij op de voet zolang ik leef,

als ik tot in lengete van dagen in het huis van HaShem mag verblijven

 

 

 

 

2. Ana HaShem

 

Ana HaShem Ana HaShem                   )

Ki ani Avdecha                                     ) 2x

 

Ani avdecha ben amatecha                    )

(3x)                                                     ) 2x

Pitachta Lemoseray                              )

 

 

Alstublieft, Eeuwige, want ik ben uw dienstknecht,

ik ben uw dienstknecht, zoon van uw dienstmaagd,

U heeft mijn banden geopend.

Ps. 116:16

 

Ana HaSham, HaShem I am your servant from Shalom Center on Vimeo.

 

 

3. Ani b’chasdecha batachti    

 

Cm

Va’ani b’chasdecha batachti

Yagel libi bishuatecha.

Va’ani b’chadsdecha batachti

Yagel libi bishuatecha.

 

Ik echter, vertrouw op Uw genade

Mijn hart zal jubelen over Uw verlossing.

 

Ashira laShem ki gamal alai

Ashira laShem ki gamal alai.

 

Ik zal zingen voor de Eeuwige, want Hij is goed

geweest voor mij.  

Psalm 13:5,6

 

 

 

4. A-ta takoem

 

A-ta takoem terachem Tsion

ki et lechanena  

Ki va mo-ed. (2x)

 

A-ta takoem terachem Tsion

ki et lechanena  

Ki va mo-ed.

 

Ki va mo-ed (4x)

 

Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen ,

want het is tijd haar genadig te zijn , want de bepaalde tijd is gekomen

Ps. 102:13 

 

Ki va Moed at Brit Mila in Susya from Shalom Center on Vimeo.

 

 

 

5. David Melech

 

David melech, melech Israel    (3x)

Melech Israel Chai VeKayam

David, Koning van Israël leeft voor altijd.

 

Siman Siman Tov

OeMazal, mazal tov

Veel goeds en geluk

 

Yehe Lano oelechol

Israel A……men

Zal er voor ons zijn en voor heel Israel  Amen.

 

 

 

 

6. Eliahu Hanavi Eliahu Hatisbi

 

Am

Eliahu Hanivi Eliahu Hatisbi                   )

Eliahu Giladi Eliahu Eliahu                     )2x

 

Bimher jav elenu                                   )

Im Messiach ben David                         ) 2x

 

 

 

 

7. Gam ki elech

 

Gam ki elech b'gee tsalmavet

lo, lo ira rah.

 

lo, lo, lo, lo, lo, ira rah,

ki ata imadi.

 

 

Ook al ga ik in het dal overschaduwd door de dood,

Geen kwaad zal ik vrezen.

Geen kwaad zal ik vrezen, want U bent met mij.

Ps.23 : 4

 

 

 

 

8. Im eshkachech

 

Im eshkachech Yerushalayim

Tishkach, tishkach, tishkach jamini. (2x)

           

Als ik u, Yerushalayim vergeet,            

verschrompele mijn rechterhand.

 

Im lo a’aleh et Yerushalayim

Al rosh simchati. (2x)

 

Als ik Yerushalayim niet tot het toppunt van mijn

vreugde zou verheffen.

Ps. 137: 5,6

 

 

9. Iv’doe et HaShem BeSimcha

 

Fis m

Iv’doe Iv’doe Iv’doe Iv’doe et HaShem BeSimcha             

Iv’doe Iv’doe Iv’doe Iv’doe et HaShem BeSimcha

Bo-oe lefanav, lefanav, birnana

Bo-oe lefanav, lefanav, birnana

 

Dient de Eeuwige met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel.

Ps 100:2

 

 

 

 

10. Yerushalayim iercha

 

Jerushalayim iercha oy b'rachamim                    )

tashoev.                                                            )

v'tishkon b'tochah v'tishkon         b'tochah            )

ka'asher dibarta                                                 ) 2x

 

oe v'nei, oe v'nei, oe v'nei otah                            )

b'karov b'jameinu, karov b'jameinu,                      )

binyan l'olam.                                                   ) 2x

                                                                                                                                            

v'chise David, David avdecha,                             )

oy mehera l'tocha tachin.                                  ) 2x

 

Jeruzalem, Uw stad. U zult terugkeren in ontferming.

Zijn glorie/heerlijkheid zal daarin zijn, zoals u hebt gesproken.

En zij zal worden gebouwd, spoedig in onze dagen, een gebouw voor eeuwig.

En de troon van David, uw dienstknecht, zal er spoedig zijn.

