Lectuur

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

aangevuld 30 Maart 2011 / 24 Adar (II) 5771

Diverse interessante boeken

(klik aan (onderwerp of boek)

voor uitgebreidere toelichtingen)

Jodendom/Judaisme

The Jew and his home Geschreven door Rabbijn Eliyahu Kitov. Gids over het Joodse familieleven.

Our Heritage Boek in 3 delen geschreven door Rabbijn Eliyahu Kitov wat de feesten en gedenkdagen van het jaar behandeld met de betreffende halachische regels en minhagiem (gewoonten)

The Garden of Emuna; Praktisch boek  geschreven door Rabbijn Arush over de kracht van Emuna, geloof in HaShem

The Aryeh Kaplan Antology I en II; Geschreven door Rabbijn Kaplan Behandeld diverse facetten van het Joods leven vanuit het Joods denken. O.a. onderwerpen als Teffillin, Mikwe, Messias, Jeruzalem

Becoming a Jew; geschreven door Rabbijn Lamm. Behandeld het traject van het Joods worden

To Be a Jew; Helder en eenvoudig boek geschreven door Rabbijn Donin over hoe een Orthodox Joods leven er uit ziet. Ook bijzonder geschikt voor iemand die Joods wil worden om te weten wat het Joodse leven inhoudt.

Gateway to Judaism; geschreven door Rabbijn Becher. Een overzicht hoe een Orthodox Joods leven  er uit ziet. Heel interessant vo Ba'al Teshuva's en (aankomend) Geerim

My Father, my King; geschreven door Rabbijn Pliskin. Het gaat over persoonlijk gebed en is bedoel de aanwezigheid van Gíd ieder moment bewust te worden en zo de persoonlijke relatie met Gíd te verbeteren.

In all your ways; geschreven door Rabbijn Yaakov Meir Shechter over hoe voor en met G'd te leven in alle facetten van het leven

Praying with fire; geschreven door Rabbijn Heshy Kleinman bedoeld te motiveren en te adviseren om met meer 'kawana' te kunnen bidden

The Art of T'shuva; geschreven door Rabbijn Samson. Handelt over bekering nav de geschriften van Rabbijn Kook

To raise a Jewish Child; boek geschreven door Rabbijn Donin over de Joodse opvoeding van kinderen

Joodse riten en symbolen; een wat ouder Nederlandstalig boek over het Joodse leven geschreven door rabbijn de Vries

Zinvol leven; Wijsheid van Rebbe Schneerson geschreven door Simon Jacobsen

Crisis, Covenant & Creativity; geschreven door Rabbijn Nathan Lopes Cardozo. Een wat andere benadering van het Jodendom om tot verdere groei en vooruitgang te komen.

 

Kabbalah

In the Shadow of the Ladder; eenvoudig introductie van de  Kabbalah geschreven door Rabbijn Yehudah Lev Ashlag

The Thirteen Petalled Rose; geschreven door Rabbijn Adin Steinsaltz over de Kabbalah. Ook een introductieboek

What You Need To Know About Kabbalah; uitgebreide uitleg over de Kabbalah geschreven door Rabbijn Yitzchak Ginsburgh

 

Zionistisch Jodendom

Eim HaBanim Semeichah; ingrijpend boek geschreven door van oorsprong Satmer Rabbijn Teichtal geschreven gedurende de Shoah.  Tijdens de Shoah veranderde zijn visie op het zionisme

Torat Eretz Yisrael, The Teachings of HaRav Tzvi Yehuda HaCohen Kook; geschreven door Rabbijn David Samsom over het belang van het wonen in Eretz Israel

Orot; Het meest bekende boek (van en) geschreven door Rabbijn HaRav Avraham Yitzhak HaCohen Kook over het belang van het wonen in Eretz Israel

Lights on Orot; boek geschreven door Rabbijn David Samson als eenvoudige uitleg op Orot

War and Peace; boek geschreven door Rabbijn David Samson als eenvoudige uitleg op een van de boeken van Rabbijn Kook

When God Becomes History; boek wat essays bevat geschreven door HaRav Avraham Yitzhak HaCohen Kook

 

Verhouding Judaisme-Christendom

The Heart of a People; boek geschreven door Moshe Kempinsky wat de bedoeling heeft een brug te slaan tussen Christenen en Joden

The teacher and the preacher; boek geschreven door Moshe ben Baruch. Diverse teksten uit de Tenach (het Oude Testament) worden belicht vanuit Joods en Christelijk oogpunt.

The Kuzari / Kuzari, het boek van de Chazaar; boek geschreven door Rabbijn Judah Halevi gaat over de zoektocht van de koning van de Khuzaren naar de waarheid. Hij luistert naar de uitleg van een Moslim, een Christen en een Jood. NU OOK IN HET NEDERLANDS VERKRIJGBAAR !!!

Lets get Biblical !; boek geschreven door Rabbijn Tovia Singer. Hij behandelt een groot aantal teksten uit de Bijbel die door Christen worden gebruikt als bewijs dat hun Messias de echte Messias zou zijn.

      

Joodse liturgie, bijbelvertalingen & halacha

Choemash (de Thora); in het Hebreeuws met Nederlandse vertaling van Rabbijn Dasberg. Met vertaling van de bijbehorende Haftarah gedeelten

Siddoer, Joods gebedenboek; in de Ashkenazische nusach met vertaling door Rabbijn Dasberg

Kitsoer Sjoelchan Aroech; Compacte Joodse Codex. Opsomming van de geboden uit de Thora, geschreven door Rabbijn Shlomo Ganzfried. Nederlandse vertaling door drs. Goldberg 

To Pray as a Jew;  Boek geschreven door Rabbijn Donin over de Orthodox Joodse gebeden.

Tenach (Oude Testament); Engelse Joodse vertaling van de Tenach. Stone Editie van Artscroll

Wegwijs in Kasjroet; boek over de Joodse spijswetten te houden geschreven door Rabbijn Wagschal

BadŤrech, op weg naar praktisch Joods leven; eenvoudig boek geschreven door Rabbijn Vorst over het Joodse leven
      

Noachidische Geboden

En God sprak tot Noach en zijn zonen: een joodse code voor niet-joden?; Dit boek is vooral geschikt voor mensen die op academisch en juridisch niveau kennis willen opdoen van het noachisme. (in het Nederlands)

The Seven Colors of the Rainbow:Thora Ethnics for Non-Jews; Een goed boek  voor als je een algemeen overzicht over het noachisme wilt krijgen
The Path of the Righteous Gentile: an introduction to the seven laws of the children of Noah
; boek geschreven door Chaim Clorfene and Yakov Rogalsky. Dit boek handelt voornamelijk over de praktische en juridische invulling van het noachisme in het leven van een noachied.

The Seven Laws of Noah; boek geschreven door Aaron Lichtenstei. Dit boek benadert de zeven geboden als zeven categorieŽn van geboden en probeert vervolgens te ontdekken welke van de 613 geboden ook ondergebracht kunnen worden in het systeem van de noachidische geboden. De auteur noemt er uiteindelijk 66.
The Rainbow Covenant: Torah and the Seven Universal Laws
; boek geschreven door Michael Ellias Dallen. Erg goed boek over de Noachidische geboden.
 

Geschiedenis

Carta's Illustrated Encyclopedia of the Holy Temple in Jerusalem; boek geschreven door Rabbijn Yisrael Ariel and Rabbijn Chaim Richman. Encyclopedie over de Tempel, de Tempels die er reeds geweest zijn en de Tempel die nog gebouwd gaat worden.

Akiva, The story of Rabbi Akiva and his times; Schitterend boek over het leven van de bekende rabbijn Akiva die net na de verwoesting van de 2e Tempel leefde. Deze eenvoudige schaapherder die op zijn 40 jaar begon met Thora-studie groeide uit tot een van de grootste Joodse geleerden in zijn tijd tot op vandaag.
En zij werden verstrooid onder alle volken
; geschreven door Wetner Keller. Uitgebreid en duidelijke geschiedenis boek over de geschiedenis het Joodse volk van rond het begin van de gewone jaartelling tot de oprichting van de Joodse Staat

Jews, God and History; Geschiedenis van het Joodse volk en Jodendom waarin verweven de ontstaansgeschiedenis van het christendom en de islam.  

 

 

 

 

 

Boeken over Jodendom/Judaisme

 

 

 

The Jew and his home

A guide to Jewish family life

 

by Rabbi Eliyahu Kitov

 

Klassiek werk van de schrijver van Our Heritage over het Joodse familie leven. Samen met Our Heritage is het boek zeer geschikt voor aankomende Giyur kandidaten in een programma om zich te verdiepen in het Joodse leven. Aanbevolen door rabbijnen uit het Nationale Giyur Rabbinaat in Israel als te lezen literatuur. Uitgebreid komen de praktiscke elementen van het Orthodox Joodse leven aan de orde. Goed geschikt als naslagwerk voor het Joodse gezin.

