Gebeden

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
Español
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

 

Bid met vreugde, en zie dat je vragen dan direct omhoog stijgen tot G'ds heilige domein

(Rabbi Nachman)

 

 

 

Rabbijn Lazer Brody over persoonlijk gebed naar aanleiding van de geschriften van Rabbijn Nachman. Rabbijn Nachman zei persoonlijk gebed in je eigen taal met je eigen woorden als aanvulling op je dagelijkse (gezamelijke) gebeden vanuit de Siddoer is de meest verheven vorm van gebed. Daardoor leer je je God nog beter kennen.

 

The Trail to Tranquility Rabbi Lazer talks about personal prayer and inner peace

 

Hitbodedut Personal Prayer with Rav Lazer Brody in the Judean Hills

 

 

Gebeden uit de Siddoer.

 

De Siddoer is een gebedsboek met de gebeden die dagelijks door het Joodse volk uitgesproken worden, natuurlijk tezamen met hun persoonlijke gebeden. De gebeden uit de siddoer worden in het Hebreeuws uitgesproken. Natuurlijk is het essentieel ze te bidden met aandacht, overgave en passie voor God (met ‘kawana’), iedere keer weer.

 

Voor ik de siddoer gebruikte waren mijn gebeden, als ik het achteraf eerlijk bekijk, vooral gebeden die alleen met mijn persoonlijke situatie en inzichten te maken hadden.

 

Bij het bestuderen van de siddoer ontdekte ik dat dit gebeden waren die een veel grotere reikwijdte hebben. Het omvat het hele wereld gebeuren. Het plan van God voor deze wereld. Die gebeden worden door de Joodse mannen 3x per dag gebeden. Toen ik ze ook ging bidden ervaarde ik meer en meer de kracht van die woorden (vaak bijbelteksten) en realiseerde ik me dat ik concreet en consequent voor de uitvoering van Gods plannen voor deze wereld aan het bidden was. Voor alle duidelijkheid Deze samengestelde gebeden vinden hun oorsprong in de tijd  van de Babylonische ballingschap na de eerste wegvoering toen men niet meer in staat was naar de Tempel te gaan. Toen werd de eerste Siddoer samengesteld.

 

Natuurlijk moest ik eerst wat vooroordelen aan de kant leggen. Dat het vormelijk is, geen ruimte voor persoonlijke inspiratie, over-geordend etc. etc.. Meer en meer kwam ik er echter in de praktijk achter (door gesprekken met mensen die al uit de Siddoer baden en door het zelf te doen) dat er een enorme kracht is in deze manier van bidden. Het is niet afhankelijk van je gevoel, stemming etc.. Hoe je je ook voelt, G’d wordt op een geweldige manier geloofd en geprezen (en natuurlijk als ik realistisch naar mezelf keek, zelf had ik er nooit problemen mee om dagelijks liederen, die anderen hadden geschreven en in een boekje staan, te zingen. Dat komt eigenlijk op het zelfde neer.). Ik merkte dat ik er dieper door groeide in relatie met de Eeuwige. En natuurlijk moet je de eigen vrije gebeden niet nalaten. Die zijn een aanvulling op deze gebeden.

 

In het voorwoord in de Siddoer las ik dat het de bedoeling van tefilla (de gebeden bidden uit het gebedsboek) eigenlijk is dat je luisterend bidt. Je spreekt de woorden hardop uit en tegelijk ben je naar de woorden van G'd aan het luisteren. Ook dat raakte me enorm.

 

Gebed verandert God niet van gedachten. Wel heeft het invloed op de uitvoer van dingen. Bij God is alles bekend. Gebed verandert vooral jezelf. Steeds meer wordt je ervan overtuigd dat je totaal van de eeuwige afhankelijk bent. Daarnaast de Eeuwige een Vader voor je is en dat zijn beloften in vervulling zullen gaan. Door al die gebeden heen wordt je geloof versterkt. Iedere keer luistert je weer naar de beloften die God heeft uitgesproken.

 

Het centrale gebed dat in de siddur staat is het ‘Shma Israël’ tezamen met het Shmone Esre, het 18-gebed. Een andere naam daarvoor is het Amidah. Het ‘Shma ‘ wordt door de Joodse mannen 2x per dag uitgesproken. Het 18-gebed wordt 3x keer per dag door de gelovige Israëlieten uitgesproken. Al heel lang bidden Joden 3x per dag hun gebeden. Dat kan je ook lezen in Daniël. De Siddur, in zijn eerste vorm stamt uit die tijd.

 

 

Een complete siddur (met Nederlandse vertaling) kan je aanschaffen via www.nik.nl en met Engelse vertaling via www.artscroll.com (ook interliniair en/of foenetish-hebreeuws).

 

Een artikel over de gebeden (in engels) kan je vinden op (zie ook hier onderaan) :

http://www.yeshiva.org.il/ask/Eng/search_ask.asp?q=Required+Prayers

 

Hier volgen een aantal gebeden uit de Siddoer. O.a het zogenoemde 18-gebed (Shmone Ezre) hebben we in het fonetisch-hebreeuws neer gezet met interlineaire vertaling.

 

 

Bij het opstaan:

 

Modé ani lefanecha, Melech chai vekajam shehechesarta bi nishmati bechemla raba emunatecha.

(Ik dank u van harte, o levende en eeuwige Koning, dat U mijn ziel genadig hebt teruggegeven. Groot is Uw trouw.)

 

 

Bij het handenwassen (na het opstaan):

 

Reshiet chochma jier’at Adonai, sechel tov lechol oseihem Tehilato omedet la’ad.

(Het begin van de wijsheid is het vrezen van de Eeuwige, goed begrip voor allen die dat doen)

 

Baruch shem k’vod malchuto le’olam va’ed.

(Zijn lofprijs houdt voor altijd stand. Gezegend is de naam van zijn glorierijk koninkrijk tot in alle eeuwigheid.)

 

 

Na het toiletbezoek:

 

Baroech Atah Adonai Elohenoe, Melech ha-olam, asjer  Ja’atsar et ha-adam be-chochma, oevara vo ne-kaviem ne-kaviem chaloeliem chaloeliem.

(Geprezen U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld, die de mens met wijsheid gevormd heft en in hem geschapen heft velerlei openingen en velerlei holle organen.)

 

Galoei ve-jadoea liefnee chieseh che-vodecha sje-iem jiepateach echad mehem, oh jiesatem echad mehem ie efsjar le-hietkajem ve-la’amod le-fanecha.

(Voor U die in Uw volle majesteit zetelt, is het duidelijk bekend dat, mocht één ervan openspringen of verstopt raken, het onmogelijk is te bestaan en stand te houden voor U.)

 

Baroech Atah Adonai, rofeh chol basaar oe-maflie la’asot.

(Geprezen U, Eeuwige, die een ieder kan genezen en wonderlijke dingen doet.)