(14e gebed uit het 18-gebed)

 

 

 

11. Jibane hamikdash

 

Jibane hamikdash 2x    )   

Ier Tsion timale.            ) 4x

 

v'sham nashir 2x

shir chadash, u'birnana na'aleh.

 

De tempel zal weer worden gebouwd, en de stad Tsion zal weer vol zijn.

En daar zullen we zingen, een nieuw lied. Met vreugde zullen we naar haar opgaan.

 

 

 

 

12. Kabalat Shabbat: Lechu nerananah laShem

 

Lechu nerananah laShem

Nariyah l’tzur yish’enu

N’kadmah panav b’todah

Biz’mirot nariyah lo.

 

Komt, laten we juichen voor de Eeuwige

Onze vreugde uiten voor onze rotsvaste hulp

Laten we Hem met dank tegemoet treden

Vol vreugde liederen voor hem zingen

 

Ki El gadol haShem

u’melech gadol al-kol-elohim

Asher b’jado mech’kerei aretz

V’toafot harim lo.

 

Want een groot God is de eeuwige

Een groot Koning boven alle schijngoden

In Zijn hand zijn de diepste aardkloven

En de hoogste bergen behoren Hem

 

Arba’im shanah akut b’dor

V’omar am to’i levav hem

V’hem lo yadu d’rachai

Asher nishbat v’api

Im yevo’un el menuchati

 

Veertig jaar stond dit geslacht mij tegen

En Ik zei: het is een twijfelmoedig volk

En zij kennen de door Mij aangegeven weg niet

Zodat Ik in Mijn woede gezworen heb dat ze niet op

de door Mij bestemde rustplaats zouden komen.

Ps 95:1-4, 10-11

 

 

 

 

 

13. Lecha dodi

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 


Shamor ve zocher, be dibur echad
Hashmiyanu El ha meyuchad
HaShem echad oesh’mo echad
Le shem oele tiferet veli t’hila

Onderhoud en gedenk, in een woord
Liet G’d die Een is ons horen
Hashem is Een en Zijn naam is Een,
Voor erkenning, voor glorie en voor lofprijs.
 

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Likrat Shabat, lechu ve nelcha
Ki hi mekor ha b’racha
Me rosh mi kedem nesucha
Sof ma’ase be machashava tehila

Komt, laat ons gaan om de Shabbat te begroeten,
Want zij is de bron van zegen.
Van het allereerste begin werd zij geëerd
Sluiting van het scheppingswerk, maar als eerste in
de gedachten.
 

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Mik’dash Melech, ier melicha
Kumi tse’ie mitoch ha hafecha
Rav lach shevet be emek ha bacha
Ve hu yachamol alayich chemla

Heiligdom van de Koning, koninklijke stad
Sta op, naar buiten, weg van de ruïne.
Te lang verbleef je in het tranendal
Maar Hij zal Zich over je ontfermen.
 

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Hitna’ari me afar, kumi
Levshi big’dei tif’artech ami
Al jad ben Yishai beit halachmi
Karva el nafshi ge’alah

Schud het stof van je af, sta op!
Trek je pronkgewaad aan, mijn volk.
Door de zoon van Ishai, uit Bet lechem,
Wees mijn ziel nabij en verlos haar.

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Hit’oreri, hit’oreri
Ki ba orech, kumi ori
Uri, uri, shir daberi
K’vod HaShem alayich nigla

Ontwaak, ontwaak!
Want je licht is gekomen, sta op en schijn!
Word wakker en zing een lied
De glorie van de Eeuwige heeft zich aan je onthuld.
 

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Lo tevoshi ve lo tikalmi,
Ma tishtochachi oe ma tehemi?
Bach yechesu aniyeh ami
Ve nivneta ier al tila

Schaam je niet en wees niet vernederd
Waarom ben je bedrukt, waarom onrustig?
In jou zullen de wenenden van Mijn volk een schuilplaats vinden, als de stad wordt herbouwd op haar heuveltop.
 

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Ve hayu lim’shisa shosayich
Ve rachaku kol meval’ayich
Yasis alayich Elohayich
Ki mesos chatan al kala

Je onderdrukkers zullen zelf vernederd worden
En ver zullen zijn, allen die je wilden vernietigen.
Je G’d zal Zich net zo over jou verblijden,
Zoals de bruidegom zich verheugt over de bruid.
 

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Yamin oes’mol tifrotsi
Ve’et HaShem ta’aritsi
Al jad iesh ben Partsi
Ve nismecha ve nagilla

Naar rechts en links zal je je uitbreiden,
En je zult de macht van de Eeuwige erkennen,
Door de man die afstamt van Perets
Zullen we ons verheugen en blij zijn.
 