 

Inhoud van het boek (in het Engels):

 

 1. The Preciousness of Marriage
 2. The Consecration of Marriage
 3. Where Joy Dwells
 4. "And I Shall Dwell in Their Midst" (the home as a sanctuary)
 5. Domestic Harmony
 6. When Peace is Not Achieved
 7. Peace of Mind
 8. A Woman of Valor
 9. Modesty and Manners
 10. Respect and Esteem (between a husband and wife)
 11. Fidelity and Devotion
 12. On Sufficing with Little
 13. Open Your Door (hospitality and charity)
 14. Kindness Begins with Family and Friends
 15. Kindness to Animals
 16. Sanctifying the Act of Eating
 17. Private Property and Public Good
 18. The Mezuzah
 19. Separating Tithes and Taking Challah
 20. The Dietary Laws
 21. Family Purity
 22. Happiness and Security
 23. Circumcision
 24. Pidyon ha-Ben (redemption of the first born)
 25. Raising Children
 26. Bar Mitzvah
 27. "And You Shall Teach Them to Your Children"

 

 

Online te lezen op Googlebooks. Te koop bij: uitgever van het boek Feldheim, Amazon, Judaism.com

 

 

 

 

The Garden of Emuna

A practical guide to life

 

by Rabbi Shalom Arush

 

Geloof is de hoeksteen voor iedere Jood en een verdieping van geloof opent onze ogen voor zegeningen en mogelijkheden die we niet voor mogelijk hielden. Dit praktische boek biedt inzicht in geloof door verhalen, commentaren en lessen geschreven in een makkelijk leesbaar formaat. Ontdek de kracht van geloof en praktische handvaten om om te gaan met de uitdagingen in  het leven. In Engels.

 

Emuna--faith--is the cornerstone for every Jew, and a deepening of faith opens our eyes to blessings and opportunities we never thought possible. This practical book offers insights into emuna, collected from very stories, commentaries, and teachings presented in an easily readable format. Comparing faith to a garden, this book leads the reader into the lush, fragrant world of true emuna--an existence marked by its exquisite limitlessness and a manner of living that is harmonious with God's will. This is a practical guide to life. Discover the power of emuna and practical tools for dealing with life's challenges. By Rabbi Shalom Arush. Translated by Rabbi Lazer Brody.

 

Te koop bij: Feldheim.com, Amazon.com, Judaism.com of Breslovworld.com

 

 

Gateway to Judaism:

The What, How, and Why of Jewish Life

 

door Rabbi Mordechai Becher

Onlangs uitgegeven boek om niet religieuze Joden  kennis te laten maken met hun erfenis; (en niet-Joden met) een combinatie van Joodse filosofie (Joods denken) en Joodse wet (halacha).

Vragen zijn de wegen naar kennis. Na het jaren van beantwoorden van vragen van mensen van allerlei achtergronden, ervaarde Rabbijn Becher de behoefte aan een enkel boek dat de grondbeginselen van het Joodse leven zou beschrijven; De filosofie achter Joodse traditie, tesamen met de praktische verklaringen van hoe de Joden eigenlijk leven. Het boek geeft een blik in de denkrichting, waarden, en praktijken van Judaism in de 21ste eeuw.
 

Questions are the gateways to knowledge. After years of responding to the queries of people from all walks of life, Rabbi Becher saw the need for a single volume that would explain the fundamentals of Jewish living; the philosophy behind Jewish tradition, along with practical explanations of how Jews actually live. Gateway to Judaism offers an engaging insider's look at the mindset, values, and practices of Judaism in the 21st century.

Some of the fascinating questions which Rabbi Becher addresses in Gateway to Judaism are:

* In the age of modern conveniences do we really need a Sabbath?

* What is Judaism's view on death and the afterlife?

* Why is Judaism so full of laws?

* Why should I pray? Does God really want to hear my complaints?

* Can Judaism enhance my marriage?

* What does Judaism say about raising and educating children?

* Isn't circumcision just an ancient rite of initiation? What relevance does it have today?

* Why is Israel so central to Judaism? Does a religion need a land?

* How can I conduct a Passover Seder if I can barely read Hebrew?

Each chapter includes:

* An overview and philosophical introduction to the topic, including rationale and sources

* Practical laws and instructions

* Extensive endnotes, which provide a valuable reference tool for scholars, teachers and students of Judaism

* Vignettes of the lively Levy family demonstrate how these topics apply in daily life

Rabbi Becher demonstrates the relevance of Judaism's timeless principles and its ability to transform and elevate the individual, the family and the community. His book opens the door for the newcomer to Judaism, while at the same time providing new insights into its significance for those already familiar with the joy of Jewish living.

 

Uitgegeven door en te koop bij Artscroll.com. Hier kan je ook een interview met de schrijver beluisteren en twee hoofdstukken van het boek downloaden. Verder te koop bij o.a. Amazon, Gateways en zelfs Bol.com.

 

 

 

 

My Father, my King

Connecting with the Creator 

 

Rabbi Zelig Pliskin

"Wanneer een persoon zich bewust wordt van de werkelijkheid van het bestaan van de Almachtige, zal hij onbegrensde vreugde ervaren. Alle genoegens van de wereld zijn niets vergeleken met het intense genoegen van een persoon die zich aan zijn Schepper "vastkleeftĒ (Chazon Ish, Emunah U'Bitachon 1:9)

Schitterend boek. My father, my king stimuleert de lezer zich meer en meer bewust te worden van de realiteit van G'ds bestaan in alle aspecten van het leven. Het helpt de aanwezigheid van Gíd ieder moment bewust te worden en ons je persoonlijke relatie met Gíd te verbeteren.

Een inspirerend, uitvoerig overzicht van basis Thora principes gezien vanuit G'dís perspectief. Dit is een boek dat zowel de beginnende als de gevorderde Thorastudent inspireren.  In het engels geschreven, auteur: Rabbijn Zelig Pliskin; uitgave: Artscroll Books Prijs: vanaf $ 15,99  via Artscroll.com en Judaism.com.(betreffende naam aanklikken).

 

Fragment:

Hoor dat je Vader, je Koning, de Schepper

en de onderhouder van het hele heelal,

tegen je zegt:

 

Gebed is de manier waarop je met Me praat.

Sommige gebeden zul je zingen, anderen zul je huilen

Met al je gebeden verbind je je met Mij.

 

Als je bidt met je mond, uit je wat er in je hart is.

Laat vertrouwen, dankbaarheid, ontzag en liefde

Vloeien vanuit je hart naar je lippen, in gebeden.

 

Bid als je je dicht bij me voelt,

En bid als je afstand voelt.

Bid als je je opgericht en geestelijk voelt,

En bid als je je laag voelt en onwaardig.

Bid als je hart vol is

en bid als je hart leeg is.

 

Waar kun je voor bidden?

Voor leiding en wijsheid,

Gezondheid en voorspoed

Voor het materiŽle en het geestelijke

Voor alles wat je nodig hebt.

 

Hoe zou je moeten bidden?

Met je tranen en je vreugde

Met je verstand en met je hart

Met je lichaam en je ziel.

 

Als je de kracht van gebed waardeert, zul je

tot Me bidden met vreugde en opgewondenheid

tot Me bidden met vuur en passie

tot me bidden met ontzag en verwondering.

 

Wanneer is het vooral belangrijk om tot Mij te bidden?

Als het leven pijnlijk is of moeilijk,

Als je verward bent of overweldigd,

Altijd als je het zwaar hebt, als je lijdt.

 

Door gebed

Verhef je jezelf en kom je de Ďgeestelijkeí wereld in,

Breid je je bewustzijn uit,

Laat je je ziel zweven.

 

Als je bidt, mediteer dan op datgene wat eeuwig is.

Reflecteer op de woorden die je zegt.

Besef de ontzagwekkendheid van Degene tot wie je je richt.

Vergroot je liefde voor Degene tegen wie je spreekt.

 

Wat zul je vinden in gebed?

Zuiverheid en innerlijke vrede

Inzicht en perspectief.

Inspiratie en bekrachtiging.

Met gebed zul je vinden,

Je liefhebbende Vader en machtige Koning.

 

Ik kijk ernaar uit van je te horen Mijn geliefd kind.

En dat is de reden dat je veel zult hebben om over te zingen,

veel om over te huilen en veel om voor te vragen.