 

 

Het Adon Olam (uitgesproken na het opstaan ’s morgens en bij het naar bed gaan)

 

Heer van de wereld,

Die regeerde voor enig wezen geschapen was,

Werd toen het heelal naar Zijn wil gemaakt werd,

Reeds Koning genoemd.

En later als alles vergaan mocht zijn,

Zal Hij alleen de ontzagwekkende Koning zijn,

Hij was, Hij is en steeds zal Hij er zijn, in volle glorie.

Hij is EEN, en geen ander

Is met Hem gelijk te stellen

of met Hem te verbinden.

Zonder begin, zonder einde, bij Hem is

de macht en de heerschappij.

Hij is mijn God, mijn levende Verlosser,

Mijn rotsvaste steun in tijd van nood.

Hij geeft me richting (lett. Hij is mijn vaandel) en is mijn toevlucht,

Bereid mij te helpen (lett. Het aandeel in mijn beker) als ik roep.

In zijn hand geef ik mijn ziel,

Als ik slaap en als ik waak.

En met mijn ziel ook mijn lichaam

God is met mij, ik ben niet bang.

 

 

 

Bij het omdoen van de talliet:

 

Baruch Atta Adonai, Elohenu melech ha-olam, Asher kidshanu bemitswotav wetsiwanu lehitateef batsietsiet

(Geprezen, U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld die ons door Zijn geboden bijzondere taken heeft opgelegd en ons een gebod heeft gegeven -het kleed- de tsietsiet om te doen.

 

 

Bij het leggen van de Tefillin:

 

(aanbrengen arm tefillin)

Baruch Atta Adonai Elohenu melech ha-olam asher kidshanu bemitzwotav wetsiwanu lehanieach tefillin.

(Geprezen, U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en ons opgedragen heeft de tefillin te leggen). (Rabbijn I. Vorst vertaalt het, in het boek Baderech, als volgt: Moge U- G.d., Koning van de wereld - naderbij gebracht worden doordat wij de geboden vervullen waarmee U ons uit het alledaagse hebt opgeheven: zovervullen wij nu Uw gebod tefillien te leggen).

 

(aanbrengen hoofd tefillin)

Baruch Atta Adonai Elohenu melech ha-ilam asher kidshanu bemitzwotav wetsiwanu al mitswat tefellin

(Geprezen, U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en ons opgedragen heeft het gebod van de tefillin)

Baruch shem kvod malchuto le-olam vaed

(Geprezen zij de Naam van Zijn glorierijk koningschap tot in alle eeuwigheid)

 

 

Het Kaddiesh gebed

 

(voorganger)

Jitgaddal vejitkadash sjmeh rabba, be’alma die vera chiroetéh,

Vejamlíech malchoetéh bechajeechon oevejomeechon oevechajjé

dechol bet jisraël, Ba’agala oewizman kariev, ve’imroe amén.

(Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam vermeld worden in de wereld die Hij geschapen heeft, volgens Zijn wil en moge Hij Zijn koningschap vestigen tijdens uw leven en tijdens het leven van heel het huis Jisrael, spoedig en binnenkort. Zegt nu: Amen.)

 

(gemeente en voorganger)

Jehé shemeh rabba meworach, le’olam oele’almé olmajá.

(Moge Zijn grote Naam geprezen zijn in alle eeuwigheid)

 

(voorganger)

Jitbarach vejisjtabbach vejitpa'ar vejitromam vejitnassé vejithaddar vejitalle vejithallal sjmeh dkoedesja, Beriech hoe, le’ella (Rosh Hashanna – einde Yom Kippur + oele’ella) min kol birchata vesjierata toeshbechata venechmata da’amieran be’alma, Ve’imroe: amén.

(Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld, verheven, verheerlijkt en met extatische lof bezongen worden, de Naam van de Heilige, die geprezen is, boven (Rosh Hashanna – einde Yom Kippur: ver boven) alle uitingen van prijzen, gezang, hulde en troost, die er in de wereld geuit worden. Zegt nu: Amen.)

 

(voorganger)

Titkabbal tselotehon oeva'oetehon dechol jisraël koddam avoehon die visjmajja ve’imroe: amén.

(Dat het gebed en smeken van heel Israël bij hun Vader in Hemel aangenomen mag worden. Zegt nu: Amen.)

 

(voorganger)

Jehé sjelama rabba min sjmajja vechajjíem alenoe ve’al kol jisraël, veimroe amén.

(Moge er veel vrede uit de Hemel komen en leven, voor ons en voor heel Israël. Zegt nu Amen.)

 

(voorganger)

Ose shalom bimromav hoe ja'ase shalom alenoe ve’al kol jisraël, ve’imróe amen.

(Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede brengen voor ons en voor heel Israël. Zegt nu: Amen.)

 

 

Het Kaddiesh-jatom (voor de rouwenden)

 

(voorganger)

Jitgaddal vejitkadash sjmeh rabba, be’alma die vera chiroetéh,

Vejamlíech malchoetéh bechajeechon oevejomeechon oevechajjé

dechol bet jisraël, Ba’agala oewizman kariev, ve’imroe amén.

(Laat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam vermeld worden in de wereld die Hij geschapen heeft, volgens Zijn wil en moge Hij Zijn koningschap vestigen tijdens uw leven en tijdens het leven van heel het huis Jisrael, spoedig en binnenkort. Zegt nu: Amen.)

 

(gemeente en voorganger)

Jehé shemeh rabba meworach, le’olam oele’almé olmajá.

(Moge Zijn grote Naam geprezen zijn in alle eeuwigheid)

 

(voorganger)

Jitbarach vejisjtabbach vejitpa'ar vejitromam vejitnassé vejithaddar vejitalle vejithallal sjmeh dkoedesja, Beriech hoe, le’ella (Rosh Hashanna – einde Yom Kippur + oele’ella) min kol birchata vesjierata toeshbechata venechmata da’amieran be’alma, Ve’imroe: amén.

 (Moge geprezen, met hulde, roem en hoogachting vermeld, verheven, verheerlijkt en met extatische lof bezongen worden, de Naam van de Heilige, die geprezen is, boven (Rosh Hashanna – einde Yom Kippur: ver boven) alle uitingen van prijzen, gezang, hulde en troost, die er in de wereld geuit worden. Zegt nu: Amen.)

 

 

Ps 145

Een loflied van David. Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De Eeuwige is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal van de heerlijke luister uwer majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van de macht uwer geduchte daden, en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Eeuwige, lankmoedig en groot van goedertierenheid. De Eeuwige is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen U loven, Eeuwige, uw gunstgenoten zullen U prijzen; zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid gewagen, om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten. De Eeuwige schraagt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze; Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. De Eeuwige is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Eeuwige is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Eeuwige bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal van de lof van de Eeuwige spreken, en al wat leeft, zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer.

 

Ps 150

Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Eeuwige. Halleluja

 

Shma Deut 6:4

SHMA JISRAEL: ADONAI ELOHENU, ADONAI ECHAD

Hoor, Israel: de Eeuwige is onze God; de Eeuwige is één!