 

Lecha dodi, likrat kala
Penei shabat, nekabala

Kom mijn geliefde, om de bruid te begroeten
Laat ons de aanwezigheid van de Shabbat verwelkomen!
 

 

Bo’i be shalom, ateret ba’lah
Gam be simcha oeve tsahala
Toch emunei am segula
Bo’i kala, bo’i kala!

Kom in vrede, kroon van haar echtgenoot,
Ook in vreugde en in blijdschap,
In het midden van de getrouwen van Zijn volk
Kom bruid! Kom bruid!
 

 

 

 

 

 

14. Lema-an hachai ve-ré-ai

 

Lema-an hachai ve-ré-ai (2x)

Adabra na shalom bach

shalom bach.

 

Lema-an beit HaShem Elokeinu,

Avaksha tov lach

 

Tirilai lai lai… ……

 

Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen:

vrede zij in u;  om het huis van de Eeuwige, onze God,

wil ik het goede voor u zoeken. 

Ps. 122:8,9 

 

 

 

 

15. Lo amoet  ki echjeh

 

As

Lo amoet ki echjeh,

v’asaper mah asei Jah.

Jasor jis’rani Jah, v’lamavet lo n’tanani.

(2x)

           

Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal vertellen wat de Eeuwige heeft gedaan.

Wel heeft God mij zwaar getuchtigd, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven.

 

Pitchu-li sha’are tsedek, avo vam,

odeh Jah. Zeh hasha’ar

laShem, tsadikim javo’u vo.

(2x)

 

Opent voor mij de poorten der gerechtigheid,

ik zal er door gaan en God danken.

Dit is de poort naar de Eeuwige, rechtvaardigen zullen erdoor gaan.

Psalm 118: 17-20

 

 

 

 

 

16. Mah ashiv laShem     

 

Fis m

Mah ashiv laShem kol tagmulohi alai

Kos-yeshuot esa, u’veshem haShem ekra. (2x)

           

Hoe kan ik de Eeuwige vergelden al Zijn weldaden aan mij?

De beker der verlossing zal ik opheffen,

En de naam van de Eeuwige aanroepen.

 

N’darai laShem ashalem

Negdah-na l’chol amo.

Yakar b’einei haShem

hamavtah lachasidav

 

Mijn geloften aan de Eeuwige zal ik inlossen

Ten overstaan van heel Zijn volk.

Moeilijk in de ogen van haShem

Is de dood van de Hem toegewijden.

 

Ana haShem, ki ani avdecha

Ani avdecha ben amatecha,

Ani avdecha ben amatecha

pitachta l’moserai.

           

Alstublieft, Eeuwige, want ik ben toch uw dienaar,

 ik ben uw dienaar, zoon van uw gedienstige.

Ik ben uw dienaar, zoon van uw gedienstige.

 U heeft mijn boeien losgemaakt.

 

Oy, l’cha ezbach zevach todah

U’veshem haShem, u’veshem haShem ekra.

N’darai laShem ashalem

Negdah-na l’chol amo.

B’chatsrot Beit haShem

B’tochechi Yerushalayim

B’tochechi Yerushalayim

Oy-oy Halleluyah!

 

Aan U zal ik een dankoffer brengen en de naam van de Eeuwige,

 ja, de naam van de Eeuwige zal ik aanroepen.

Mijn geloften aan de Eeuwige zal ik inlossen,

ten overstaan van heel zijn volk,

in de voorhoven van het huis van de Eeuwige

in uw midden, Yerushalayim

in uw midden, Yerushalayim

Halleluyah!

Psalm 116: 12-19

 

 

 

 

17. Od yishama

 

Am  -  Dm-Am  - Dm-Am             Dm  - Am

Od yishama         be-arei Yehuda

 

Am  -                                 Dm                    -  E

Uvechutzot  Uvechutzot    Yerushalayim

 

 

Am  -     Dm-Am - Dm-Am                 Dm  -C - E

Od yishama        be-arei Yehuda

 

Am  -                      Dm                                  E

Uvechutzot  Uvechutzot    Yerushalayim

 

 

Am  -                                   E 

Kol sasonvekol shimcha

                                Am

Kol chatan vekol kala

 

in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem

zal weer gehoord worden

de stem der vreugde en de stem der vrolijkheid,

de stem van de bruidegom en de stem der bruid”

Jeremia 33:10,11

 

 

 

 

18. Ovao haovdim                       

 

Ovao haovdim me-erets Ashur             )

Vehenidachim me-erets Mitsraim           ) 2x

 

Vehistachavoe LaHashem behar            )

HaKodesh                                            ) 4x

 

Byirushalayim                                      ) 4x

 

En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden,

en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte,

zullen komen en zich nederbuigen voor de Eeuwige op de heilige berg te Jeruzalem.