 

"When a person becomes aware of the reality of the Almighty's existence, he will experience limitless joy. All the pleasures of the world are as nothing compared to the intense pleasure of a person cleaving to his Creator" (Chazon Ish, Emunah U'Bitachon 1:9)

My Father, My King enables the reader to become more aware of the reality of G-d's existence in all aspects of life. It will help intensify spiritual experiences, elevate the mundane, and personalize your relationship with G-d.

A comprehensive overview of basic Torah principles from G-d's perspective, each section is followed with insights and examples drawn from life. For both the beginner and the scholar, this is a book that will be a constant source of inspiration.(365 Pages)
 

Te koop bij: Judaism.com en Milechai.com

 

 

In all your ways

A Guide to Avodas HaShem

door Rabbijn Yaakov Meir Shechter 

Ken Hem in al uw wegen, in goede en slechte tijden. Hou altijd je focus op G-d, ook als de weg moeilijk is en er moed nodig is om door te gaan. Het boek is een advies van een wat meer ervaren reiziger op die weg. In alle dingen die gebeuren kunnen we G-d ontdekken. Door vast te houden aan G-d bereiken we ons uiteindelijke doel in het leven.

 In all your ways know Him," exhorts the verse, in both the good and the bad. But maintaining our focus on G-d when the road becomes difficult requires courage, and the advice of a more seasoned traveler. Drawing on a broad range of sources, from Talmud and Midrash to Mussar, Chassidus and Kabbalah, Rabbi Yaakov Meir Shechter guides the reader on the path of avodas HaShem and tikun hanefesh, service of G-d and self-perfection. With over thirty years experience as one of Jerusalem's foremost spiritual counselors, he shows us precisely how to traverse the spiritual trail; warning us of the pitfalls, leading is through the dark valleys, helping us reach the most exalted heights, and to go still further! Rabbi Shechter teaches us that on the path of tshuva, we can find G-d everywhere, whether we are progressing or faltering, for every descent is for the sake of a subsequent rise. Only by firmly clinging to G-d at all times can we achieve our ultimate goal, and reveal the inherent points of goodness that make each of us unique. With a tone that is light, yet serious, Rabbi Shechter encourages us to look for the good in ourselves and others, and to wait and hope for G-d's deliverance no matter how difficult life may be. Full of personal anecdotes, encouraging stories, and insightful teachings, In All Your Ways is a guide for every true spiritual seeker. It leads us on the path of Torah, reminding us that "all he ways are pleasant, and all her paths are peace.

O.a. te koop via Eichlers.com

 

 

Praying with fire

Ingiting the Power of your Tefillah (prayers)

door Rabbijn Heshy Kleinman 

Tefillah (gebed) is een wonderbare macht die elk van ons heeft, maar toch gebruiken de meesten van ons slechts een fractie van zijn potentie. Door de gave van tefillah (gebed), plaatst Hashem de sleutel aan het Hemelse pakhuis van zegen in onze handen, en geeft ons de nauwkeurige woorden die deze schatten in ons leven kunnen vrijgeven. En de schatten o.a. onze gezondheid, onze kracht om naar de wil van HaShem te leven, een echtgenoot te vinden en een Joods huis te bouwen, ons succes in het opvoeden van onze kinderen, onze veiligheid, levensonderhoud. Alles..

Dit werk is een schitterende combinatie van diepgaande studie en opdoen van inspiratie, geschreven in een gemakkelijke onderverdeling van dagelijkse stukken van vijf minuten. Dag aan dag, stap door stap, zult u uw tefillah(gebed) sterker, zinvoller en efficiŽnter vinden wordend. Met bezielde inleidingen door HaRav Mattisyahu Solomon en Rabijn Yisroel Reisman.

Het boek behandeld onderwerpen als zoals: Het laten toenemen van de kracht van je gebed, Het bereiken van persoonlijke Groei door Tefillah (gebed). Het krijgen van een juist begrip van Kavanah (geconcentreerde aandacht). Kracht opdoen door de aanwezigheid van de Shechinah, Praktische tips om juiste Kavanah te bereiken, Waarom geen gebed onbeantwoord blijft., Wat we uitspreken bewerkt onze neergang maar ook onze redding.

Ignite the Power of Your Tefillah ó In Just 5 Minutes A Day!

Tefillah (prayer) is a miraculous power each of us has, yet most of us use only a fraction of its potential. Through the gift of tefillah , Hashem places in our hands the key to the Heavenly storehouse of blessing, and gives us the precise words that can release these treasures into our lives. And what treasures they areÖ . our health, our ability to find a spouse and build a Jewish home, our success in raising our children, our safety, security, livelihood. Everything.

Praying With Fire is a 5- minute- a day program developed by Rabbi Heshy Kleinman, who has researched, taught and spoken on the topic of tefillah for many years. Now he brings his passion and knowledge to the printed page.

This work is a brilliant combination of in- depth scholarship and pure inspiration, all in an easy- to- use daily learning format. Day by day, step by step, you will find your tefillah becoming stronger, more meaningful and more effective. With soul- stirring introductions by HaRav Mattisyahu Solomon and Rabbi Yisroel Reisman, Praying With Fire is the ultimate guidebook to fine tune attitudes and approaches to daily communicating with Hashem. The book examines several key components of meaningful tefillah, such as:

* Igniting the Power of Prayer
 

* Achieving Personal Growth through Tefillah
 

* Gaining a Proper Under standing of Kavanah (focused intention)
 

* Tapping the Shechinah's Presence
 

* Thirteen Practical Strategies to Achieve True Kavanah
 

* Why No Prayer Goes Unanswered
 

* The Spoken Word: Our Downfall, Our Salvation

Uitgegeven door en o.a. te koop via Artscroll.com. Op deze pagina kan je ook een 15-tal pagina's van het boek lezen.

 

 

The Art of T'shuva

The Teachings of HaRav Avraham Yitzhak HaCohen Kook

commentary by HaRav David Samson

 

Een schitterend boek dat handelt over T'shuva, bekering, op een duidelijke manier.

 

While psychiatrists offer many theories about man's existential dilemma and pain, Rabbi Kook reveals that the real cause of humanity's suffering stems from mankind's severance from G-d. The solution, he teaches, is t'shuva.

For the first time, a commentary in English explains Rabbi Kook's writings on T'shuva in a clear, concise, and illuminating fashion. This encounter with Rabbi Kook's vision is sure to lead readers to greater personal happiness, understanding and spiritual growth.(238 Pages)
 

Te koop via: Arutz7 webwinkel en Judaism.com.

 

 

The Aryeh Kaplan Antology I en II

door Rabbijn Aryeh Kaplan
 

Diverse boeken van Rabbijn Aryeh Kaplan over het Joodse denken gebundeld in twee boeken. Aryeh Kaplan was in staat om het Joods denken in eenvoudige taal te bewoorden. In deze twee boeken zitten de volgende werken van zijn hand; If you were God, The infinite light, The Real Messiah?, Maimonides Principles, The Fundamentals of Jewish Faith, Waters of Eden, Tzitzith, Tefillin, Jerusalem, the eye of the Universe, Sabbath Day of Eternity.

Rabbi Aryeh Kaplan ZT"L was a world-well-known author. In his short lifetime he wrote over over 50 books. He was born in the Bronx, New York City, and studied to the local Yeshiva. He later continued his training at different Yeshivot in Israel. As a graduate student, Rabbi Aryeh Kaplan was described in a scientific "Who's Who" as the most promising young physicist in America. When he decided to devote his overflowing heart and massive intellect to the writing and teaching of traditional Torah values, the Jewish people gained a prolific and brilliant expositor with the uncommon gift of analyzing and presenting the most complex ideas in accessible terms.

Te koop bij Aryeh Kaplan.com, Artscroll.com, Pomeranz, Orthodox Union, en Judaism.com. Andere boeken van Aryeh Kaplan ook via Kelkoo.nl.

 

 

 

 

 

Becoming a Jew

door Rabbijn Maurice Lamm 

Gedetailleerd boek (in engels) over het uitkomen in het (orthodoxe) Jodendom en het aansluiten bij het Joodse volk. Wat kom je allemaal tegen, Wat wordt er van je verwacht. Rabbijn Maurice Lamm is docent aan de Yeshiva Universteit in New York.

The author of the highly popular Jewish Way in Death and Mourning and Jewish Way in Love and Marriage offers us a work designed expressly for non-Jews who are contemplating converting, for those who have already converted, and for Jews by birth who wish to gain deeper insight into their heritage. Becoming a Jew describes the odyssey of the convert and charts the traditional approach to conversion.