Zacht:Baruch Shem kvod malchuto leolam vaed. Geprezen de Naam van Zijn koninklijke Majesteit, voor alle eeuwigheid.

 

Deut 6:5-9

Ve-ahavta et Adonai Elohega, begol levavega oevegol nafshega oevegol me-odega.

(Gij zult de Eeuwige, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.)

 

Vehajoe hadevaraiem ha eele, asher anogie metsavega hayom al levavega.

Veshinantam levanega vedibarta bam, beshivtega beveetega, oevelegtega vaderech oeveshogbega oevekoemega.

(Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.)

 

Oekeshartam le-ot al jadega vehajoe letotafot been eenega.

(Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn)

 

Oegetavtam al mezoezot beetega oevisjarega.

(en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.)

 

 

Het Shemone Esre, het 18-gebed  

 

Adonai s’fatai   tiftach     u-fi        yagid   tehilatecha.

(Heer       mijn lippen  openen  en mijn mond zal verkondigen  uw lof)

 

1e B’racha

 

Baroech Ata Adonai Eloheinu Velohei avoteinu,

(Gezegend  U      Eeuwige  onze G’d     en  G’d van onze vaderen)

 

Elohei Avraham Elohei Yitschak Velohei Ya’akov,

(G’d van   Avraham      G’d van   Yitschak     en G’d van Ya’akov)

 

Ha-El hagadol hagibor    v’hanora,      

(de G’d, de grote   de machtige en de ontzaglijke,)

 

El elyon   gomel chasadim tovim v’koneh hakol

(hoogste G’d,  bewijst     weldaden   goede, en bezitter van het heelal)

 

V’zocher chasdei avot,

(en herinnert deugden van de vaderen)

 

U’mevie    go’el    liv’nei v’neihem l’ma’an sh’mo    b’ahava

(en brengt een verlosser hun kindskinderen   omwille van Zijn naam in liefde.)

 

Melech Ozer u’Moshia u’Magen

(Koning    Helper  en Redder    en Schild)

 

Baroech Ata Adonai Magen Avraham

(Gezegend  U       Eeuwige Schild van Avraham)

 

2e B’racha

 

Ata  gibor   l’olam Adonai

(U bent machtig voor eeuwig, Heer)

 

M’chayeh meetim Ata, rav l’hoshia

(brengt tot leven doden  U, groot om te helpen)

M’chalkel chayim b’chesed

(onderhoudt de levenden in genade)

 

M’chayeh meetim b’rachamim rabim

(doet herleven doden   in grote ontferming)

 

Somech nof’lim, v’rofeh cholim

(ondersteunt die vallen, en geneest zieken)

 

Oematir asurim, oemekayem emunato lishene afar

(bevrijdt gevangenen, en houdt   Zijn trouw aan die slapen in stof)

 

Mi chamocha ba’al g’voerot   oe mi domeh lach,      

(Wie is als U, heer over de krachten en wie is vergelijkbaar met U,

 

melech memit  oe m’chaye oe matsmiach yeshua.

(Koning die laat sterven en doet herleven en die laat ontspruiten verlossing)

 

V’ne’eman Ata l’hachayot meetim

(en trouw bent U om te doen herleven doden)

 

Baroech Ata Adonai m’chayeh ha meetim.

(Gezegend U, Eeuwige, die doet herleven de doden.)

 

3e  B’racha

 

Ata  Kadosh v’shimcha kadosh

(U bent heilig                       en Uw naam is heilig)

 

oekedoshiem bechol yom yehalaloecha sèla

(en heiligen       elke dag                prijzen U     voor altijd)

 

Baroech ata Adonai ha’El hakadosh

(Gezegend U,    Eeuwige,  de God,  de Heilige)

 

4e B’racha

 

Ata chonen  le’adam da-at

(U geeft genadig aan de mens kennis)

 

oemelamed   le’enosh   biena.

(en onderwijst aan stervelingen inzicht)

 

Chanenoe me-itcha de-a bina v’has’kel

(begunstig ons     van U    met kennis, inzicht en begrip)   

 

 

Baroech Ata Adonai chonen hada’at.

(Gezegend   U     Eeuwige, genadige Gever van wijsheid.)

 

5e B’racha

 

Hashivenu            Avinu     l’toratecha

(doe ons terugkeren, onze Vader, naar Uw torah)

 

V’karvenu           Malkenu   la’avodatecha

(en breng ons dichter, onze Koning, bij Uw dienst)

 

V’hachazirenu    bit’shuva shelema  l’fanecha.

(en laat ons terugkeren in volledige bekering        tot U.)

 

Baroech Atah Adonai harotzeh bit’shuva.

(Gezegend  U        Eeuwige die behagen heeft in bekering.)

 

6e  B’racha

 

S’lach-lanu Avinu      ki chatanu

(Vergeef ons, onze Vader, want wij hebben gezondigd)

 

M’chal-lanu           Malkenu      ki fasha’nu

(Schenk ons vergiffenis, onze Koning, want we hebben overtredingen begaan)

 

Ki Mochel ve soleach Atah.

(want U schenkt vergiffenis en bent vergevingsgezind.)

 

Baroech Atah Adonai chanoen, hamarbe lisloach.

(Gezegend,  U,  Eeuwige,  genadige, die veel vergeeft.)

 

7e B'racha

 

R’eh (na) v’anyenu  v’riva rivenu

(zie (toch)  onze ellende    en voer onze strijd)

 

Oe ge’alenu mehera l’ma’an sh’mecha

(en   verlos ons   spoedig,    omwille van Uw naam)

 

Ki        go’el chazak atah.

(want een sterke verlosser bent U.)

 

Baroech Atah Adonai go’el Yisrael.

(Gezegend  U,       Eeuwige,  verlosser van Jisrael.)

 

8e B’racha

 

Refa’enu Adonai v’nerafe,

(Genees ons Eeuwige en we zullen genezen zijn)

 

hoshienu  v’nivashea,       Ki t’hilatenu Atah

(help ons en we zullen geholpen zijn, want onze lof bent U)

 

V’ha’ale r’fuah shelema l’chol makotenu

(en schenk genezing volledige  voor al onze kwalen)

 

Ki El Melech rofe ne’eman v’rachaman Atah.

(Want God, Koning, een arts betrouwbaar en vol ontferming bent U)

 

Baroech Atah Adonai, rofe cholei amo Yisrael.

(Gezegend U, Eeuwige, genezer van de zieken van Zijn volk Jisrael.)

 

9e B’racha

 

Barech aleinoe Adonai Eloheinu et-hashana hazot

(Zegen voor ons,         Eeuwige onze G’d,      dit jaar)

 

Ve’et-kol-minei t’voeata l’tova

(en alle soorten opbrengst daarvan ten goede)

 

 (V’ten bracha) (V’ ten tal oematar livracha)

(en geef zegen)   (en geef dauw en regen  als zegen)

 

Al p’nei ha-adama. V’sabenu mitoevecha

(over de aardbodem.  Geef ons in ruime mate van Uw goedheid)

 

Oevarech sh’natenoe kashanim hatovot.