Jesaja 27:13 

 

 

 

 

19. Simcha LeArtzecha

 

Simcha LeArtzecha VeSasson Leirecha

Simcha LeArtzecha VeSasson Leirecha

 

Oetzmichat keren LeDavid Avdecha

Varichat ner leven Yishye meshichecha

Oetzmichat keren LeDavid Avdecha

Varichat ner leven Yishye meshichecha

 

Vreugde voor uw land en blijdschap voor uw stad.

Dat de hoorn van David verhoogd zal worden.

 

 

 

 

 

20. Yisro’el, betach baShem  

 

Am                          Dm

Yisrael, Yisrael betach baShem

 

F             G                Am      

Ezram  umaginam hu.

 

Oh, huis van Israël, vertrouw op de Eeuwige

Hij is hun hulp en hun schild.

 

Am                             G                            Am

Anachnu ma’aminim b’nei ma’aminim

 

F             G             C   Am

Ve’ein lanu al mi lehisha’en

 

Dm          G             Dm          Em     Am

Ela ela al avinu, avinu shebashamayim

 

Wij zijn gelovigen en zonen van gelovigen

En we kunnen op niemand vertrouwen dan onze hemelse Vader.

 

 

21. T'filah l'ani chi ja'atof

T’filah l’ani chi ya’atof,
v’lifnei HaShem yishpoch sicho.

Het gebed van een verdrukte wanneer hij verkwijnt
en zijn smeking voor HaShem uitstort.


HaShem sim'ah t’filati
ve shav'ati elecha tavo.
Al taster panecha mimenni
B’jom tsar-li.

HaShem, hoor mijn gebed
en laat mijn roep tot U komen.
Verberg Uw aangezicht niet van mij
op de dag van mijn benauwdheid.

 

 

 

 

 

22. Rachem     Gedeelte uit het ‘Birkat HaMazon’, dankgebed na de maaltijd

 

Rachem, rachem oh HaShem Elokenoe, rachem

Ontferm U, ontferm U o HaShem onze G’d, ontferm U

 

al Jisrael amecha rachem,

over Israël Uw volk, ontferm U,

 

v’al Jeroesjalajim ierecha

en over Yerushalayim Uw stad

 

rachem, rachem, rachem.

ontferm U, ontferm U, ontferm U.

 

 

V’al Tsion Misjkan k’vodecha

En over Tsion, het Heiligdom tot Uw eer

 

v’al malchoet beet David mesjiechecha

en over het koningshuis van David Uw gezalfde

 

v’al habajiet hagadol v’hakadosj

en over het grote en heilige huis (de Tempel)

 

rachem, rachem, rachem.

ontferm U, ontferm U, ontferm U.

 

23. Ja’aseh shalom  (Gedeelte uit het ‘Birkat HaMazon’, dankgebed na de maaltijd)

Oseh shalom bim’romav

Die vrede sticht in de hemel

 

hoe ja’aseh shalom alenoe

moge Hij vrede brengen voor ons

 

ve’al kol Jisrael

en voor heel Israël

 

ve’imroe imroe amen.

en zegt (hierop) amen.

 

 

Ja’aseh shalom, ja’aseh sjalom,          )

moge Hij vrede brengen, moge Hij vrede brengen,

 

shalom alenoe ve’al kol Jisrael.           ) 4x

vrede voor ons en voor heel Israël.

 

 

 

 

24 HaTikva
(The Hope – Israeli National Anthem)

Kol od balevav, p’nima.
Nefesj Yehoedi homieja.
Oelefa’atee mizrach kadima, ajin le’Tzion tsofieja.
Od lo avda tikvatenoe, ha’tikva bat sjnot alpajiem.
Lihjot am chofsji be’artzenoe, eretz Tzion vi’Jeroesjalajiem.
Lihjot am chofsji be’artzenoe, eretz Tzion vi’Jeroesjalajiem

As long as in a Jewish breast, the soul’ stirring has not ceased
The eye for longing will not rest, until it gaze on Zion in the East
Our ancient hope will not perish, hope from ages long since past
To live free in the land we cherish, Zion and Jerusalem at last.
To live free in the land we cherish, Zion and Jerusalem at last.

 

 

25 Betseet Jisrael
 

Koor:
Betseet Jisrael miemietsrajiem,
Beet Ja’akov mee’am lo’eez.