Written in a crisp, contemporary style, this volume addresses questions converts frequently have relating to the procedures of conversion, and it presents an overview of Jewish history, law, and customs. An invaluable contribution.

Table of Contents:

Part One - Personal Experiences; Seventeen Jews Reflect on Their Conversions, Introduction: Insights from Looking Back, What the Converts Are Saying
 

Part Two - The Framework; Paradoxes of Jewish Conversion, Welcoming the Convert, The Conversion Protocol: A First Glimpse, Honoring Motives, To Join or Not to Join, Entering Into the Covenant
 

Part Three - The Protocol; The Formal Process, The Court of Admission: Bet Din, Circumcision: Genesis of A New Life, Immersion: The Channel Between Two Elevations, The Convert's Temple Offering, Newborn - New Name, The Conversion of Minors, The Jewish Mate: Becoming A Jew Again
 

Part Four - Responsa : Answering Questions on Life and Law, Questions on the Laws of Conversion I: Halakhah is Not a Matter of "Common Sense", Questions on the Laws of Conversion II: Personal Status, Questions on Interpersonal Relationship I: The Jew In Gentile Family Celebrations, Questions on Interpersonal Relationship II: The Gentile Family in Jewish Celebrations
 

Part Five - Who Are We? A Convert's Introduction to Judaism; A First Look at Judaism, Who Are We? , Who Is Our God?, What Is Torah? , Jewish Time, Day-To-Day Judaism, The Jewish Week, The Celebration of The Jewish Year I: Rosh Hashanah to Purim, The Celebration of The Jewish Year II: Purim to Rosh Hashanah, Rites of Passage
 

Part Six - Welcoming Home; Welcome Home: We are Keeping the Lights On

 

ON-LINE te lezen op: Google books

Te koop via Bol.com en Amazon.com. Ook 2e hands. Verder bij Jewishstore.com.

 

 

To Be a Jew:

A Guide to Jewish Observance in Contemporary Life 

 

door Chaim Donin

Zeer toegankelijk boek (in engels) over het Jodendom en Halacha. Hoe ziet het leven van een Joodse gelovige er uit.

To Be a Jew has been enthusiastically embraced through the years by hundreds of thousands of readers hungry for a clear, comprehensive, and contemporary explanation of the ageless heritage of Judaism. Here, in simple and powerful language, but in all ways consistent with the highest rabbinical authorities, are the laws and observances for the Sabbath, the Dietary Laws, family life, prayer at home and in the Synagogue, charity and community, the major and minor holidays, and the guiding principles and observances of life, such as birth, naming, circumcision, adoption and conversion, Bar-mitzvah, marriage, divorce, death and mourning.

Te koop via Bol.com, Amazon.com, Milechai.com en Jewishbookcenter.com.

ON-LINE te lezen op Questia.com

 

 

 

To raise a Jewish Child:

A Guide for Jewish parents 

 

door Chaim Donin

Overzichtelijk boek (in engels),van dezelfde schrijver van To Be a Jew, over de Joodse opvoeding van kinderen; het overbrengen van Joodse waarden en normen, uitkiezen van een school etc. etc..

In a society with so many distractions, how can American Jewish parents teach their children to know and appreciate what it means to be a Jew? Updated with current resource material, this wise and practical book provides help in finding and evaluating a Hebrew school, in dealing with secular peer-group pressures on children, and in planning family observances in the home.

Te koop via Bol.com, Amazon.com, Jewishbooksonline.co.uk en Judaism.com

 

 

 

 

 

Our Heritage

door Rabbijn Eliyahu KiTov

Dit geliefde klassieke werk, volledig herzien en geannoteerd voor de eigentijdse lezer, beschrijft de feestdagen, festivals en de vast dagen van de Joodse kalender en verklaart hun regels en gewoonten. De commentaren van uit de  Midrash en inzichten van grote Joodse denkers en geestelijke leiders. Een 'must'in iedere Joodse bibliotheek.

 

Samen met The Jew and his home is het boek zeer geschikt voor aankomende Giyur kandidaten in een programma om zich te verdiepen in het praktische Joodse leven. Aanbevolen door rabbijnen uit het Nationale Giyur Rabbinaat in IsraŽl als te lezen literatuur.

 

First published in Hebrew under the name Sefer HaToda'a (literally, "The Book of Knowledge/Awareness") in 1963, Rabbi Eliyahu KiTov's Book of Our Heritage, became an instant classic. In the forty years since, it has become a favorite and indispensable resource for students and educators, for novices and scholars alike, and a "must have" for every Jewish library.

The Book of the Heritage follows the annual cycle of the Jewish calendar, devoting a section to each of its twelve months, and the festivals and special days it contains. It summarizes the laws and customs, then delves into their history, the reasons and meanings behind the observances, as well as their mystical underpinnings
 

 

Te bestellen via Chabad, Feldheim en TES

 

 

Joodse riten en symbolen

door Rabbijn S.P. de Vries
 

Standaardwerk over wezen, ritueel en ceremonieel van de joodse godsdienst. De schrijver, rabbijn van de joodse gemeente in Haarlem, is in 1944 in Bergen-Belsen om het leven gebracht. Na de oorlog werd zijn werk herdrukt, waarbij de taal van de schrijver, behoudens enkele wijzigingen, werd gehandhaafd, maar wel aangepast aan de gangbare spelling. Deze druk bevat een aantal zwart-wit illustraties en enkele vierkleuren-platen. Het boek biedt een diepgaand overzicht van de joodse leer, te beginnen met bekende elementen als synagoge en sabbath. Vervolgens de beschrijving van de feest- en vastendagen door het hele joodse jaar heen. Ruime aandacht wordt besteed aan de rituele spijsbereiding, het kasjroet. Het boek besluit met een overzicht van de riten en symbolen waarmee het joodse leven vanaf geboorte en besnijdenis tot aan de dood en de daarop volgende rouwtijd is omgeven. Voor joodse en niet-joodse lezers een belangrijk naslagwerk.

Nieuw Ä 31,30

Te koop bij Bruna, Beslist.nl en Boekwinkeltjes.nl (2e hands).

 

 

Zinvol leven

de wijsheid van Rebbe Schneerson

 door Simon Jacobsen
 

Hoe getalenteerd, rijk of gelukkig we mischien ook zijn, er komt een moment dat we verlangen naar inzicht in de diepere zin van het bestaan. Er komt een moment dat we ons gaan afvragen: hoe kan ik zinvol leven, werken, wonen, kinderen opvoeden, dienen, zorgen, communiceren, geloven? Wat is goed en kwaad? wat is de betekenis van pijn en lijden? Dit boek is bestemd voor degenen die op zoek gaan naar hun eigen antwoord, maar zich willen laten leiden door universelen waarden, Het is geen theoretische verhandeling maar een handleiding voor het in praktijk brengen van spiritualiteit.

Zinvol leven bevat de wijsheid van een van de meest gewaardeerde religieuze leiders van onze tijd: Rebbe Menachem Mendel Schneerson 'De Rebbe', zo als hij word genoemd was de leider van de Lubavitche beweging, een toonaangevende stroming binnen het jodendom.

Schneerson wist als geen ander de joodse wijsheid van tweeduizend jaar bijbelstudie te vertalen naar deze tijd. Sprekend over religieuze, maatschapelijke en idividuele levensthema's slaagde hij erin eeuwenoude waarheden om te smeden tot praktiesche richtlijnen voor de moderne - religieuze ťn seculiere - mens. Zinvol leven dicht de kloof tussen het groeiende verlangen in velen naar een spiritueel leven en de realiteit waar de moderne technologische, materiele samenleving ons voor stelt. Het is een eigentijdse levendsgids geworteld in de bijbelse wijsheid.

Te koop bij Chabad.nl en Gopher.

 

 

Crisis, Covenant & Creativity

 door Nathan Lopes Cardozo
 

Rabbijn Cardozo, afkomstig uit Nederland en Dean van de Cardozo Academie in Jeruzalem is de schrijver van dit boek wat als bijtittel heeft 'Joodse gedachten voor een complexe wereld'.

Crisis, Covenant and Creativity deals with some of the most widely discussed issues in contemporary Jewish religious life.

How do religious people deal with tolerance when they are convinced that their religious beliefs carry the truth and that others are mistaken? To what extent should the modern application of ďHalachic decision makingĒ be influenced by existential wonder and the religious mission and philosophy of the Jewish people? How does Halachic living lead to a greater awareness of the mystery and beauty of life? As the search for Jewish Identity becomes more and more complex, what is the meaning of Jewish authenticity in light of Jean Paul Sartreís understanding of anti-Semitism?