(en zegen onze jaren zoals de goede jaren.)

 

Baroech Ata Adonai, mevarech hashanim.

Gezegend bent U Eeuwige, die de jaren zegent.)

 

10e B’racha

 

T’ka b’shofar gadol l’cheroetenoe

(Blaas een grote shofar voor onze bevrijding)

 

V’sa nes lekabets galoejotenoe

(en hef een vaandel om te verzamelen onze verstrooiden)

 

V’ kabtsenu jachad me’arba kanfot ha’arets.

(en verzamel ons samen van de vier hoeken der aarde.)

 

Baroech Ata Adonai mekabets nidchei amo Yisrael.

(Gezegend bent U Eeuwige, die verzamelt de verdrevenen van Zijn volk Jisrael.)

 

11e B’racha

 

Hashiva shof’tenoe kevarishona, veyo-atsenoe kevatchila

(herstel     onze rechters zoals in het begin en onze raadgevers zoals eerst)

 

vehaser mimenoe yagon va-anacha

(en houd weg van ons   zorg       en wenen)

 

Oe meloch alenoe Atah Adonai levadcha

(en   regeer    over ons, U,        Eeuwige, alleen)

 

Bechesed oeverachamim ve tsadkenoe bamishpat

(in genade      en  in   ontferming     en  doe ons recht  in het recht)

 

Baroech Atah Adonai melech ohev ts’daka oemishpat.

(Gezegend  U  Eeuwige,   Koning die houdt van rechtvaardigheid en recht.)

 

12e B’racha

 

Ve-la-malshinim al tehi tikvah

(en voor de lasteraars niet moge er zijn hoop)

 

vechol ose rish’ah keregga jovedoe

(dat  iedereen die nu slecht doet  zal verdwijnen)

 

vechoelam mehera yikaretoe

(en al      Uw vijanden spoedig neergeslagen

 

vehazeedim mehera te’aker oeteshaber oetemager vetachnia

(en de kwaadwilligen spoedig ontwortelen, breken,        neerslaan en vernederen)

 

bimehera vejamenoe.

(spoedig        in onze dagen.)

 

Baroech Atah Adonai shover oyvim oemachnia zeedim.

(gezegend bent U Eeuwige die verbreekt vijanden vernedert kwaadwilligen.)

 

13e B’racha

 

Al hatsadikim ve’al hachasidim ve’al ziknei amcha beit Yisrael

(over de rechtvaardigen en de toegewijden en over de oudsten van Uw volk het huis Israel)

 

Ve’al pleetat sofrehem ve’al gerei hatsedek ve aleinu

(en over het overblijfsel van de geleerden en over de oprechte proselieten en over ons)

 

yehemoe(na) rachamecha Adonai Elohenoe

(moge opgewektworden  Uw onferming Eeuwige onze G’d)

 

veten sachar tov lechol habotchim be shimcha be’emet

(en geef een goede beloning aan allen die vertrouwen op Uw naam in waarheid)

 

Ve sim chelkenoe imahem

 (en   laat  ons deel   met hun zijn)

 

Oele’olam lo nevosh  ki vecha batachnoe.

(en nooit beschaamd zullen we zijn, want op U vertrouwen wij.)

 

Baroech Atah Adonai mish’an oemivtach latsadikim.

(Gezegend bent U      Eeuwige    steun    en bron van vertrouwen voor de rechtvaardigen.)

 

14e B’racha

 

Velierushalayim iercha b'rachamim tashoev.

(Jeruzalem, Uw stad            in ontferming zult U terugkeren

 

v'tishkon b'tochah ka'asher dibarta

(en verblijf in haar              zoals U heeft gesproken

 

oev'nei otah b'karov b'jameinu binyan olam.

En bouw haar binnenkort, in onze dagen, als een bouwwerk-eeuwig.

 

vechise David mehera l'tocha tachin.

(en de troon van David spoedig in haar vestigen.)

 

Baroech Atah Adonai boneh Yerushalayim.

(Gezegend bent U Eeuwige, Bouwer van Jeruzalem.)

 

 

15e B’racha

 

Et   tzemach   David   avdecha  mehera tatzmiach

(Moge die voortkomt uit David Uw dienaar spoedig verschijnen)

 

Vekarno     taroem      bishoeatecha

(En zijn stralende kracht opkomen door Uw hulp)

 

Ki lishoeatcha kivinoe kol ha jom

(want op Uw hulp   hopen wij   elke dag)

 

Baroech Atah Adonai matzmiach keren yeshoea

(Gezegend  U,     Eeuwige, die laat ontluiken de stralende helpende kracht)

 

 

16e B’racha

 

Sh’ma kolenoe Adonai Elohenoe

(hoor onze stem Eeuwige onze God)

 

Choes verachem alenoe

Spaar ons en ontferm U over ons)

 

vekabel berachamim oeveratson et t’filatenoe

(en aanvaard in ontferming en welwillendheid ons gebed)

 

Ki    El shomea   t’filot vetachanoenim Atah

(want een God die hoort gebeden en smeken bent U)

 

Oemilefanecha Malkenoe reekim al-teshivenoe

(en van Uw aangezicht, onze Koning, tevergeefs laat ons niet teruggaan)

 

Ki Atah shomea t’filat amcha Jisrael berachamim

(Want U luistert naar het gebed van Uw volk Israël in ontferming)

 

Baroech Atah Adonai shomea t’filah

(Gezegend U Eeuwige die een gebed verhoort)

 

17e B’racha

 

Retzeh Adonai Elohenoe be’amcha Jisrael oevit’filatam

(heb behagen Eeuwige onze God  in Uw volk    Israël    en in hun gebed)

 

vehashev et ha-avodah lid’vir beitecha

(en herstel de dienst weer binnen Uw tempel)

 

ve’ishei Jisrael oet’filatam be’ahavah tekabel beratson

(en wil de vuuroffers van Israël en hun gebed in liefde aanvaarden en welwillendheid)

oetehi       leratson       tamid avodat Jisrael amecha

(en moge zijn naar Uw behagen altijd de dienst van Uw volk Israël)

 

Vetechezena eineinoe beshoevcha leTsion berachamim

(en mogen onze ogen aanschouwen Uw terugkeer naar Tsion in ontferming)

 

Baroech Atah Adonai hamachazir  shechinato leTsion

(gezegend    U,     Eeuwige  die terugbrengt Zijn goddelijke aanwezigheid naar Tsion)

 

18e B’racha 

 

Modim anachnoe lach she’Atah Hoe Adonai Elohenoe

 ( wij    danken  U,   dat U   het bent   Eeuwige onze God)

 

Velohei avotenoe le’olam va’ed

(en God van onze voorouders voor eeuwig en altijd)

 

Tsoer chayenoe, magen yish’enoe Atah hoe ledor vador

(rots van ons leven, schild van onze verlossing, U bent dat van geslacht op geslacht.)