Hajeta, hajeta, Jehoeda lekodsjo Jisrael mam’sjelotav.
Hajam ra’a vajanos hajardeen jisov le’achor.

Koor

Hehariem rakdoe che’eeliem cheva’ot kivnee tson.
Ma lecha hajam kie tanoes hajardeen tisov le’achor.

Koor

Hehariem tirkedoe che’eeliem cheva’ot kivnee tson.
Milifnee adon cholie aretz milfnee eloha Ja’akov.

Koor

Hahofchie hatsoer acham majiem, chalamiesj
lema’jeno majiem.

Koor
 

Toen Jisrael uit Mitsrajiem trok, het huis van Ja’akov uit een volk met een vreemde taal
Werd Jehoeda tot Zijn Heiligdom en Jisrael tot Zijn machtsgebied. De zee zag het en vluchtte, de Jordaan week terug.
De bergen dansten als rammen de heuvels als lammeren. Wat is er o zee dat jij vlucht en Jordaan dat je wijkt?
Dat de bergen dansen als rammen en de heuvels als lammeren. Beef aarde voor de Eeuwige, voor de G’d van Ja’akov.
Die de rots maakt tot een watermassa en de harde stem tot een waterval.

 

 

26 Sjier Hamaalot (Ps 126)
 

Sjier Hama’alot be’sjoev Adonai et sjiewat tsiejon hajienoe kegolemiem.
Az jimalee segok pienoe oelesjoneenoe rina, az jomeroe wagojiem higdiel Adonai la’asot im eele. Higdiel la’asot imanoe hajienoe semeegiem.
Sjoewa Adonai et sjewietenoe ka’afiekiem banegev. Hazore’iem bedim’a berina jik’tsoroe.
Halog jeeleeg oewago nosee mesjeg hazara, bo jawo werina nosee aloemotav.


Als de Eeuwige terugbrengt, die naar Tsion terugkeren is het alsof wij dromen. Dan is onze mond vol gelach en over onze tong komt gejuich. Dan zal men onder de volken zeggen: “ Iets groots heeft de Eeuwige met hen gedaan” Ja, iets groots deed de Eeuwige met ons: we waren blij! Breng terug Eeuwige, onze gevangenen, zoals water in de beddingen van de Negev. Die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Al voortgaande loopt hij te huilen terwijl hij de zaadbuidel draagt. Komt hij terug, dan komt hij onder gejuich, als hij zijn schoven draagt.
 

 

27 Esjet Chajil
 

Esjet chajil mie niemtsa,
Een ideale vrouw, wie vindt die,

v’rachok miep’nieniem miechra.
ver boven paar’len gaat haar waarde uit.

Batach ba lev ba’la,
Haar man stelt van ganser harte vertrouwen in haar

v’sjalal lo jechsar.
en winst ontgaat hem niet.

g’malat’hoe tov v’lo ra,
Zij doet hem zolang ze leeft steeds goed en

kol j’mee chajeha.
nooit kwaad.

Dar’sja tsèmer oefiesj’tiem,
Zelf zoekt zij wol en linnen uit

va ta’as b’chefetz kapeha
en maakt wat haar handen maar willen.

Haj’ta ka’aniot socher,
Te vergelijken is zij met handelsschepen,

miemer’chak tavie lachma.
van verre brengt ze haar brood.

Vatakam be’od laila,
Zij staat op als het nog nacht is.

vatieten teref l’veeta v’chok l’na’aroteha
Ze verzorgt het voedsel voor haar gezin,

Zam’ma sade vatiekache’hoe
Heeft zij haar zinnen op een akker gezet, dan koopt ze die ook

mieprie chapeha nat’ah karem.
en plant van wat ze eigenhandig verdiende een wijngaard.

Chag’ra b’oz matneha,
Ze staalt haar energie

va t’ametz z’roteha.
en maakt haar armen sterk.

Ta’ama kie tov sachra,
Merkt ze dat haar zaken goed gaan

lo jiechbe balaila nera.
dan gaat ook ’s nachts haar licht niet uit.

Jadeha sjielcha vakiesjor,
Haar handen steekt zij uit naar het spinrokken

V’chapeha tam’choe falech.
en haar handpalmen omvatten de weefspoel.

Kapa parsa l’anie,
Ze heeft een gulle hand voor de arme

v’jadeha sjiel’cha la’ev’jon.
en de behoeftige reikt ze de helpende hand.

Lo tira l’veeta miesjaleg,
Zij is voor haar gezin niet bang voor sneeuw

kie chol beeta lavoesj sjaniem.
want haar hele gezin is warm gekleed.