Rabbi Dr. Nathan Lopes Cardozo is a world renowned thinker, lecturer, and ambassador for Judaism and the Jewish people. He is known for his original insights into how Judaism relates to and remains relevant in our complex, modern times. A prolific author, Rabbi Lopes Cardozoís books and essays are read by laymen, Rabbis and academicians throughout the Jewish and non-Jewish world. He is a sought-after lecturer on Judaism and Israel at numerous institutions throughout the world, including the Jewish studies programs at Cambridge, Oxford and Harvard Universities, various Young Israel communities, the Orthodox Union, and the Union of Sephardi Communities. He is the founder and Dean of the David Cardozo Academy and Machon Ohr Aaron in Jerusalem and pens a weekly ďThought to Ponder,Ē which may be subscribed to through the website www.cardozoschool.org. Rabbi Lopes Cardozo is a distinguished member of the Spanish and Portuguese Jewish Community, received his rabbinical degree from Gateshead Talmudical College, and holds a Doctorate degree in philosophy.

.

Te koop bij Alljudaica.com, Judaism.com en Jewishbooksonline.co.uk.

 

 

 

 

 

Kabballah

 

 

In the Shadow of the Ladder

Introductions to Kabbalah

 door Rabbi Yehudah Lev Ashlag
 

Koshere introductie op de Kabballa. De Kabballah is het 'bevindelijke' gedeelte van het Jodendom. Het staat in onlosmakelijke verbinding met de Thora. Dat is: de Kabballa kan je niet losmaken van de Thora, de instructies van de Eeuwige. Zeer geschikt voor mensen die een eenvoudige uitleg/introductie zoeken voor de Kabballa.

This authentic translation into English of two Kabbalah texts written in Hebrew asks deeply personal questions about the essence of an individual and the existence of a soul. Discussing the experience of an individual and the role of humans in creation, it offers an understanding of the places of evil, suffering, compassion, and joy in the full experience of divine love. The Kabbalah is presented here not as an esoteric study limited to the divinely inspired, but as a universal pathway of the spirit. Coming from the West rather than the East, this book fills a long-awaited gap as it teaches an essential spirituality within the conceptual framework of the Judeo-Christian tradition..

Synopsis of the book at Nehorapress.com

Te koop bij: Amazon.com, Nehorapress.com, Powells.com en Kabbalaonline.org

 

 

 

 

The Thirteen Petalled Rose

Discourse On The Essence Of Jewish Existence And Belief

 door Adin Steinsaltz
 

The Thirteen Petalled Rose, written by the world-renowned scholar Rabbi Adin Steinsaltz, is based on the structures and assumptions of kabbalah, the largely esoteric theological system that deals with the relationships between man, Torah, the Commandments, and God. As Rabbi Steinsaltz teaches, kabbalah is the official theology of the Jewish people. While The Thirteen Petalled Rose can be viewed as an introduction to the essence of Jewish existence and belief, its author does not attempt to justify Judaism according to external criteria. It is not meant to be a book about its subject, but rather a book that grows out of its own world, the world of kabbalah. While most primers deal with practical matters, this volume touches largely upon issues of the soul.

Te koop bij Bol.com, Amazon.com, MySefer.com

 

 

 

 

What You Need To Know About Kabbalah

by Rabbi Yitzchak Ginsburgh
 

This volume will prove a basic resource for anyone interested in Kabbalah, the mystical tradition in Judaism.

While the topics are covered in a clear and lucid manner suitable for the new inductee, even the most seasoned and learned scholar of Kabbalah will find a wealth of new information and insight. In what has become Rabbi Ginsburgh's trademark, the many parallel and seemingly contradictory systems of Kabbalistic thought are presented in a systematic and orderly structure that is essential for gaining perspective on their oftentimes overwhelming complexity. In essence this book is an introduction to all of Rabbi Ginsburgh's many writings.

Our generation is awakening to the transformative power of mystical thought and searching for the way in which it can function as a complement to our rational mode of thinking. This book will serve as your key to bridging the mystical with the rational and provide you with the tools for uncovering the hidden dimensions of your world, your self, and your relationship with God.

Chapters include: " An Overview of Kabbalah " Contemplative and Practical Kabbalah " The Misuse of Kabbalah " The Stages of Creation " Kabbalistic Models " Letters: The Building Blocks of the Universe " Sefirot: Divine Energy " Sefirot and the Soul " The Power of God's Names " God's Essential Name " The Sanctified Names " God's Connotations.

In addition, a basic introduction to gematria, the mystical art of Hebrew numerology, is included.

Te koop bij MySefer.com, Inner.org en Judaism.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zionistisch Jodendom

 

 

 

 

Eim HaBanim Semeichah

On Eretz Yisrael, Redemption and Unity

by HaRav Yisachar Shlomo Teichtal

 

HaRav Yisachar Shlomo Teichtal was een van de eerste Europese rabbijnen die met een aantal ideeŽn van het toenmalige Orthodoxe Jodendom brak en een voorstander werd van het direct gaan wonen in het land Israel. Zijn omkeer werd veroorzaakt door de Holocaust die toen plaatsvond. Hij vroeg zich af wat HaShem te zeggen zou hebben met de Holocaust. Het boek handeld over het belang van Eretz Israel, Verlossing en Eenheid, de toeleidende weg tot de komst van Mashiach. Hij schreef het boek  zonder dat hij enige bron kon raadplegen daar hij moest vluchten voor de Nazi's. Uiteindelijk is hij en zijn familie toch gearresteerd tijdens het zoeken naar een andere veilige plaats (na de inval in Hongarije) in Slowakije. In Januari 1945 is hij vermoord tijdens transport naar Auswitz (nadat hij opkwam voor een oude man wiens brood werd afgenomen).  

 

First published in 1943, Eim Habanim Semeichah remains the most comprehensive treatise on Eretz Yisrael, redemption, and Jewish unity. Much of this remarkable work has been proven prophetic by the passage of time. It is truly a priceless treasure.

The saintly author, Rabbi Shlomo Teichtal, originally shared the prevalent, Orthodox view which discouraged the return to Zion. The Holocaust, however, profoundly changed his perspective. The annihilation of unprecedented numbers of his fellow Jews forced him to seek explanations. Thus, relying almost  exclusively on his phenomenal memory and keen insight, he investigated the matter exhaustively. His conclusions are eye-opening! The Jewish people will find refuge from their troubles, he argues, only if they unite to rebuild the Land. This will bring about the ultimate redemption.

Although more than fifty-five years have passed since its original publication, the message of this book is as crucial today as it was then.

Born in Hungary in 1885, Rabbi Teichtal grew up in a family with an illustrious lineage. Many of his ancestors were great rabbis and Jewish leaders, and he perpetuated the family tradition. His father, Yitzchak, was a noted scholar, teacher and chassid. Yitzchak's father, Yissachar Shlomo (our author's namesake), served as a Rosh Yeshiva all his life and was one of the foremost chassidim of the Rebbe of the Rebbe of Tzanz. Translated by Rabbi Moshe Lichtman.
Studygroup about the book. You can also read the book online at: http://www.tsel.org/torah/emhabanim-eng/contents.html#link

 

Te koop via: Pommerantz (klik aan) of Seforim Center.com

 

 

 

 

Torat Eretz Yisrael

The Teachings of HaRav Tzvi Yehuda HaCohen Kook

commentary by HaRav David Samson

 

 

Een schitterend boek dat handelt over de geboden uit de Thora met betrekking tot het belang van het wonen en gaan bewonen van het volk IsraŽl in heel het land IsraŽl. De stenen van de gebouwde tempel werden geheiligd toen het gebouw klaar was. Zo ziet Rabbijn Kook de noodzaak van het gaan wonen van het volk IsraŽl in heel het land IsraŽl. Heel het volk moet er zo gaan wonen. Rabbijn Tzi Yehuda HaCohen Kook is de zoon van Rabbijn Avraham Yitschak HaKohen Kook, de eerste opperrabbijn van het hedendaagse IsraŽl.

 

The first translation of Rabbi Kook's lectures into English. His teachings on Torah, emunah (faith), ahavah (love), Eretz Yisrael, Zionism, the Holocaust, geula (exile) and the Mashiach (messiah), bring the encompassing Torah of Eretz Yisrael into unparalleled light. The book's commentary brings the reader into the Beit Midrash of Rabbi Kook, presenting an intimate understanding of his vision and the unique era of redemption which Rabbi Kook inspired the nation to see

 

Te koop via: Pommerantz (klik aan) Judaism.com (klik aan) en Amazon.com.

