Nieuw

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
Omhoog
English
עברית
EspaŮol
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw / vernieuwd (laatste aanpassingen):

 

Shabbath in Susya (5 december 2016)

Bijzondere Shabbath ervaring in Susya in de Hevron Heuvels

 

Activiteiten pagina aangevuld New info at Activity Page  (5 december 2016 )

 

Nieuwe paginas over dagtochten in IsraŽl (14 juni 2016)

 

Pagina 'Het Joodse vragertje' is aangevuld (4 november 2015)

Informatie aangevuld die bedoeld zijn om tot een beter begrip te komen waarom wij als Joden die van de Thora houden,  het zogenoemde Nieuwe Testament niet als 'de waarheid' te zien. Ook de Engelse pagina is aangevuld.
 

Joods? aangevuld  (4 november 2015)

Pagina aangevuld met nieuwe, actuele informatie. 

 

Nieuwe pagina in Ivriet

Informatie over de Beit Midrash (1 juli 2013 / 23 Tammuz 5773)

 

Nu ook Spaanstalige pagina op deze site

Gedeelten van de pagina Joods? nu ook in het Spaans (27 mei 2013 / 18 Sivan 5773)

 

Nieuwe pagina Jodendom (23 november 2012 / 10 Tevet 5773)

Nieuwe pagina met een informatieve zeer uitgebreide essay over het de stromingen en geschiedenis van het hedendaagse Jodendom, geschreven door Rabbijn Ahron Daum uit Antwerpen

 

Pagina Mitswot aangevuld (26 juli 2012 / 7 Av/Menachem 5772)

Ontvang per e-mail een exemplaar van de Mishne Thora van Maimonides in het Engels

 

Shalom Center op Youtube en Twitter (9 Mei 2012 / 18 Iyyar 5772)

 

Thora weekrooster aangevuld  (13 november 2011 / 16 Chesvan 5772)

Op veler verzoek is het lees rooster aangevuld tot september 2013.

 

Aliyah pagina (24 juli 2011 / 22 Tammuz 5771)

Informatie m.b.t. de Aliyah procedure aangepast. Bij het maken van Aliyah moeten nu ook  het geboortecertificaat en (indien van toepassing) trouwcertificaat alsmede een VOG (verklaring ontrent gedrag) allen voorzien van een Apostille (legalisatiestempel) door een (plaatselijke of regionale) rechtbank worden overlegd.

 

Pagina Bekering en vergeving aangevuld (17 juli 2011 / 15 Tammuz 5771)

Eenvoudige uitleg aan de hand van teksten in de Bijbel over bekering en vergeving. Pagina is aangevuld. 2 Kron 7:14 "en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen".
 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de Foto hoofd pagina!!Bezoek onze foto collectie, en maak kennis met IsraŽl het land van HaShem en het leven in Eretz IsraŽl. Er zijn nu vele foto's toegevoegd.... echt de moeite waard!

U mag deze foto's downloaden en zelf gebruiken, maar niet voor commerciŽle doeleinden. 

 

Als U ze wilt gebruiken voor publicaties of iets dergelijks, dan graag toestemming vragen aan de auteur dmv. een   emailtje. Ook zijn er foto's verkrijgbaar in een hogere resolutie.

 

 

 

 

 

 

 

 

U bezoekt de site voor het eerst?:

 

 

Als u deze site voor de eerste keer bezoekt, vraagt u, u wellicht af waar te beginnen vanwege de grote hoeveelheid aangeboden informatie. Daarom hierbij wat tips:

 

 

1. Als u informatie zoekt over Jodendom en de Joodse kijk op de Thora en op de mens, begin dan met:

 

Joods denken, Pagina met informatie over de manier van denken van waaruit de Thora en Tenach is geschreven. De manier hoe er tegen de mens wordt aangekeken in het dienen van God, de God van Israel.  Verder met een 2 tal videofragmenten.

 

Mitswot Pagina met een opsomming van de geboden en verboden die genoemd worden in de Thora met verwijzing waar te vinden in de Thora en een introductie waarom geboden/verboden uit te voeren.

 

Emuna Pagina met informatie over de Joodse visie op geloof

 

Citaten Pagina met allerlei citaten en gezegden van Joodse wijzen en rabbijnen.