 

Nodeh lecha oenesaper tehilatecha al chayenoe

(wij danken U en wij zullen vertellen Uw lof    over onze levens)

 

hamesoerim bejadecha

(die overgeleverd zijn in Uw hand)

 

ve’al nishmotenoe hapekoedot lach

(en over onze zielen die zijn toevertrouwd aan U)

 

ve’al nisecha she bechol jom imanoe

(en over de wonderen die elke dag bij ons zijn)

 

ve’al niflotecha vetovotecha

(en over Uw wonderen en Uw goedheid)

 

she bechol et erev vavoker vetsohorayim

(die er zijn elk uur,’savonds, ’s ochtends en ’s middags)

 

hatov ki lo chaloe rachamecha

(oneindig-goede want onbeperkt is Uw ontferming)

 

Ve hamerachem ki lo tamoe chasadecha

(Ontfermer  want   oneindige is Uw liefde)

 

Me’olam kivinoe lach

(van oudsher hopen wij op U)

 

Ve al koelam jitbarach vejitromam shimcha Malkenoe

(en voor dit alles zal gezegend en verhoogd worden Uw naam onze Koning)

 

Tamid le’olam va’ed

(voortdurend, voor eeuwig en altijd)

 

Ve chol hachayim jodoecha selah

( el alle levenden zullen  U danken altijd)

 

vihalaloe et shimcha be’emet

(en prijzen    Uw naam     in waarheid)

 

Ha’el yeshoeatenoe ve’ezratenoe sela

(God van onze verlossing en onze hulp voor altijd)

 

Baroech Atah Adonai hatov shimcha oelecha na’eh lehodot

(Gezegend    U     Eeuwige, oneindig-goede is Uw naam en het is goed U te danken)

 

19e B’racha   Shacharis, (ochtendgebed)

 

Sim shalom tovah oev’racha chen vachesed verachamim

(geef  vrede,  het goede   en zegen,    genade  en liefde       en barmhartigheid)

Alenoe ve al kol Jisrael amecha

(over ons en over heel Israël    Uw volk)

 

Barachenoe Avinoe koelanoe ke’echad be’or panecha

(zegen ons,    onze Vader,    wij allen         als een, in het licht van Uw aangezicht

 

Ki ve’or panecha natata lanoe Adonai Elohenoe

(want in het licht van Uw aangezicht heeft U ons gegeven, Eeuwige onze God)

 

Torat chayim,   ve’ahavat chesed oets’daka oev’racha

(de torah van het leven en een liefde van genade en rechtvaardigheid en zegen)

 

verachamim vechayim veshalom

(en barmhartigheid en leven        en vrede)

 

Vetov be’einecha levarech et amcha Jisrael

(en goed   in Uw ogen  te zegenen  Uw volk Israël)

 

bechol et oevechol sha’ah bish’lomecha

(in elke   tijd          en in elk uur        met Uw vrede)

 

Baroech Atah Adonai hamevarech et-ammo Jisrael bashalom.

(Gezegend   U,      Eeuwige,     die zegent          Zijn volk        Israël    met vrede.)

 

19e B’racha   Mincha, (middaggebed) + ma’ariv, (avondgebed)

 

Shalom rav al-Jisrael am’cha tasim le’olam

(Veel vrede   over Israël Uw volk moge U geven voor eeuwig)

 

Ki Atah hoe melech Adon lechol hashalom

(want U bent de Koning die Heer is over alle vrede)

 

Vetov be’einecha levarech et amcha Jisrael

(en goed   in Uw ogen  te zegenen  Uw volk Israël)

 

bechol et oevechol sha’ah bish’lomecha

(in elke   tijd          en in elk uur        met Uw vrede)

 

Baroech Atah Adonai hamevarech et-ammo Jisrael bashalom.

(Gezegend   U,      Eeuwige,     die zegent          Zijn volk        Israël    met vrede.)

 

 

Afsluiting (beide)

 

Elohai ! Netzor leshoni mera usfatai meidaber meerma

 (Mijn God, behoed mijn tong voor kwaad en mijn lippen van speken bedrieglijk)

 

Velimkalelai Nafshi tidom venafshi keafar lakol tihie.

(tegen die mij vervloeken laat mijn ziel stil zijn en laat mijn ziel als stof zijn tegen ieder ervan)

 

Petoh libi betorateha aharei mitzvoteha tirdof nafshi.

(open mijn hart voor uw thora zodat uw geboden door mijn ziel achterna worden gelopen)

 

Vehol hahamim veahashvim alai leroa meheira hafeir otzotam vekalkel machshavtam.

(van allen die iets kwaads tegen me willen, spoedig vernietig hun raad en verstoor hun plan)

 

Osei lemaan Sh'mecha. Osei lemaan ieminecha. Osei lemaan kedushatecha. Osei lemaan toratecha.

(doe het om Uw Naam, doe het om Uw rechterhand, doe het om Uw heiligheid, doe het om Uw Thora)

 

Lemaan iehaltzun ididech. Hoshiah iemineah vaaneini.

 (opdat bevrijd worden uw lievelingen. Redt met Uw rechterhand en verhoor mij)

 

Yihyu l'ratzon imrei fi w'hegyon libi l'faneicha Adonai tzuri w'go'ali.

( mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart aangenaam voor u zijn)

 

Ose shalom bimromav u iase shalom aleinu ve al kol Israel. Veimru Amein.

(Hij die maakt vrede in de hoge, moge maken vrede voor ons en voor heel Israël. Zeg hierop Amen)

 

Iehei ratzon milefaneha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu,

(moge het de wil zijn voor U Eeuwige, onze God en God van onze voorouders)

 

she'ibaneh beit Hamikdash bimeheira beiameinu, vtein chelkeinu betoratecha.

(dat herbouwt zal worden de Tempel, snel, in onze dagen. Geef ons deel aan Uw Thora)

 

Vesham naavodecha beira kimei olam, uhshanim kadmoniot.

(opdat we daar U zullen dienen met ontzag als in vroeger dagen en in de vroegere jaren)

 

Vearba l'Adonai minhat Jehuda veIirushalaim kimei olam uhshanim kadmoniot.

(Laat aangenaam zijn aan U Eeuwige het offeren van Juda en Jeruzalem als in vroeger dagen en in de vroegere jaren)

 

 

Ps 145

Een loflied van David. Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De Eeuwige is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal van de heerlijke luister uwer majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van de macht uwer geduchte daden, en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Eeuwige, lankmoedig en groot van goedertierenheid. De Eeuwige is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen U loven, Eeuwige, uw gunstgenoten zullen U prijzen; zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid gewagen, om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten. De Eeuwige schraagt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze; Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. De Eeuwige is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Eeuwige is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Eeuwige bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal van de lof van de Eeuwige spreken, en al wat leeft, zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer.