Mar’vadiem astala,
Dekens heeft ze zelf gemaakt,

sjesj v’ar’gaman l’voesja.
van fijn linnen, karmozijnrood is haar kleding.

Noda ba sj’ariem ba’la,
Haar man staat goed bekend in de poorten

b’sjiev’to iem ziek’nee aretz.
als hij zitting heeft met de senatoren van het land.

Sadien asta vatiem’kor,
Onderkleding maakt zij en verkoopt die,

vachagor nat’na lak’na’ani.
de marskramer levert zij gordels.

Oz v’hadar l’voesja,
Met macht en glans is zij bekleed,

vaties’chak l’jom acharon.
lachend ziet ze de toekomst tegemoet.

Pieja pat’cha v’chochma,
Met wijsheid opent ze haar mond

v’torat chesed al l’sjona.
en wat ze leert komt vriendelijk over haar tong.

Tsofia haliechot beeta,
Ze houdt toezicht over de gangen van haar gezin

v’lechem atz’loet lo tochel.
en haar brood eet zij niet in nietsdoen.

Kamoe vaneha va j’asj’roea,
Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig,

Ba’la vaj’hal’la.
ook haar man geeft haar die lof:

Rabot banot asoe chajil,
‘Heel veel vrouwen hebben succes gehad

V’at aliet al koelana.
maar gij steekt boven allen uit.’

Sjèker hachen v’hevel hajofie,
Bedrieg’lijk is bevalligheid en ijl is de schoonheid,

iesja jier’at HaSjem hie tiet’halal.
maar een vrouw met ontzag voor de Eeuwige wordt geprezen.

T’noe la mieprie jadeha,
Geef haar van wat haar handen voortbrachten

Viehal’leloeha va sj’ariem ma’aseha.
en laat in de poorten haar eigen werk haar grootste lof zijn.
 

(traditioneel)  (versie van Ya'akov Shweky)

 

 


28. Leshanah haba


Leshanah haba
Leshanah haba bi Yerushalaim
Leshanah haba bi Yerushalaim
Leshanah haba bi Yerushalaim
Leshanah haba bi Yerushalaim ha-benuya

Volgend jaar in een herbouwd Jeruzalem!

 

 

 

 

 

29. Etz Chajim

Etz chajim hi la-machazikim ba
v’tomcheha me'oesjar.
Deracheha darchee noam
v’chol netivo’teha sjalom.
Hasjivenoe Hashem elecha v’nasjoeva,
chadesj yamenoe ke-kedem.

It is a tree of life for those who grasp it, and its supporters are happy.
Its ways are pleasant and its paths are peaceful.
Bring us back, Lord, to You, and we will return;
renew our days as of old.
(Proverbs 3:18, 3:17, Lamentations 5:21)

 

 

 

 

 

30. Een Aroch

Een aroch erkcha HaShem Elokenoe ba’olam hazeh. )
Ve’een zoelatcha malkenoe l’chayee ha’olam haba. ) 2x

Er is geen vergelijking met U, haShem onze G’d, in deze wereld.
En er zal niets zijn, behalve U, onze Koning, in de wereld die komt.

Efes biltcha go’alenoe limot hamasjiach.
V’een domeh lecha moshiyenoe litchiyot ha metim.

Er zal niets anders zijn dan U, onze Verlosser, in de dagen van de messias. En er zal niemand zijn zoals U, onze Redder, in de tijd van de opstanding van de doden.

 

 

 

 

31. Yachad yachad

Yachad yachad ) 8x

Koelam kedoesja l’cha y’sjalesjoe. ) 2x

Moesafgebed voor Rosj Chodesj, Kedoesja
Samen zullen zij drie maal ‘Heilig’ reciteren…
 

 

 

 

 

32. Nachamoe nachamoe ami

Nachamoe nachamoe ami, )
jomar Elokechem. ) 4x

Dabroe al-lev Jeroesjalayim )
v’kier’oe eleha. ) 2x

Lai lai lailai…

Jesaja 40:1
‘Troost, troost mijn volk’, zegt jullie G’d. Spreek tot het hart van Jeroesjalayim en roept haar toe.

 

 

 

 

 

33. Mie ha-iesj hechafetz chayim?

Mie, mie, mie ha-iesj hechafetz chayim, )
Ohev jamim, ohev jamim lirot tov? ) 2x

Netzor, netzor lesjoncha merah
oesfatecha midaber mirmah.
Soer oy soer merah va’ase tov.
Bakesj bakesj sjalom v’rad’fehoe.

Mie ha-iesj hechofetz chayim? ) 6x

Wie is de man die graag wil leven, vele dagen begeert om geluk te zien?
Behoed je tong voor kwaad, je lippen voor het spreken van bedrog.
Mijd het kwade en doe het goede, zoek de vrede en streef er naar.
 