 

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom. Sommige ervan zijn on-line te lezen.

 

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

 

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in IsraŽl waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven.

 

Kabbala. Pagina met informatie over Kabbala, het religieus esoterisch systeem in het Jodendom dat beweert inzicht te geven in de Gíddelijke natuur.

 

Agenda Pagina met informatie over georganiseerde studiedagen en/ of reizen over het Jodendom

 

 

 

2. Als u informatie zoekt over de inhoud van de Thora, begin dan met:

 

Thora leesrooster Pagina met een Nederlandse vertaling van de Thora, verdeeld in de wekelijkse gedeelten waarin ze wekelijks in de synagogen worden gelezen. Verder een korte toelichting bij ieder gedeelte en onderaan iedere pagina linken voor verdere studie.

 

Joods denken. Pagina met een uitleg wat het Joodse denken is, de manier van denken waaruit de Thora en Tenach, beide Joodse geschriften, geschreven is.

 

Mitswot Pagina met een opsomming van de geboden en verboden die genoemd worden in de Thora met verwijzing waar te vinden in de Thora en een introductie waarom geboden/verboden uit te voeren.

 

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

 

Mondelinge Thora. Pagina met de hoedanigheid van de mondelinge Thora en het gezag van de Mondelinge Thor. Is de mondelinge Thora naast de Schriftelijke Thora ook door God gegeven aan Mozes.

 

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in IsraŽl waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

 

 

 

3. Als u informatie zoekt over de verschillen tussen Jodendom en Christendom en waarom het Joodse volk het Nieuwe Testament niet als waar en gezaghebbend accepteerd, begin dan met:

 

Nadenkertjes. Pagina met nadenkertjes die er voor bestemd zijn om, in de verhouding Christendom-Jodendom, op basis van bepaalde bijbelteksten, over bepaalde theologische denkbeelden na te denken. Deze pagina is er niet voor bestemd om je te overtuigen. Hij is er voor bestemd o.a. om tot inzicht en begrip te komen waarom veel Joden op basis van het Oude Testament problemen hebben met het Nieuwe Testament en/of bepaalde christelijke dogma's. Op die manier kan begrip ontstaan waardoor respect en waardering groeit.

 

Joods? Pagina met om te beginnen met een brief van een 'wederomgeboren' Christen die een 'wederomgeboren' Jood werd. Hij geeft er in duidelijk inzicht waarom hij tot het Jodendom is toegetreden. Verder diverse andere getuigenissen van mensen die het Christendom uit stapten (en (in een aantal gevallen)Joods werden).

 

Messias. Pagina met een opsomming van teksten uit de Tenach (Oude Testament) die de Messias voorzeggen (in de context waarin ze staan). Verder een uitgebreide toelichting op Jesaja 53 en ten slotte een groot aantal teksten nader bekeken die in het Christendom als Messiaans worden gezien.

 

Manko's in Nieuwe Testament. Pagina met een opsomming van teksten met fouten in het Nieuwe Testament. Binnen het Judaisme (Jodendom) wordt het Nieuwe Testament niet als betrouwbaar gezien en Jezus als een valse profeet beschouwd. Dit o.a. omdat bepaalde teksten (of door Jezus uitgesproken voorzeggingen) niet uitgekomen zijn niet kloppen of omdat bepaalde gedeelten uit de Tenach (Oude Testament) foutief worden aangehaald. Daarom kan een Jood het niet zien als het onfeilbare woord van God zoals een christen dat ziet (let op: de Joodse kijk op de Tenach is anders dan de christelijke kijk op de bijbel). Hier volgen een aantal voorbeelden (er zijn er meer). Ook deze voorbeelden zijn er voor bestemd om te laten zijn om begrip en respect te krijgen voor het Joodse vol in het vasthouden van de Tenach alleen als gezaghebbend boek en het zogenoemde Nieuwe Testament niet.