 

 

 

Bij het handenwassen voor het (brood) eten:

 

Baruch Atta Adonai, Ellohenu lèch ha’olaam, ashèr kied-shanu bemiets-wotav we-tsiewanoe al ne-tielat ja-dajiem

(Geprezen, U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en ons opgedragen heeft onze handen te wassen)

 

 

Bij het brood eten:

 

Baruch Atta Adonai eloheinu Melech ha olam hamotzi lechem min ha aretz

(Geprezen bent U, Eeuwige onze God, koning van het heelal die het brood uit de aarde doet voortkomen)

 

 

BIRKAT HAMAZON Dankzegging na de maaltijd (toegelicht door Immy Vlaming)

Birkat Hamazon: Dank tezeggen voor genoten spijzen stamt uit zeer oude tijden en berust op het Torawoord in Deut.8:10:
“En als je dan naar genoegen gegeten hebt,dank dan de Eeuwige ,je G'd,voor het goede land dat Hij je heeft gegeven.”
 

-je zult eten
-je zult je verzadigen
-je zult G'd dankenDe Talmud vertelt ons dat Avraham al bekend was met dankzegging na de maaltijd. Volgens Sota 10a, plantte Avraham een tamarisk in Beersheva(Gen 21:33) voor reizigers zodat zij in de schaduw konden uitrusten van hun vermoeiende reis. Avraham, de amud hachesed (de pilaar van liefdadigheid) voorzag deze reizigers van eten en drinken. Als de gasten hem wilde danken voor de genoten maaltijd, verzocht Avraham niet hém ,maar HaShem te bedanken. Hoewel in de Bijbel niet specifiek wordt gerefereerd aan personen die een zegen over voedsel uitspraken,geldt het feit dat Avraham gewoon was dit te doen als een fundament voor het Joodse voorschrift te bensjen. (Bensjen is de Yiddische verbastering van het Latijnse woord “benedicere”,dat zegenen betekent).

Vast staat dat ten tijde van de Maccabeeen het zeggen van de eerste 3 zegeningen van het Birkat Hamazon, gemeengoed was.

Men spreekt Birkat Hamazon alleen uit als men brood heeft gegeten gemaakt van de 5 graansoorten van Israel: tarwe, gerst, spelt, haver of rogge (tenminste ter grootte van een olijf), en vooraf de zegenspreuk Hamotsie heeft uitgesproken.


De dankzegging mag in de eigen taal worden gereciteerd.


Gewoonte is om dit hardop te doen en/of gedeeltes te zingen.


Met zegt Birkat Hamazon op de plaats waar men heeft gegeten en doet dit zittend.(Orach Chayim 182-201)


Wanneer 3 mannen( vanaf 13 jaar) samen hebben gegeten zeggen zij gezamenlijk het dankgebed en laten een inleiding hieraan voorafgaan ,het zogenaamde mezoeman bensjen.

Vóór het Birkat Hamazon wordt een Psalm-vers gereciteerd:
• Door de week, Psalm 137: Daar aan Babels stromen...
• Op Shabbat, Jom Tov en Rosh Chodesj, Psalm 126; Sjier Hama'alot.
 

 


Birkat Hamazon is opgebouwd uit 4 brachot:

1) Het voedsel. In deze zegen wordt dankbaarheid geuit over het voedsel. Deze zegen is geformuleerd door Mozes voor het manna in de woestijn.

2) Het land. Een dankzegging voor het Land Israel. Deze zegen is geformuleerd door Joshua toen hij het volk Israel het Land binnenvoerde.

3) Jeruzalem. In deze zegen wordt het verlangen geuit voor het herbouwen van de Heilige Stad,Jeruzalem.De bracha wordt toegeschreven aan Koning David -toen hij Jeruzalem inwijdde als de hoofdstad van Israel 3000 jaar geleden, en door Salomo toen hij de Tempel bouwde.

4) G'd's Goedheid. Deze zegen verwoord G'ds goedheid en is geschreven door Rabban Gamliel en ingesteld door het Sanhedrin van Yavneh. Deze bracha valt onder de rabbijnse verplichting.

Na deze 4 brachot volgt een serie van korte gebeden die ieder beginnen met het woord Harachaman (de barmhartige) waarin wordt gevraagd om G'ds medelijden en ontferming. Deze zegeningen worden niet uitgesproken door hen die de traditie van de Vilna Gao volgen.Birkat Hamazon (door -de- week)

Bracha 1 (Mozes)
Geprezen,u,Eeuwige,onze G'd,Koning van de wereld die de hele wereld door zijn goedheid,welwillendheid en ontfermende liefde van voedsel voorziet. Hij geeft ieder wezen voedsel,want onbeperkt is Zijn liefde. Door Zijn grote goedheid hebben wij nooit gebrek geleden;moge er voor ons nooit en te nimmer gebrek aan voedsel zijn,om der wille van Zijn grote Naam. Hij is het immers die allen voedsel en levensonderhoud verschaft,die allen goed doet en voor al de door Hem geschapen schepselen voeding verzorgt. Geprezen, U, Eeuwige die allen van voedsel voorziet.

Bracha 2 (Joshua)
Wij danken U,Eeuwige,onze G'd,dat U onze voorouders een heerlijk ,goed en ruim land hebt gegeven en ons Eeuwige,onze G'd,uit het land Egypte hebt weggevoerd,ons van het regime van slavernij gered hebt; voor het verbond met U dat U met een zegel aan ons lichaam bevestigd hebt,voor Uw Tora die U ons geleerd hebt,voor Uw wetten die U ons bekend hebt gemaakt,voor het leven,de genade,en de liefde, die U ons hebt geschonken en voor het genot van het voedsel waarvan U ons voor ziet en waarmee U ons onderhoudt,altijd,iedere dag,elke tijd en ieder uur. Voor dit alles, Eeuwige,onze G'd, danken wij U en prijzen wij u -moge Uw Naam steeds door alles wat leeft geprezen worden in alle eeuwigheid- zoals geschreven is: “En als je dan naar genoegen hebt gegeten, dank dan de Eeuwige,je G'd,voor het goede land dat Hij gegeven heeft”. Geprezen,U,Eeuwige,voor het land en voor het voedsel.

Bracha 3 (David en Salomo)
Ontferm ,U,Eeuwige,onze G'd,over Israel Uw volk,over Jeruzalem Uw stad,over Tsion het verblijf van Uw Majesteit,over het koningschap van het Huis van David,de door U gezalfde, en over de grootse en gewijde tempel,waaraan Uw Naam verbonden is. Onze G'd,onze Vader,wees herder over ons,voed ons,verschaf ons levensonderhoud,verzorg ons in ruime mate en geef ons,bij al onze zorgen,spoedig weer verrruiming. Laat ons toch,Eeuwige,onze G'd,niet aangewezen zijn op de goede gaven van mensen,noch op hun leningen,maar alleeen op Uw volle,open,heilig,ruime hand,zodat we ons nooit en te nimmer behoeven te schamen en te blozen.

Herbouw dan Jeruzalem, de heilige stad,spoedig in onze dagen. Geprezen U, Eeuwige die Jeruzalem met barmhartigheid herbouwt. Amen.