 

 

 

 

34. Am Israel Chai / Eze tov HaShem

 

Am                G Em Am

Am     Israel    Chai

(het volk) (Israël) ( leeft)

 

Od   avinu   chai                       

(nog) (onze vader) (leeft)

 

Am                                G

Am Israel,  Am Israel, Am Israel Chai (4x)

 

Od avinu chai, Od avinu chai,                 )

Od avinu, od avinu, od avinu chai            ) (2x)

 

Am Israel,  Am Israel, Am Israel Chai    (4x)

 

Am                G Em Am

Eze tov HaShem

Goed is de Eeuwige

 

Am                G Em Am

Eze tov HaShem

Goed is de Eeuwige

 

Am                      G

Eze tov, Eze tov, Eze tov HaShem

Goed is, goed is, goed is de Eeuwige

 

Eze tov, Eze tov, Eze tov HaShem

Goed is, goed is, goed is de Eeuwige

 

Eze tov, Eze tov, Eze tov HaShem

Goed is, goed is, goed is de Eeuwige

 

Eze tov, Eze tov, Eze tov HaShem

Goed is, goed is, goed is de Eeuwige

 

 

 

35. Tov L'hodot HaShem (Ps 92) טוב להודות לה

 

Tov l'hodot Hashem, Tov l'Hodot Hashem

Ulesamer ulesamer Shimcha elyon, Tov tov l'hodot Hashem

 

Tov l'hodot Hashem, Tov l'Hodot Hashem

Ulesamer ulesamer Shimcha elyon, Tov tov l'hodot Hashem

 

Lehagid baboger chasdecha, Lehagid baboger chasdecha

veEmunatcha be laylod

 

Het is goed de Eeuwige te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw

 

 

 

36. Ki hirbeta tovot elai, tovot elai, כי הרבית - אברהם פריד - שיר חדש - כל מה שמעניין

 

Ki hirbeta tovot elai, tovot elai
ki higdalta chasdecha alai, chasdecha alai
Ma ashiv lach?
Vehakol shelach!
Lecha shamaim, af eretz lach.

Va'anachnu amcha, amcha vetzonecha
Vachafetzim la'asot retzonecha!


Want U heeft uw goedheid aan mij vermenigvuldigd
Want u heeft uw goedertierenheid aan mij vergroot
Wat kan ik U terugbetalen?
Want alles is van U!
Van u is de hemel, en de aarde is van U

En wij zijn Uw volk en Uw kudde,
en we verlangen er naar Uw wil te doen

 


 

 

Ki hirbeta tovot elai from Shalom Center on Vimeo.

 

37. Birkat Cohanim

 

Yeva-re-che-cha A-do-nai v'yish-me-re-cha.

Ya-er A-do-nai pa-nav ei-le-cha vi-chu-ne-cha.

Yi-sa A-do-nai pa-nav ei-le-cha, ve-ya-sem l'cha sha-lom

 

 

 

 

Andere interssante clips van Zmirot:

 

 

 

Sinai Tor - Hevron Hoshana Rabba 5770

 

deel 1

 

deel 2

 

deel 3

 

deel 4

 

deel 5

 

 

Yosef Karduner - Hashem Melech (HaShem zal Koning zijn over heel de aarde !!!) - Live

 

 

 

Yosef Karduner: Shir Lama'alot (Psalm 121)

 

 

 

Halleluhu - Psalm 150 (Looft HaShem)

 


 


Yosef Karduner - Hashivenu (Vader, Breng ons terug...)
 

 

 

Niggun

 

 

 

B'Derech el HaOr

 

 

 

Medly

 

 

 

Mitzva Gedola: A Breslever Medley

 

 

 

Ata Kadosh (U bent heilig) Adi Ran

 

 

 

Sinai Tor

 

 

Good as now  Sinai Tor

 

 

 

Yosef Karduner and Lazer Brody: A Breslever Melave Malka

 

 

 

Yosef Karduner and Rav Lazer Brody: Ta'iti K'seh

 

 

 

Mikimi

 

 

 

Yosef Karduner - V'Taher Libenu - Live

 

 

 

Mashiach Yavo (Yosef Karduner)

 

 

 

Bli Yeria Achat

 

 

 

 

B'Eretz Yisrael: Guy Tzvi Mintz and Lazer Brody

 

 

 

Yosef Karduner & Lazer Brody: Adir Ayom

 

 

 

Yosef Karduner & Rav Lazer Brody: Bli Yeria Achat

 

 

 