 

 

 

4. Als u informatie zoekt over de profetieŽn in het Oude Testament (de Tenach), over onderwerpen in de Tenach als vergeving, geloof begin dan met:

 

Tenach. Pagina met diverse studie's van de Tenach (Oude Testament). Verder een tijdslijn van de tijd waarin de profeten uit de Tenach hebben geleefd, een korte uitleg over de 'Moadim', de Bijbelse feesten die in de Tenach worden genoemd en/of andere historische feesten. Verder de Messias, aan de hand van de profetieŽn, een lijst met aanhalingen in de Tenach over de rol van het Joodse volk, het land IsraŽl en de stad Jeruzalem. Ten slotte de betekenis van het gaan wonen in het land van IsraŽl in de tijd van vandaag/

 

Mondelinge Thora. Pagina met een uitleg over het bestaan en het gezag van de zogenoemde 'Mondelinge Thora', de mondelinge toelichting op de Thora aan de hand van tekstgedeelten uit de Tenach (het Oude Testament).

 

Het boek EzechiŽl. Pagina's met studies van het gehele boek EzechiŽl dat met name de terugkeer van het Joodse volk (al de 12 stammen) voorzegt en het herbouwen van de Tempel. Het geeft inzicht in dingen die we nog kunnen verwachten.

 

Het boek Jeremia. Pagina met een groot aantal studies uit Jeremia die handelen over de voorzeggingen van de ballingschap van het Joodse volk maar ook de terugkeer en de bekering van het Joodse volk.

 

Jesaja 53. Pagina met een uitgebreide studie van Jesaja 53, het bekende hoofdstuk over de 'leidende' knecht van uit de Hebreeuwse tekst  in de context waarin het staat.

 

Emuna. Pagina met een studie over geloof zoals dat in de Tenach beschreven wordt, over geloven in de tijd van Thora en Tenach maar ook over geloof nu en in de toekomst zoals voorzegd door de profeten.

 

Bekering en vergeving. Pagina met aanhalingen uit Thora en Tenach over bekering en vergeving (ook in de tijd dat er geen Tempel is) zoals de tijd tussen de eerste en de tweede Tempel en de tijd tussen de tweede en de derde Tempel.

 

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

 

Zionisme. Pagina met aanhalingen uit de Tenach, Talmoed en van de Joodse wijzen, maar ook hedendaagse rabbijnen over zionisme, de beweging van terugkeer naar het land IsraŽl van het Joodse volk

 

Aliyah. Pagina met aanhalingen uit de Tenach, maar ook met praktische informatie over het maken van Aliyah naar Eretz IsraŽl.

 

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in IsraŽl waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

 

 

 

5. Als u informatie zoekt over het (dagelijkse Joodse leven), begin dan met:

 

Mitswot. Pagina met een opsomming van de geboden en verboden die genoemd worden in de Thora met verwijzing waar te vinden in de Thora en een introductie waarom geboden/verboden uit te voeren.

 

Beelden uit het Joodse dagelijkse leven. Pagina met foto's van beelden uit het dagelijkse leven en van bijzondere momenten in het leven van een Orthodoxe Jood

 

Gebeden. Pagina met een korte uitleg van een aantal gebeden die in het Joodse gebedsboek staan. De gebeden staan in foenetisch schrift. Verder wat videofragmenten van Rabbijn Lazer Brody over persoonlijk gebed, gebed in eigen bewoording.

 

Zmirot. Pagina met liederen die bij bepaalde gelegenheden worden gezongen. Sommige voorzien van een videofragment hoe ze gezongen kunnen worden.  Op de fragmenten zingen o.a. Joseph Karduner, Udi Davidi, Shlomo Carlebach en Sinai Tor.

 

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

 

Voorjaarsfeesten. Pagina met een korte uitleg over de voorjaarsfeesten (Pesach, Matsot en Shavuot) die in de Thora worden genoemd. Verder met links voor sites met verdere uitleg

 

Najaarsfeesten. Pagina met een korte uitleg over de najaarsfeesten (Rosh HaShanna / Yom Truah, Yom Kippoer, Sukkoth en Shmini Atzeret) die in de Thora worden genoemd. Verder met links voor sites met verdere uitleg

 

Andere feesten. Pagina met korte uitleg over de feesten/gedenkdagen Rosh Chodesh, Purim Chanukkah en Tisha Be'Av

 

Kabbala. Pagina met informatie over Kabbala, het religieus esoterisch systeem in het Jodendom dat beweert inzicht te geven in de Gíddelijke natuur.