Bracha 4

Geprezen,U,Eeuwige,onze G'd,Koning van de wereld,G'd,onze Vader,onze Koning,onze machtige Schepper,Verlosser en Vormer,onze Heilige,de Heilige van Ja'akov,onze herder,de herder van Israel,de Koning die goed is en goed doet aan allen,want iedere dag opnieuw is Hij het,die goed voor ons is geweest, goed voor ons is,en goed voor ons zal zijn. Hij is het,die ons altijd goeds heeft bewezen,bewijst en zal bewijzen,met welwillendheid,liefde en in ontferming en in ruime mate van redding,succes,zegen,hulp,troost,levensonderhoud,verzorging en ontferming,leven en vrede en alleen maar goeds. Moge Hij het ons aan niets goeds laten ontbreken.

 De Barmhartige, Die in alle eeuwigheid over ons regeert. Die geprezen wordt in de hemel en op aarde. Die gehuldigd wordt tot in alle geslachten,die door ons geroemd wordt tot in de verste toekomst en geeerd tot in alle eeuwigheid. Die ons op eervolle wijze in ons onderhoud laat voorzien. Die het juk dat ons op de nek ligt breekt en ons rechtop naar ons land laat gaan. Die in dit huis Zijn overvloedige zege moge zenden,aan deze tafel,waaraan wij gegeten hebben. Die ons de profeet Elia zal zenden-ten goede zij hij herdacht-die ons goede berichten van hulp en troost brengen. Die -de Medinat Israel-en allen die,in volle overgave,zich daarvoor inzetten zegene moge.

Moge de Barmhartige mij zegene (en mijn man/vrouw,kinderen,ouders) en alles wat ik heb, en al wat van ons is, zoals onze voorouders Avraham,Yitschak en Ja'akov in alle opzichten gezegend waren,zo zegene Hij ons allen tezamen met een volmaakte zegen. Laten wij hierop Amen zeggen.

Moge er over hen en over ons in de hemel een gunstig oordeel geveld worden,tot handhaving van de vrede. Mogen wij zegen ontvangen van de Eeuwige en een rechtvaardig oordeel van G'd die ons steeds helpt;mogen wij welwillendheid en een juist begrip ondervinden van G'd en de mensen.


De Barmhartige,die ons waardig moge keuren de tijd te beleven van de Masjieach,het leven in de wereld die komen zal. Hij,die groot laat zijn de hulp aan Zijn koning en die liefde bewijst aan Zijn Masjieach,aan David en diens nakomelingen in alle eeuwigheid. Hij die vrede sticht in Zijn hemel,moge ook vrede stichten voor ons en voor heel Israel. Zegt hierop Amen.


Hebt ontzag voor de Eeuwige,jullie,door Hem gewijd,want die dat ontzag hebben zal het aan niets ontbreken. Jonge leeuwen kunnen gebrek en honger lijden,maar die de Eeuwige zoeken hebben aan niets gebrek. Dankt de Eeuwige,want Hij is goed,want Zijn liefde is voor altijd. Die Uw hand opent en al wat leeft zich laat verzadigen naar genoegen. Gezegend de man die op de Eeuwige vertrouwt,dan zal de Eeuwige hem zijn vertrouwen schenken. Jong ben ik geweest en nu ben ik oud geworden,maar nooit zag ik een onschuldige in de steek gelaten en zijn kinderen om brood bedelen. De Eeuwige geeft Zijn volk macht,de Eeuwige zegene Zijn volk met vrede.

(uit Siddoer , Jitschak Dasberg blz 345-351)


Als men haast heeft en geen tijd heeft om Birkat Hamazon met kavana(devotie) te zeggen, dan mag men een verkorte versie reciteren ,zoals :

Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech haolam,
hazan et haolam kulo b'tuvo, b'chein b'chesed uv'rachamim.
Hu notein lechem l'chol basar ki l'olam chasdo.
Uv'tuvo hagadol tamid lo chasar lanu,
v'al yechsar lanu, mazon l'olam va-ed,
baavur sh'mo hagadol.
Ki hu El zan um'farneis lakol umeitiv lakol,
umeichin mazon l'chol b'riyotav asher bara.
Baruch atah Adonai, hazan et hakol.

Kakatuv, v'achalta v'savata, uveirachta
et Adonai Elohecha alhaaretz hatovah asher natan lach.
Baruch atah Adonai, al haaretz v'al hamazon

Uv'neih Y'rushalayim ir hakodesh bimheirah v'yameinu.
Baruch atah Adonai, boneh v'rachamav Y'rushalayim. Amen.

HaRachaman, hu yimloch aleinu l'olam va-ed.
HaRachaman, hu yitbarach bashamayim uvaaretz.
HaRachaman, hu yishlach b'rachah m'rubah babayit hazeh,
v'al shulchan zeh she-achalnu alav.
HaRachaman, hu yishlach lanu et Eliyahu HaNavi,
zachur latov, vivaser lanu b'sorot tovot, y'shuot v'nechamot.

Oseh shalom bimromav, hu yaaseh shalom,
aleinu v'al kol Yisrael, v'imru amen.
Adonai oz l'amo yitein, Adonai y'vareich et amo vashalom.

 

 

 

 

-0-0-0-0-

 

 

 

Tefilat Haderech: Voor het op reis gaan (buiten je woonplaats)

 

 

Ye-hi ra-tson mi-l'fa-ne-cha
A-do-nai e-lo-he-nu ve-lo-he a-vo-te-nu
she-to-li-che-nu l'sha-lom
v'ta-tsi-de-nu l'sha-lom
v'tad-ri-che-nu l'sha-lom,
v'ta-gi-e-noe lim-choz chef-tse-nu
l'cha-yim ul-sim-chah ul-sha-lom.
V'ta-tsi-le-nu mi-kaf kawl o-yev
v'o-reiv v'lis-tim v'cha-yot ra-ot ba-de-rech,
u-mi-kawl mi-ne fur -a-ni-yot
ha-mit-ra-g'shot la-vo la-o-lam.
V'tish-lach b'ra-chah b'chawl b'- ma-a-se ya-de-nu
v'ti-t'ne-nu l'chein ul-che-sed ul-ra-cha-mim b'e-ne-cha
uv-e-nei chawl ro-e-nu.
V'tish-ma kol ta-cha-nu-ne-nu
ki El sho-me-a t'fi-lah v'ta-cha-nun a-tah.
Ba-ruch a-tah A-do-nai
sho-me-a t'fi-lah.

Moge het Uw wil zijn, Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, dat U ons in vrede zult laten reizen, ons in vrede zult leiden, ons tot steun zult zijn in vrede, dat U ons ons reisdoel zult laten bereiken; ons leven behoedend, in blijdschap en in vrede.
Moge U ons redden uit handen van iedere vijand die het op ons gemunt heeft, van verkeersongeluk en van allerlei noodlottige gebeurtenissen, die plotseling over de wereld kunnen komen.
Laat er zegen rusten op hetgeen we ondernemen en laat ons sympathie en liefderijk medeleven bij u vinden en bij allen die ons ontmoeten. Moge U ons gebed verhoren, want U bent een God die een gebed verhoort. Geprezen, U, Eeuwige die een gebed verhoort.
 