 

 

 

 

Orot

by HaRav Avraham Yitzhak HaCohen Kook,

translated by Rabbi Bezalel Naor

 

Het beroemde en meest bekende boek van Rabbijn Avraham Yitzhak HaCohen Kook. Een schitterend maar diepgaand boek dat handelt over de Thora en het land IsraŽl. Alleen in Eretz IsraŽl komt het volk IsraŽl tot zijn doel. Geschreven door Rabbijn Avraham Yitschak HaKohen Kook, is de eerste opperrabbijn van het hedendaagse IsraŽl. Het wonen in het land IsraŽl is de basis van alle andere mitswes. Alle mitswes hebben als doel dat ze in Eretz IsraŽl uitgdevoerd worden.

 

Rabbi Avraham Yitzchak, 1865-1935, known as Rav Kook, was a great rabbinic thinker. He was big proponent of Zionism in the pre-WWII period. His writing stressed nationalistic views and Israel's importance in Judaism.

Rav Kook, was the rabbi of Zimel and then Boisk before making aliyah to Palestine in 1904. He was involved with the Mizrachi movement when he became a Rav of Yaffa. In 1921 he became the First Chief Ashkenazi Rabbi of Palestine after moving to Jerusalem two years earlier. Upon becoming the Chief Rabbi, Rav Kook founded a yeshiva, now known as Merkaz HaRav.He was Chief Rabbi of Palestine until his death prior to the Second World War. Rabbi Kook was a mystic, visionary, scholar and leader of his people whose perspective reflects the ancient classical spirituality of Judaism.

 

 

Te koop via: Judaism.com.

 

 

 

Lights on Orot

 Eretz Yisrael

The Teachings of HaRav Avraham Yitzhak HaCohen Kook

commentary by HaRav David Samson

 

Een schitterend boek dat handelt over de Thora en het land IsraŽl. Een juist begrip van de natie IsraŽl krijg je alleen als je de betekenis erkent van het land IsraŽl voor het Joodse volk. Geschreven door Rabbijn Avraham Yitschak HaKohen Kook, is de eerste opperrabbijn van het hedendaagse IsraŽl.

 

This volume illuminates Rabbi Kook's writings on Eretz Yisrael. He teaches that a proper understanding of the Torah can only be obtained after one first recognizes the significance of Eretz Yisrael to the Jewish People. Filled with esoteric wisdom, the book explains the very real differences between the Holy Land and the rest of the world. The reader comes to understand why Eretz Yisrael is the Land of Prophecy, and why the Jewish people can only be a nation in Israel. The commentary unlocks the great treasures contained in Rabbi Kook's writings.

 

Te koop via: Arutz7 webwinkel en Judaism.com.

 

 

 

War and Peace

The Teachings of HaRav Avraham Yitzhak HaCohen Kook

commentary by HaRav David Samson

 

Rabbijn Kook onderzoekt de diepe innerlijke oorzaak van oorlog en tekent de G'ddelijk hand achter de wereld geschiedenis. Hij onderwijst dat oorlog een catalysator voor verlossing kan zijn.

This commentary illuminates Rabbi Kook's writings on the subjects of war and peace. In his penetrating and poetic style, Rabbi Kook teaches that war can often be a catalyst for redemption, uprooting evil, erasing false doctrines, and uncovering Israel's great righteousness. With a love for all of humanity, Rabbi Kook examines the deep, inner causes of war, and illumines the Divine Hand behind all of world history. True peace, he explains, can only be achieved when the nation of Israel is united and guided by the supreme moral light of the Torah.

Often startling in its condemnation of Western civilization's moral decline, Rabbi Kook's writings on war reveal a little-known side of his giant Torah personality. Written during the height of World War One, his essays read like prophecies heralding the rebirth of the Jewish nation in Israel, a miracle that began to unfold in the aftermath of the war.

 

Te koop via: Arutz7 webwinkel en Come-and-hear.com.

 

 

 

When God Becomes History

Historical Essays of Rabbi Abraham Isaac Hakohen Kook,

 

Essays van Rabbijn Kook, de eerste Opperrabbijn van het hedendaagse IsraŽl, over Zionisme en de Staat Israel. Hij worstelt met verschillende dimensies van deze fenomenen. Verder worden onderwerpen als Christendom en Jezus, Theodor Herzl en Boedisme in dit boek behandelt.

 

Many of Rav Kook's essays on the challenge of Zionism and the State of Israel. He grapples with different dimensions of these phenomenon. Also included are the actual statements of Rav Kook concerning Christianity and Jesus, Theodore Herzl, and Buddhism. Many troubling questions are answered in this carefully researched book.(168 Pages)
 

Te koop via Judaism.com en Miliechai.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken verhouding Jodendom-Christendom

 

 

 

The Heart of a People

geschreven door Moshe Avraham Kempinsky     

 

Nieuw boek van de schrijver Kempinski: Het hart van een volk. 120 pp. Met dit boek probeert de schrijver een brug te slaan over de schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen het Jodendom en christendom die elkaar een lange tijd niet goed begrepen hebben. Er is een Joodse gezegde die zegt dat Ďwoorden vanuit het hart, het hart binnendringení. Dit boek gaat over zaken die uit het hart en de geest komen van het Jodendom komen om inzicht te geven in de eeuwige dialoog die het Joodse volk met hun Schepper hebben vanuit de overtuiging dat zulk inzicht onmisbaar is bij het bouwen van bruggen. De prijs is $ 20,- ISBN 978-965-91077-0-4 info + bestellen via Shorashim.com

Our sages have said that "words that come from the heart penetrate the heart". Moshe Kempinski's book touches on the things of the heart and spirit of Judaism, revealing insight into the Jewish people's eternal dialogue with the Creator. This book is written with the belief that such insight is critical and successful in building bridges.  Price: $20.00   info + bestellen via Shorashim.com

 

 

 

 

The teacher and the preacher

a dialogue geschreven door Moshe Avraham Ben Baruch     

 

Een discussie tussen een rabbijn en een predikant over bepaalde teksten in het Oude Testament. Hierin bespreken ze elkaars zienswijze op bepaalde Messiaanse teksten. Geschreven in het Engels. Een zeer toegankelijk boek.

 

te koop via: Shorashim.com

 

 

 

 

 

The Kuzari / Kuzari,

het boek van de Chazaar

geschreven door Judah Halevi

 

Een klassiek werk. Een filosofische discussie over het Joodse geloof,  geschreven rond 1140 na de gewone jaartelling.

De koning van de Kuzaren ging op zoek naar het fundament van het Joodse geloof en bevraagt een Christen, een moslim en een jood. Klassiek werk over het Joods denken. Pittig maar wel goed. Zie voor fragmenten (in het engels): Shechem.org

Sinds kort is dit klassieke werk ook in het Nederlands verkrijgbaar:

Bij uitgeverij Mastix Press is de eerste volledige Nederlandse vertaling verschenen van Kuzari (het boek van de Chazaar) van Juda Halevi. De Kuzari is het belangrijkste filosofische werk van de joodse dichter, arts en geleerde Juda Halevi (1070-1141), die leefde in het islamitische Spanje van die dagen. Dit standaardwerk is nu voor het eerst beschikbaar in een volledige Nederlandse vertaling van filosoof en classicus Rolf Post. Onderdeel van de vertaling is de Ďbrief van de Chazaarí, historische correspondentie uit de tiende eeuw tussen de toenmalige koning der Chazaren Josef en de joodse minister van buitenlandse zaken Chasdai ibn Sjaproet.

Als de koning der Chazaren in de achtste eeuw voor zijn volk een geschikte godsdienst wil kiezen, nodigt hij een filosoof, christen, moslim en joodse wijze uit. Zij verdedigen allen hun geloof. Al snel vernauwt het dispuut zich tot een dialoog tussen de koning en de joodse wijze.
De Kuzari behandelt traditionele filosofische vraagstukken (oorsprong van het leven, voorbeschikking en vrije wil) en is tegelijkertijd, zoals de ondertitel luidt, een Ďbewijs ter verdediging van het verachte geloofí. Het geeft een diep inzicht in de achtergronden van de joodse religie en mystiek aan de hand van talloze bijbelpassages, tradities, de Hebreeuwse taal en het jodendom, culminerend in de nog steeds actuele stelling dat het joodse volk is uitverkoren en onlosmakelijk verbonden met het land van IsraŽl. Achtergrond is de historische bekering van de Chazaren, een Turks volk in de Kaukasus.