Dibbur Shel Teshuva, Guy Tzvi Mintz

 

 

 

Shlomo Katz and Rabbi Lazer Brody: The Priestly Blessing

 

 

 

Hareini Mochel, Guy Tzvi Mintz and Lazer Brody

 

 

 

Oz V'Hadar: A Taste of Chassidic Jammin' with Yosef Karduner and Meir Solomon

 

 

 

Kisufim Trio sings Selichot (smeekgebeden)

 

 

 

Yosef Karduner - Ashrei T'mime Darech

 

 

 

Yosef Karduner - Hilula

 

 

 

Yosef Karduner - Mitswa Gdola

 

 

 

Yosef Karduner - Aleinu le_shabeach

 

 

 

Elyon: Such a Power

 

 

 

Melava Malka with Sinai Tor

deel 1

 

deel 2

 

 

Melava Malka with Binni Landau

 

 

 

Sinai Tor - Darashti Kivratecha

 

 

Sinai Tor - Parasti Yadai

 

 

Sinai Tor - Libi Oleh

 

 

Eze tov HaShem !!! (God is goed)

 


 

 

 

Muziek van Udi Davidi

 

 

 

  

 

 

 

 

Te bestellen via, To order via  Israel-music.com

 

Udi Davidi is een Joodse muzikant (en herder) uit Hebron die op een geheel eigen wijze aan aanbidding van uit het hart gestalte geeft. Veel van zijn liederen zijn geïnspireerd tijdens het schapen hoeden in de velden van Judea waar koning David ook zijn schapen hoedde.

 

Udi Davidi is a Jewish misician from Har Hevron whom made a inspiring CD. Most of the songs were 'written' while he was out with his sheep in the fields where also King David had his flock.

 

Klik op de hoes voor het horen van een sample.

 

 

Teksten van 2 liederen van Udi Davidi op deze CD. (Klik op de titels hieronder en je hoort de betreffende nummers).

 

Abba (Udi Davidi)                                 

 

Ke she etse, la sadeh

Etzak eleicha: Abba, ad matai?

Ke she etse, achapesh Otcha

Harei Atah kan, harei Atah kan.

Atah kan.

 

Als ik uitga, naar het veld

Dan roep ik tot U: Abba, tot wanneer?

Als ik uitga, dan zoek ik U.

Maar U bent toch hier, U bent toch hier.

U bent hier

 

Abba, abba, abba

Matai v’techezeina eineinu b’shuvcha le Tsion b’rachamim, b’rachamim.

 

Wanneer zullen onze ogen aanschouwen Uw terugkeer naar Tsion, in ontferming, in ontferming

 

 

Mah nomar l’faneicha (Udi Davidi)

 

Mah nomar l’faneicha, yoshev marom.

U’mah nesaper lefaneicha, shochen sh’chakim.

Halo hanistarot v’haniglot Atah yodea.

Atah yodea razei olam

Ve ta’aloemot sitrei, sitrei kol chai. (2x)

 

Wat zullen wij zeggen voor Uw aangezicht, U die zetelt in de hoogte.

En wat zullen wij U vertellen voor Uw aangezicht, U die woont in de hemel.

Immers, de geheimenissen en verborgenheden kent U.

U kent de geheimen van de wereld en de verborgen vragen van alle levenden.

 

Atah chofesh kol chadrei vaten,

Ro’eh klayot valev, ro’eh klayot valev.

Ein davar  nelam mimach.

V’ein nistar mineged eineicha, mineged eineicha.

 

U doorzoekt alle binnensten van de buik,

ziet de nieren en het hart, ziet de nieren en het hart.

Er is niets gesloten voor U.

En er is geen geheim voor Uw ogen

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over Udi Davidi is te vinden op / More info about Udi Davidi at:

 

http://www.pirsumeinisa.com/udi.html en http://www.israelnn.com/news.php3?id=86118

 

 

 

Ovao haovdim (MBD)

Dit nummer van Mordechai Ben David is te ook horen

als je op de home-pagina de Tekst uit Jes. 27: 13 aanklikt.

 

 

Oevao haovdim me-erets Ashur       )

Vehenidachim me-erets Mitsraim     ) 2x

 

Vehistachavoe LaHashem behar      )

HaKodesh                                          ) 4x

Byirushalayim                                    ) 4x

 

En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden,

en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte,

zullen komen en zich nederbuigen voor de Eeuwige op de heilige berg te Jeruzalem. Jesaja 27:13 

 

De DVD is te bestellen via http://nl.israel-music.com/mordechai_ben_david/jerusalem_the_experience/dvd/

 

 

 

Start ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021