 

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom. Sommige ervan zijn on-line te lezen.

 

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in IsraŽl waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

 

 

 

6. Als u informatie zoekt over de Joodse kijk op de Messias en de toekomst begin dan met:

 

Messias. Pagina met een opsomming van teksten (met toelichting) uit de Tenach (Oude Testament) die de Messias voorzeggen wat een beeld geeft hoe er in het Jodendom tegen de Messias wordt aangekeken.

 

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom met daarop boeken over de Joodse kijk op de Messias. Sommige ervan zijn on-line te lezen.

 

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in IsraŽl waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

 

 

 

7. Als u informatie zoekt over het land Israel, de geschiedenis van het huidige Israel, bezoeken van IsraŽl, wonen in Israel begin dan met:

 

IsraŽl. Pagina met videofragmenten vanuit en over de recente geschiedenis van het Moderne Israel, over anti semitisme in de geschiedenis.  Verder tips waar in Nederland IsraŽlische producten te kopen en tips voor het maken van een IsraŽlreis. Tenslotte een lijst met aanhalingen uit de Tenach van teksten die gaan over Israel en Jeruzalem. Teksten over de toekomst  van Israel, volk land en Jeruzalem de stad.

 

Israel Photo's. Pagina met een overvloed aan foto's van bekende, maar zeker ook minder bekende plaatsen in IsraŽl. Ook handig voor als je ideeŽn op wilt doen als je een reis wil maken naar IsraŽl.

 

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in IsraŽl waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven

 

Zionisme. Pagina met aanhalingen uit de Tenach, Talmoed en van de Joodse wijzen, maar ook hedendaagse rabbijnen over zionisme, de beweging van terugkeer naar het land IsraŽl van het Joodse volk

 

Aliyah Pagina met aanhalingen uit de Tenach, maar ook met praktische informatie over het maken van Aliyah naar Eretz IsraŽl.

 

 

 

8. Als u informatie zoekt over de geboden in de Thora voor niet-Joden, begin dan met:

 

Noachidisch Pagina met informatie over de geboden die God heeft gegeven aan alle mensen. Verder met linken naar pagina's van organisaties die zich met bestudering ervan te bezig houden. Verder een email adres om een brochure over de Noachidische geboden van Raqbbijn Friedrich uit Antwerpen aan te vragen.

 

Beth HaMikdash. Pagina met informatie over het belang en de herbouw van de Tempel

 

 

 

9. Als u informatie zoekt over Joods worden (doen van Giyur), begin dan met:

 

Joods? Pagina met om te beginnen met een brief van een 'wederomgeboren' Christen die een 'wederomgeboren' Jood werd. Hij geeft er in duidelijk inzicht waarom hij tot het Jodendom is toegetreden. Verder diverse andere getuigenissen van mensen die het Christendom uit stapten (en (in een aantal gevallen)Joods werden). Verder een link voor het aanvragen van een brochure (in het engels)

 

Beth Midrash. Pagina met informatie over studeren aan een Joodse Beth Midrash in IsraŽl waar studies over Jodendom, Thora en Tenach worden gegeven.

 

Nadenkertjes Pagina met nadenkertjes is er (m.b.t. Joods worden) er voor bestemd om tot inzicht te komen waarom het Joodse volkop basis van het Oude Testament problemen heeft met het Nieuwe Testament en/of bepaalde christelijke dogma's. Dit is belangrijk om te weten zodat je goed weet waarom je het Christendom echt moet verlaten als je Joods wil worden

 

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom, waaronder Joods worden. Sommige ervan zijn on-line te lezen (zoals To become a Jew van Rabbijn Maurice Lamm.

 

Agenda Pagina met informatie over georganiseerde studiedagen en/ of reizen over het Jodendom

 

 

 

10. Als u interessante actuele artikelen of boeken zoekt over / vanuit Israel, begin dan met:

 

Artikelen. Pagina met interessante artikelen die in de pers waren / zijn te lezen.

 

Lectuur. Pagina met een lijst van interessante boeken over het Jodendom. Sommige ervan zijn on-line te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start ] Omhoog ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021