Juda Halevi Ė Kuzari, het boek van de Chazaar
ISBN 978 90 809601 4 5
232 bladzijden, hardcover, genaaid
Prijs: Ä 34,90
Verkrijgbaar in de boekhandel, o.a. via bol.com
www.mastixpress.nl
 

 

The Kuzari: The powerful, compelling logic and immortal wisdom of Rabbenu Yehuda Halevi are now yours to imbibe. This English translation of Ha-Kuzari Ha-Meforash is the first of its kind--flowing, readable, and eminently faithful to the text of the contemporary Hebrew rendition of the 12th century classic written originally in Arabic. The very foundation of Judaism is examined in this epic work, written as a dialogue between the King of the Khazars and the Chacham. A standard text in Jewish schools worldwide, and a basic necessity for every Jew with a thirst for knowledge and understanding.
 

The Kuzari. It is framed as a dialogue between a rabbi and the King of the Khazars. Historically, the Khazars were a Turkish people who, between the seventh and eleventh centuries, ruled a considerable area between the Black Sea and the Caspian Sea, including southern Russia, northern Caucasus, eastern Ukraine, Western Kazakhstan, and northwestern Uzbekistan.

Many Jewish traders and refugees lived there, and in 838 the Khazar King Bulan converted to Judaism, after supposedly holding a debate between representatives of the Jewish, Christian, and Muslim faiths. The Arabic writer Dimashqi writes that the Khazars, having encountered the Jewish faith, "found it better than their own and accepted it". Khazaria thus became, spiritually as well as geographically, an independent third force between the Muslim Caliphate and the Christian Byzantine Empire. After their conversion, the Khazar people used Jewish personal names, spoke and wrote in Hebrew, were circumcised, had synagogues and rabbis, studied the Torah and Talmud, and observed the Jewish festivals.

The Kuzari is Judah Halevi's philosophy of Judaism, cast in the form of the imagined conversation between the King and a rabbi that led to the King's conversion. In it, Halevi draws a portrait that is diametrically opposed to what would later become Maimonides' account. Judaism, for Halevi, is not Aristotelian but counter-Aristotelian. The G-d of the prophets, says Halevi, is not the G-d of the philosophers. The key difference is that whereas the philosophers found G-d in metaphysics, the prophets found G-d in history.
 

ONLINE (gedeeltelijk in het Engels) te lezen op Google books

In het Engels te koop via: Amazon.com, Feldheim.com en Schocken Books. 2e hands bij: Rashi.nl

 

 

 

 

Lets get Biblical !

geschreven door Rabbijn Tovia Singer     

 

Studieboek met bijbehorende CD's of cassettebandjes van lezingen over diverse onderwerpen: De Messias, Zonde en vergeving, Jesaja 53, De wet van Mozes en het Nieuwe Verbond, Bethlehem en de Messias, wat is de connectie, DaniŽl 9, Psalm 2, Psalm 110, Zacharia 12, Jesaja 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joodse Liturgie, Bijbelvertalingen en halacha

 

 

 

Choemash (de Thora) 

 met Nederlandse vertaling van Dasberg
     

De choemash (lett. vijf) van Dasberg is de standaard editie van de Tora die in de synagoge, thuis of bij Joodse Bijbelstudie wordt gebruikt.

De Nederlandse en Hebreeuwse tekst staan op tegenover elkaar liggende pagina's, zodat tekstvergelijking gemakkelijk is. Dit geldt ook voor de haftarot, de toepasselijke lezingen uit een profetenboek die de wekelijkse Tora-lezing aanvult.

auteur: Jitschak Dasberg; uitgave: Nederlands-IsraŽlitisch Kerkgenootschap; voorwoord: Opperrabbijn A. Schuster; ISBN nummer: 90 71727 01 7; gebonden, 1062 pagina's Prijs: Ä 29,50  via http://www.nik.nl/

 

 

 

 

Siddoer, Joods gebedenboek       

 

 

 

Dit gebedenboek  bevat de gebeden van iedere dag, voor sjabbat en voor de feestdagen. Het wordt standaard gebruikt in de Nederlandse synagogen, maar ook thuis is dit het meest gebruikte gebedenboek. Bevat tevens de belangrijkste berachot (lofzeggingen), de Pirkť Awot (Spreuken der Vaderen; wijze morele gedachten uit de tijd van de Misjna-geleerden) en tal van andere gebeden. Het werk is voorzien van een beknopte wegwijzer voor sjabbat en de feestdagen.

Meer info op www.nik.nl.  Plaats uw bestelling door een e-mail te zenden aan boeken@nik.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Kitsoer Sjoelchan Aroech 

 de Compacte Joodse Codex
 

 

De Kitsoer Sjoelchan Aroech, de Compacte Joodse Codex, is de neerslag van eeuwenoude discussies over de Joodse levenswandel.

Na de Tora en de gebedenboeken is de Kitsoer het meest herdrukte Joodse boek. Het is in vele talen vertaald. Nu eindelijk ook in het Nederlands.

 

De nieuwe NIK-uitgave van de Kitsoer Sjoelchan Aroech van rav Shlomo Gantzfried is nu beschikbaar. In deze uitgave staat de Hebreeuwse tekst naast de Nederlandse vertaling. Daarnaast bevat het werk commentaar (met opmerkingen van de Misjna Beroera).

 

De uitgave wordt inzichtelijk en overzichtelijk gemaakt voor de geÔnteresseerde leek. De omvang van het werk is ruim 1100 paginaís en bevat o.a verduidelijkende illustraties, een jaarkalender en een trefwoordenindex.

 

De auteur verstond de kunst van het weglaten en kon ingewikkelde onderwerpen zodanig formuleren dat het gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen. De doelgroep is dan ook zeer breed, voor beginners een praktische handleiding, voor gevorderden een basis voor verder onderzoek en niet praktizerenden vinden hier antwoorden bij incidentele aanraking met het Jodendom. Hiermee zal begrip worden gekweekt voor de Joodse gebruiken bij de periferie en zelfs daarbuiten. Prijs Ä 40,- (excl. verzendkosten)

 

Meer info op www.nik.nl.  Plaats uw bestelling door een e-mail te zenden aan boeken@nik.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

To Pray as a Jew:

A Guide to the Prayer Book and Synagogue Service  door Chaim Donin

Zeer duidelijk boek (in engels), van de zelfde schrijver als To Be a Jew, met uitleg over de inhoud van een Joods gebedsboek zoals het Amidah, Kaddish etc.. Het beschrijft de hele liturgie van het bidden van de Joodse man, thuis en in de synagoge.

Rabbi Donin offers a detailed guide to Jewish prayer which takes the reader through the entire prescribed course of Jewish liturgy, offering historical background, religious teaching, and practical instruction for each element of the service. Why do Jews pray? What is the role of prayer in their lives as moral and ethical beings? From the simplest details of how to comport oneself on entering a synagogue to the most profound and moving comments on the prayers themselves, Rabbi Donin guides the reader through the entire prescribed course of Jewish liturgy, passage by passage, ritual by ritual, in this handsome and indispensable guide to Jewish prayer, unexcelled for beginners as well as the religiously observant.

Te koop via Bol.com, Amazon.com, Milechai.com en Judaism.com.

 

 

 

 

Tenach (Oude Testament)

Joods / engelse vertaling vanuit/met Hebreeuwse tekst

 

Zeer goede en duidelijke vertaling van de Tenach in het engels. Met kanttekeningen en duidelijke toelichtingen. Zeer functioneel voor een gedegen Bijbelstudie vanuit de Joodse grondtekst en vanuit het Bijbels/Joods denken. Stone Editie van Artscroll.

 

Artscroll Tanach ISBN: 1-57819-109-2 (eenvoudig te bestellen via Artscroll.com of via Samech boeken in Amsterdam (020-6421424). Het is een Hebreeuws/Engelse Bijbel met korte verklaringen. Prijs +/- EUR 65,-

 

 

 

 

 

 

 

Wegwijs in Kasjroet

door Rabbijn S. Wagschal

 

Duidelijk, overzichtelijk boek over Kashroet, de Joodse spijswetten uit de Thora, een praktische gids over het houden van een koshere huishouding, hoe de Joodse spijswetten in het dagelijkse leven toe te passen. Uitgave Samech Boeken, Amsterdam. Te bestellen tel. 020-6421424. Eur 10,50

 

 

 

BadŤrech

op weg naar praktisch Joods leven

door Rabbijn ing. I.Vorst e.a.