 

 

Gelezen  op : http://www.yeshiva.org.il/ask/Eng/search_ask.asp?q=Required+Prayers een artkel over de dagelijkse gebeden:

 

 

 

Required Prayers
By Rabbi Elchanan Lewis

Question: I have read that many prayers in the Siddur are optional. If this is so which ones are required? I am not yet fluent in Hebrew and besides Shema, Modeh Ani, Kaddish, some Brochot and the Erev Shabbat Amidah - I do not Daven any other prayers. I am unaffliated but I would like to increase my Torah Observance in honor of may Zayde zt"l. Can you please help me find the resources I need to accomplish this. What prayers are requried daily and on Shabbat.

Answer: I first want to encourage you in your daunting beloved journey towards torah observance.

To the point; The vast majority of the Tefila is not optional. The core of Tefila is the morning Brachot, the Pesukei Dezimra, The Shma with the two Brachot before and one after, the Amidah, Tachanun, Ashrei and Uvah Letzion, Aleinu and the psalm of the day. (This is all for a morning weed day, Mincha and Maariv of the week day are shorter and the Shabbat morning service is much longer.)
The Shma and Amidah are more essential but again the whole core Tefila is not optional.

You should try to find a rabbi or a community around your area and discuss these issues with him and he will be able to assess what will be the best way to make progress.
All the best

 

 

A Prayer For Israel bron: http://www.bneiakiva.net

 

 

by Rav Alex Israel.

 

http://thinkingtorah.blogspot.com/

 

Av  5766

 

In the light of the current war, we want to daven (to pray) for the situation in Israel. We feel an intense desire to say something to God. But frequently we simply do not know WHAT to say. We could simply add a chapter of Tehillim (Psalms). But I thought that rather than adding extra teffilot (prayers) we could intensify the prayers we say already. Here are some recommendations of how to insert new Kavanna (direction, thoughts) into our daily Amida – our most focused prayer.

 

 

The Amida consists of 19 Berachot (blessings), each with a "theme." The idea is to think of ideas that tie in and echo each of the berachot that we recite:

 

1. PROTECTION (SHIELD OF AVRAHAM)

 

All the phrases here relate to God as "help, saviour, protector." We look to Avraham who wandered from land to land powerless, and who also had to wage war to save his captured relative as a paradigm in asking for God's help and protection.

 

 

2. GOD'S STRENGTH

 

The phrases here deal with God's power as He who gives, sustains and takes life. We can praise God for the gift of life and think of God as He who "supports those who are falling, heals the sick, and frees prisoners" - asking God to invoke these qualities in our present reality.

 

 

3. HOLINESS

 

God is holy and we are holy because we praise God. Holiness is what we would like to see in this world, even though it sometimes appears elusive.

 

The Torah tells us that the war-camp should be a place of Holiness – Devarim 23:15. We achieve this goal by restraining negative impulses and moral degradations that can emerge in war-time. In our time Tzahal (IDF) insists that its army adopt a high moral code (Tohar Neshek). In this manner we are fulfilling a Divine mandate.

 

 

4. WISDOM

 

May God give intuition, vision, clear-thinking, far-sightedness, strategy, intelligence to our troops in combat, strategists and generals.

 

 

5. REPENTANCE

 

May we return to Torah and Jewish Values.

 

We pray that the Jewish People return to one another – feelings and acts of mutual respect and honour rather than suspicion and harshness. That we fulfill our obligations to our fellow man. Likewise that we fill our lives with the Jewish actions that connect us to God: Shabbat, Kashrut, Jewish Learning, honesty, integrity etc.

 

 

6. FORGIVENESS

 

"If God keeps a strict account of our sins, who ever has a right to exist?" (Tehillim 130) and so let us ask that God forgives us for our guilty acts, and sees us as worthy of mercy.

 

 

7. FREEDOM FROM OPPRESSION

 

"See our distress, and fight our fight…" – this one is pretty easy!

 

"May you save us QUICKLY!" – May this war not become a protracted affair. May our armed forces be successful in the shortest possible time.

 

 

8.HEALING

 

For the wounded, for the injured soldiers, for the emotional traumas, etc.

 

 

9. PROSPERITY

 

That there should be a "blessing on the land" - that the war should create neither poverty, nor cause an economic crisis.

 

  

10. INGATHERING OF EXILES

 

This week Nefesh Bnefesh brought another 300 Olim! The Jewish people are coming home from all over the world. Israel is a realisation of the words of the prophets who spoke of a return from the 4 corners of the globe. There is such an important future in the making here!

 

  

But I also think about the captured soldiers as I say "sound the Shofar to our freedom" and "gather the lost ones of Israel."

 

 

11. JUSTICE AND JUDGES

 

May our leaders and politicians make principled and wise decisions.

 

War can at times induce a warped sense of morality and a cheapened value to life and suffering. May our values and human sensitivities remain strong.

 

 

12. BREAKING OUR ENEMIES AND OBLITERATING EVIL

 

Does the name Nasrallah or Ahaminajad come to mind!

 

 

13. A SUPPORT FOR THE RIGHTEOUS

 

May God be an emotional support to all those in bomb-shelters, to all those in fear, to the parents of soldiers to the fighters themselves. May God be their courage and may He calm their fears. May God keep the Israeli population tenacious and strong.

 

 

14. JERUSALEM

 

May God continue to build Jerusalem and help it flourish. May Jerusalem become a paradigm of Justice, peace and Godliness. May we move forward to an era of redemption where we feel God's Shechina (presence) in Yerushalayim.

 

 

15. GOVERNMENT AND SALVATION

 

We yearn for the Mashiach who will embody the appropriate fusion of government and spirituality. We pray for a time in which God will save and protect the entire Jewish nation from wars and any for of attack.

 

 

 

16. LISTEN TO OUR PRAYERS

 

So many Jews around the world are praying for Israel, So many Jews love this little country. We have so many hopes and dreams, so many loved ones. God, please accept our heartfelt prayer!

 

 

17. RETZEI – GOD'S ACCEPTANCE OF OUR PRAYERS

 

May God respond to our prayers and give us ongoing opportunity to connect with Him, allowing us an open channel of communication with Him at all times.

 

 

18. THANKS

 

We thank God for our lives, for our health, for our parents and children

 

 

We thank God for Medinat Yisrael which instills Jewish meaning and pride throughout the Jewish Globe, and has created Jewish opportunities that we would not have dreamed of 100 years ago.

 

 

19. PEACE

 

 

Amen!

 

 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

 

Bid. Bid. Bid.

Wat je ook nodig hebt......

Bidden is de beste manier om het te ontvangen

(Rabbi Nachman)

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

 

         

 

 

Start ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021