 

BadŤrech behandelt op functionele wijze aspecten van de praktijk en achtergronden van o.a. de Sjabbatviering en het Sjoelgebeuren. BadŤrech bespreekt voorts een aantal andere voorschriften die het Joodse huis zijn specifieke karakter geven, zoals Kasjroet, Mezoeza en Tefillien. Speciaal geschikt voor mensen die beginnen willen het Jodendom/Halacha te bestuderen en/of zich willen verdiepen in hun Joodse wortels. Te bestellen via NIK, tel.020-3018484. Eur 14,00

 

 

 

 

 

 

Boeken over de Noachitische geboden

 

(toelichting Sefanja Severin van Noachiden.nl)

 

En God sprak tot Noach en zijn zonen:

een joodse code voor niet-joden?

door Willem Zuidema/ Jos op 't Root
 

Ten Have/Baarn  ISBN 90 259 4446 9. Dit boek is vooral geschikt voor mensen die op academisch en juridisch niveau kennis willen opdoen van het noachisme. Het is dan ook geschreven door twee doctoren waarvan er een werkzaam is of was als universitair hoofddocent. Het taalgebruik is dan ook niet alledaags en kost wat extra inspanning om te begrijpen.

 

Het midden van het boek gaat in op de details van de noachidische geboden, de hoofdstukken daaromheen gaan over:

 

1. Geloven of niet-geloven en de behoefte aan vormgeving van het leven

2. Halacha als regulering van gedrag en als intoming van de menselijke overmoed

3. De noachidische voorschriften als levensoriŽntatie (een inventarisatie)

4. De noachidische voorschriten als levensoriŽntatie en levensordening (een nadere specificatie)

 

5-7. De noachidische voorschriften: Rechtsorde, afgodendienst en Godslastering, diefstal en verboden relaties, moord, dierlijk voedesl en wreedheid tegenover dieren.

 

8. De noachidische geboden in de vroege rabbijnse literatuur

9. Noachidische voorschriften in de geschiedenis van de betrekkingen tussen joden en christenen en joden en noachiden rond het begin van onze jaartelling en thans

 

 

 

 

 

 

En dan nu de Engelstalige boeken:

The Seven Colors of the Rainbow:

Thora Ethnics for Non-Jews

door Yiremyahu Bindman

 

Yiremyahu Bindman Publications, Inc.ISBN 0-9676202-0-1 De inhoudsopgave en de eerste acht hoofdstukken kun je hier vinden: http://schuellerhouse.com/scr_toc.htm. Als je een algemeen overzicht over het noachisme wilt krijgen, lijkt me dit het meest geschikte boek.

 

 

 

 

 

 

 

 

The Path of the Righteous Gentile:

an introduction to the seven laws of the children of Noah
 

door Chaim Clorfene and Yakov RogalskyTargum/Feldheim ISBN 0-87306-433-x Misschien wel het meest bekende boek voor noachieden. Dit boek handelt voornamelijk over de praktische en juridische invulling van het noachisme in het leven van een noachied. De auteurs van En God sprak tot Noach en zijn zonen hebben zich op dit boek gebaseerd. Het volledige boek is online te lezen op http://moshiach.com/action/morality/in-depth.php.

 

 

 

 

 

 

The Seven Laws of Noah
 by Aaron Lichtenstein

 

Z. Berman Books, Brooklyn, New York,  Library of Congress Catolog Card Number 80-69121.Dit boek benadert de zeven geboden als zeven categorieŽn van geboden en probeert vervolgens te ontdekken welke van de 613 geboden ook ondergebracht kunnen worden in het systeem van de noachidische geboden. De auteur noemt er uiteindelijk 66.

 

Ď[The first fase of our study] will seek to resolve the question (...) as to the categorization of the Laws of Noah. It will seek to prove that the earliest sources of Noahism, and the writers who deal with these sources conscientiously, view the seven categories as subject heads for a mass of legal dicta. Similarly it seeks to prove that the volume of Noahide Law is greater - when compared to the volume of Israelite Law - than a ratio of 7 to 613 would indicate. The following chapters, then, will demonstrate the breadth of Noahidic legislation.

 

Methodologically, this will be done by using Israelite legislation as the basis for comparison, the basic unit of measure will be the imperative as found in the system of the 613 Commandments. The purpose will be to discover how many of the 613 commands apply for Noahide Law. In the main, our study will utilize the traditional methodology of the yeshiva academies.í (p. 17-18)

 

 

 

 

 

The Rainbow Covenant:

Torah and the Seven Universal Laws

Michael Ellias Dallen

  

Lightcatcher Books. ISBN 0971938822. Ik denk dat dit misschien wel eens mijn favoriet zou kunnen worden. Als je op deze pagina doorklikt: http://rainbowcovenant.org/pages/books.htm, dan kom je vanzelf recensies, de inhoudsopgave en voorproefjes tegen. Op http://www.amazon.com/gp/reader/0971938822/ref=sib_dp_pt/002-3012846-2745632#reader-link kun je het boek alvast van binnen bekijken.

 

Voor een lange lijst van noachidische boeken zie http://qumran.org/bn/books/.  Een uitgebreide website van een actieve noachieden-beweging is http://rainbowcovenant.org

 

 

 

 

 

 

Boeken m.b.t. geschiedenis

 

Carta's Illustrated Encyclopedia of the Holy Temple in Jerusalem

by Rabbi Yisrael Ariel and Rabbi Chaim Richman

 

 

Encyclopedie over de Tempel, de Tempels die er reeds geweest zijn en de Tempel die nog gebouwd gaat worden. Over het gebouw, de attributen, de tempeldienst, de kleding etc. etc.. Met vele schitterende illustraties die het aanschaffen van dit boek op zich al waard zijn. 270 pag. Harde kaft (er is ook een oudere, veel dunnere uitgave van). Geschreven en samengesteld door het Tempelinstituut in Jeruzalem dat zich bezich houdt met de voorbereidingen van de komende Tempel.

 

Carta's Illustrated Encyclopedia of the Holy Temple in Jerusalem contains the following chapters:
 - The Temple: Where History Begins
 - The Temple's Timeless Blueprint
 - The Temple Service: Drawing Near to G-d
 - Women in the Service of G-d
 - Rosh HaShana's Call to Remembrance
 - Yom Kippur's Divine Heritage
 - The Sukkot Festival: "Rejoice Before the L-rd"
 - The Passover Festival: A Joy That Unites
 - The Shavuot Festival: "These are the Firstfruits"

 

Te koop via: Het Tempel instituut, Templestore.com, Aishopping en Israelbookshop.

 

 

 

 

 

 

Akiva

The story of Rabbi Akiva and his times

by Rav. Meir (Marcus) Lehmann

 

 

Schitterend boek over het leven van de bekende rabbijn Akiva die net na de verwoesting van de 2e Tempel leefde. Deze eenvoudige schaapherder die op zijn 40 jaar begon met Thora-studie groeide uit tot een van de grootste Joodse geleerden in zijn tijd tot op vandaag. Het boek is geschreven in 1881 en recent opnieuw uit gegeven.

 

This breathtaking, historical novel tells the story of the life and times of the great sage, Rabbi Akiva. It is a classic literary tapestry woven with the details of life in Eretz Yisrael after the Destruction of the Second Temple. Meticulously researched and beautifully written, this book will captivate and inspire all audiences. Rav Meir (Marcus) Lehmann's magnum opus, a favorite for generations of readers, is now presented in a newly translated and revised edition for contemporary readers to enjoy.

 

Te koop via: Feldheim.com, Judaism.com en Nehora.com.

 

 

 


 

 

 

En zij werden verstrooid onder alle volken

door Werner Keller
 

 

Uitgebreid en duidelijke geschiedenis boek over de geschiedenis het Joodse volk van rond het begin van de gewone jaartelling tot de oprichting van de Joodse Staat (511 pag). Zeer lezenswaardig. Hoofdzakelijk 2e hands te koop. O.a. via: Boekverkoper.nl, Antiqbook.nl, Boekwinkeltjes.nl.

 

 

 

 

Jews, God and History

door Max I.Dimont
 

Geschiedenis van het Joodse volk en Jodendom waarin verweven de ontstaansgeschiedenis van het christendom en de islam. Hoe het Joodse volk heeft overleeft terwijl grote mogendheden ten onder zijn gegaan. Zeer aanbevelenswaardig boek.

How have the Jews survived through so many millennia while other civilizations have declined and perished? What qualities mark the culture that has produced Moses, Christ, Spinoza, Marx, Freud, and Einstein? From ancient Palestine through Europe and the Orient, to America and modern Israel, Max I. Dimont shows how the saga of the Jews is interwoven with the story of virtually every nation on earth. This is a tale of a people escaping annihilation, fighting, falling back, advancingóa lively and fascinating look at how the Jews have contributed to humankindís spiritual and intellectual heritage in remarkable ways, and across a remarkable span of history..

te koop via: Jewishbookcenter.com Amamzon.com en Penguin Group

 

 

 

 

 

 

 

Start ] --- ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021